Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2021-01 ze dne 06.01.2021

11.01.21

Souhrn usnesení č. 01/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 06.01.2021

 

1/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 06.01.2021.

 

 

2/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.231 v DPS Litomyšlská 50 pro pana Jirušku Jiřího, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 31.1.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

3/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.212 v DPS Litomyšlská 50 pro pana Kuchtu Václava, nar. xx a paní Kuchtovou Blanku, nar. xx, oba bytem xx, na 3 roky do 31.1.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

4/21

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.11-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

5/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 832/20 ze dne 16.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

6/21

Rada města schvaluje

prodloužení termínu splatnosti kupní ceny dle smlouvy o koupi nemovité věci ze dne 19.11.2020 s panem Ing. Janem Pešinou, a to do 15.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

7/21

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2 v budově bez č. p., stojící na parc. č. 1225/2 ve dvoře u č. p. 116 v ulici Gen. Závady v katastrálním území Vysoké Mýto paní Ing. Petře Vokounové, DiS., bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 1 320 Kč (cena je včetně DPH). Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

                                                                                                                                             

 

8/21

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky v rámci otevřeného podlimitního řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 1. etapaˮ. (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský)

Bc. Ondřej Halama (Josef Šplíchal, DiS.)

Jiří Kovařík (JUDr. Poláček Libor)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned