Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020-24 ze dne 2.12. 2020

04.12.20

 

Souhrn usnesení č. 24/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 2.12.2020

741/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 2.12.2020.

 

742/20

Rada města schvaluje návrh na přijetí daru grafického listu od Robina Kaloče a dvou skic Jaromíra Krosche do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovacích smluv a převzetím děl.

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 15. 12. 2020

 

743/20

Rada města schvaluje návrh na koupi dvou grafických listů Petra Špačka za cenu 2 500,- do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a převzetím děl.

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 15. 12. 2020

                                                                                                                                      

744/20

Rada města schvaluje

rozpočet a pravidla hospodaření Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2021 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

745/20

Rada města  schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýto na rok  2022 - 2023

dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned                                                                                                                      

                                                                              

                                                                                                                                                                                    

746/20

Rada města  schvaluje

rozpočet fondu investic Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2021 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

747/20

Rada města  schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2021 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

748/20

Rada města  schvaluje

limity pracovníků  a mzdových prostředků VPP  na  rok 2021 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                        

749/20

Rada města ukládá

na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 2.800.000, -Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2021                  700.000,-Kč

30.06.2021                  700.000,-Kč

30.09.2021                  700.000,-Kč

31.12.2021                  700.000,-Kč.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

750/20

Rada města schvaluje

rozpočtové změny TS č.6/2020 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing.Svatoš - ředitel TS

Termín: 2.12.2020

 

751/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.6-2020 konaného dne 26.11.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

752/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.10-2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

                                                                                                                                      

753/20

Rada města zrušuje

ke dni 31.12.2020 Vnitřní směrnici číslo 5/2016 – Směrnici o vedení účetnictví města Vysokého Mýta ze dne 14.4.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

754/20

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 6/2020 – Směrnici o vedení účetnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

755/20

Rada města zrušuje

ke dni 31.12.2020 Vnitřní směrnici číslo 18/2018 – Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta ze dne 10.10.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

756/20

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 7/2020 – Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

757/20                                                                                                                           

Rada města zrušuje

ke dni 31.12.2020 Vnitřní směrnici číslo 7/2016 – Směrnici k dani z přidané hodnoty města Vysokého Mýta ze dne 14.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

758/20

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 8/2020 – Směrnici k dani z přidané hodnoty města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

                                                                                                                                      

759/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace listopad 2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 16.12.2020

 

760/20

Rada města schvaluje

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

 

761/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 25.620 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

762/20

Rada města schvaluje

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

                                                                                                                                        

763/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 55.344 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

764/20

Rada města schvaluje

Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

                                                                                                                                        

765/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 46.452 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

766/20

Rada města schvaluje

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

 

767/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 9.600 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

768/20

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

 

769/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 79.400 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

 

770/20

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

 

771/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 100.224 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

772/20

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

 

773/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 4.752 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

774/20

Rada města schvaluje

Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

                                                                                                                                      

775/20

Rada města schvaluje

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

                                                                                                                                        

776/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 22.756 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

777/20

Rada města schvaluje

Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2020

                                                                                                                                        

778/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 43.752 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

779/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,     ve výši 10 777 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v       roce 2021 (provoz Šemberova divadla, městské knihovny a M-klubu).

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného            ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 12. 2020

                                                                                                                                      

780/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,     ve výši 4 917 000 Kč, na provoz a činnost Městské galerie a Informačního centra v roce 2021.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného            ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 12. 2020

                                                                                                                                      

781/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,     ve výši 1 640 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2021.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného            ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 12. 2020

                                                                                                                                      

782/20

Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 7/2019 - Pravidla pro určení platového tarifu, stanovení výše příplatků a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Vysokým Mýtem, s účinností od 01. 01. 2021, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

783/20

Rada města zrušuje

usnesení č. 659/20 ze dne 21.10.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

784/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/405 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Ing. Patriku Chadimovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.422.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

                                                                                                                                        

785/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.520.750,- Kč, cena je uvedena včetně DPH. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 04.12.2020

 

786/20

Rada města zrušuje

usnesení č. 652/20 ze dne 21.10.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                        

787/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků parc. č. 4669/23 a 4669/24, oba v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

                                                                                                                                      

788/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 29.10.2007, prodej podílu ve výši 1/3 na níže uvedených bytových jednotkách včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemcích Družstvu MVMB DOMUS, Pražská 58/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25921908, za kupní cenu ve výši 285.975 Kč. Jedná se o tyto bytové jednotky:

•           bytová jednotka 807/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 807/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 807/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 807/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 807/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 807/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 81/1000,

•           bytová jednotka 807/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 807/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 807/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 807/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 115/1000,

•           bytová jednotka 807/11, podíl na spol. částech domu a pozemku 84/1000,

•           bytová jednotka 807/12, podíl na spol. částech domu a pozemku 110/1000,

nacházejících se v budově čp. 807, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/47, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 807 a pozemku parc .č. 4664/47 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

•           bytová jednotka 808/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 808/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 808/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 808/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 808/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 808/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 808/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 132/1000,

•           bytová jednotka 808/11, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/12, podíl na spol. částech domu a pozemku 136/1000,

nacházejících se v budově čp. 808, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/48, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 808 a pozemku parc. č. 4664/48 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

•           bytová jednotka 811/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 99/1000,

•           bytová jednotka 811/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 811/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 811/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 100/1000,

•           bytová jednotka 811/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 811/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 811/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 130/1000,

•           bytová jednotka 811/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 105/1000,

•           bytová jednotka 811/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 70/1000,

•           bytová jednotka 811/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 71/1000,

nacházejících se v budově čp. 811, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/49, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých

bytových jednotek na společných částech domu čp. 811 a pozemku parc. č. 4664/49 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

•           bytová jednotka 812/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 99/1000,

•           bytová jednotka 812/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 812/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 812/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 100/1000,

•           bytová jednotka 812/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 812/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 812/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 130/1000,

•           bytová jednotka 812/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 105/1000,

•           bytová jednotka 812/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 70/1000,

•           bytová jednotka 812/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 71/1000,

nacházejících se v budově čp. 812, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/50, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 812 a pozemku parc. č. 4664/50 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

                                                                                                                                      

789/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 82/20 tak, že datum 31.12.2020 se nahrazuje datem 31.12.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

                                                                                                                                        

790/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 83/20 tak, že datum 31.12.2020 se nahrazuje datem 31.12.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

                                                                                                                                        

791/20

Rada města nesouhlasí,

jako vlastník pozemků parc. č. 1182/2 a 1182/3 v k.ú. Vysoké Mýto a jako vlastník místní komunikace na předmětných pozemcích umístěné, s umístěním sjezdu a napojení na místní komunikaci ul. Prokopa Velikého p.p.č. 1182/2 z p.p.č. 1179 přes p.p.č. 1182/3 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

                                                                                                                                      

792/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě předložených dokumentů, uzavření Dohody o uznání práva k pozemku parc. č. 4666/136 v k.ú. Vysoké Mýto pro manžele MUDr. Václava Šurýna, nar. xx a Margitu Šurýnovou, nar. xx, oba trvale bytem xx, a to z důvodu, že řádně registrovaná Dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku z r. 1990 nebyla, z neznámých důvodů zaevidována tehd. Geodézií Pardubice, střediskem geodézie Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

793/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018109/VB/1, Vysoké Mýto, Za Pivovarem, 2. etapa – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4666/256, 4666/269, 4666/271, 4666/274, 4666/275, 4666/284, 4666/371, 4666/374, 4666/375, 4666/376, 4666/377, 4666/392, 4666/394, 4666/396, 4666/397, 4666/398, 4666/399, 4666/419, 4666/421, 4666/460, 4666/461, 4668/7, 4668/123, 4668/124, 4668/151, 4668/152 a 4922/2 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4426-642/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

                                                                                                                                      

794/20

Rada města vydává

nařízení města Vysokého Mýta č. 3/2020 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu. 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

795/20

Rada města schvaluje

ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého č. 3/2020, a to s účinností od 01.01.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

796/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Rudolfem Skřivanem – LITEX, IČ 16211871 na pozemek p. č. 4289/121 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 225 m2 za účelem umístění stavby. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude činit 11 250 Kč + DPH v zákonné výši a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                        

797/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 677 na pozemek a stavbu krytého plaveckého bazénu mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 835 919 Kč + základní sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

798/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 721 na vybavení krytého plaveckého bazénu mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 83 737 Kč + základní sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

799/20

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 15,07 m2 v budově č. p. 815, stojící na p. č. 4664/103 v ulici V Peklovcích v katastrálním území Vysoké Mýto panu Jakubovi Morávkovi, xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 1 511 Kč (cena je včetně DPH). Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

                                                                                                                                      

800/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu parkovacích automatů a smlouvě nájemní č. 55 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Citymeter s.r.o., IČ 27248071, jehož obsahem je odstranění 16 parkovacích automatů v ulici Komenského a osazení dvou parkovacích automatů v ulici A.V. Šembery (naproti budově České pošty).

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                        

801/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 658 na užívání nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 498 641,80 Kč + základní sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

802/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 678 na užívání nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 1 109 747,56 Kč + základní sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

803/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 759 na užívání movitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 205 694,43 Kč + základní sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

804/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 659 na užívání movitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 206 917,81 Kč + základní sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

805/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr zhotovitele akce „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 1. etapa“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 12. 2020

                                                                                                                                        

 

806/20

Rada města schvaluje

vyplacení odměny řediteli společnosti Technické služby Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned