Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020 - 21 ze dne 21.10.2020

27.10.20

Souhrn usnesení č. 21/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 21.10.2020

 

626/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 21.10.2020.

 

                                                                                                                                      

627/20

Rada města schvaluje

rozpočtové změny TS č. 5/2020 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: 21.10.2020

 

 

628/20

Rada města schvaluje

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období 2020/2021.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: ihned

 

 

629/20

Rada města schvaluje

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období 2020/2021.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: ihned

 

 

630/20

Rada města schvaluje

přidělení bytu č.127 v DPS Litomyšlská pro pana Němce Petra, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 31.10.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

631/20

Rada města schvaluje

přidělení bytu č.211 v DPS Litomyšlská 50 pro paní Horskou Zdeňku, nar. xx, a pro pana Horského Lumíra, nar. xx, oba bytem xx, na 0,5 roku (do 31.5.2021).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

632/20

Rada města zrušuje

usnesení č. 568/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

633/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

I. poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši Kč 45 000,- na dofinancování projektu senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2020.

II. uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 1/OSS/2020 o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19 schváleného RM dne 27. 11. 2019, číslo usnesení 925/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

634/20

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

635/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 246.082,91,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

636/20

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

637/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 285.483,47,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

638/20

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

639/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 35.235,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

640/20

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

641/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 121.966,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

642/20

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

643/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 63.743,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

644/20

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

645/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 20.684,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

646/20

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

647/20

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 30.134,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2020 

 

 

648/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 30.09.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2020

 

 

649/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 9-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.11.2020

 

 

650/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru č.4-2020 konaného dne 19.10.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2020

 

 

651/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství paní Adélou Popelářovou, Pražská 8, Vysoké Mýto dne 16.12.2020 na části ulice Pražská ve Vysokém Mýtě za účelem pořádání divadelního představení dětí.

Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

652/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 4669/23 a 4669/24 obojí orná půda, vše v k.ú. Vysoké Mýto, PharmDr. Marcele Steinfeldové, nar. xx (podíl ½) a Dr.-Ing. Michalu Buryanovi, nar. xx (podíl ½), oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 115.200 Kč, a to z důvodu, že pozemky parc. č. 4669/23 a 4669/24 by v případě prodeje jmenovaným žadatelům tvořily funkční celek se zahradou u rodinného domu (čp. 441). Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.11.2020

 

 

653/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/284 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Bc. Janu Kajsrlíkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.295.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.11.2020

 

 

654/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/378 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Marku Zdražilovi, nar. xx a Kateřině Zdražilové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.321.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.11.2020

 

 

655/20

Rada města schvaluje

záměr sjednání pachtu a výpůjčky věcí dle předloženého návrhu se společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 28117557, a to jako součástí koncesní smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

656/20

Rada města schvaluje

darování 5 ks monitorů inv.č. 4064, 4065, 3560, 4131 a 4133 příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace,  IČ: 00856878

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

657/20

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Ferkovou Irenu (nar. xx) a Husára Alexe (nar. xx), trvale bytem xx, na úhradu splatného závazku vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

658/20

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Burianovou Magdalenu (nar. xx), trvale bytem xx, na úhradu splatného závazku vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

659/20

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 4 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě, který užívá Ferková Kornelie, nar. xx za byt č. 716 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě, který užívá Giňová Marie, nar. xx za podmínky úhrady veškerých závazků po lhůtě splatnosti, které Giňová Marie má vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

660/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 88 v ul. Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s panem Šulou Janem (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok, od 01.09.2020 do 31.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

661/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s Balážem Miroslavem (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok, od 01.10.2020 do 30.09.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

662/20

Rada města schvaluje

vyřazení neupotřebitelného majetku HIM 390, vozidlo Hyundai Getz, VIN KMHBT51DP6U561042 formou prodeje prostřednictvím Autobazaru Auto Lajza.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

663/20

Rada města Vysokého Mýta navrhuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Statut udílení Cen města Vysokého Mýta, dle předloženého návrhu s účinností od 01.12.2020.

 

Zodpovídá: tajemník, vedoucí OKS

Termín: 30. 11. 2020

     

                                                                                                               

664/20

Rada města Vysokého Mýta navrhuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje

k 30.11.2020 Statut udílení Výročních cen města Vysokého Mýta, který schválilo Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 18. 09. 2019 č. usn. 192/19 v platném znění.  

 

Zodpovídá: tajemník, vedoucí OKS

Termín: 30.11. 2020

 

 

665/20

Rada města Vysokého Mýta navrhuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města stanoví

výši finanční odměny pro laureáty kategorie uvedené v čl. I, odst.1 písm. a), b), c) Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta za rok 2020 ve výši 10.000,- Kč.

 

Zodpovídá: tajemník, vedoucí OKS

Termín: 30. 11. 2020