Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020 - 15 ze dne 22.07.2020

27.07.20

Souhrn usnesení č. 15/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 22. 7. 2020

 

 

407/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 22. 7. 2020.

 

                                                                                                                                   

408/20

Rada města vyhlašuje

v souladu s vyhláškou ZM č. 1/2001 o provádění speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 14. 09. – 23. 11. 2020.  Speciální ochrannou deratizaci pro město Vysoké Mýto provede oprávněná osoba Ing. Jaroslav Drbálek, Pozďatín 67, 675 03 Budišov u Třebíče, IČ 45592888.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

409/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí programových dotací v roce 2020 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

410/20

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši 107 800 Kč (slovy sto sedm tisíc osm set korun českých), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

      

                                                                                                                                

411/20

Rada města schvaluje

převod finanční částky 247.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, a čerpání investičního fondu na částečné financování zasíťování budovy školy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                   

412/20

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši 83.300 Kč (slovy osmdesát tři tisíc tři sta korun českých), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

    

                                                                                                                                  

413/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2020 pro MAS Litomyšlsko o.p.s., ve výši 61.440,-Kč na projekt „Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2020“.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 9. 2020

                                                                                                                                      

 

414/20

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se se ZOD Zálší, IČ 00131725 na níže uvedené pozemkové parcely za účelem provozování zemědělské činnosti:  

 

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
Vysoké Mýto 2830/1 orná půda 4436  
Vysoké Mýto 2830/2 ostatní plocha 453 část (plocha A) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 2830/8 ostatní plocha 60 část (plocha B) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 2840/1 orná půda 9148  
Vysoké Mýto 2849/3 travní porost 49 část (plocha C) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 2851 ostatní plocha 36 část (plocha D) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 2857/15 orná půda 2317  
Vysoké Mýto 2857/31 orná půda 9279 část (plocha E) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 3031/30 orná půda 466 část (plocha F) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 3132 travní porost 250 část (plocha G) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 3185/15 travní porost 15 (1/2) 1/2 plochy H dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 3214/2 travní porost 160 (1/2) 1/2 plochy I dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 3214/3 travní porost 300 (1/2) 1/2 plochy J dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 3215/14 travní porost 10 (1/2) 1/2 plochy K dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 3252 travní porost 19306  
Vysoké Mýto 3728 orná půda 3657  
Vysoké Mýto 3730/1 orná půda 284 (1/2)  
Vysoké Mýto 3733/2 orná půda 396  
Vysoké Mýto 3733/6 ostatní plocha 103 část (plocha L) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 3738 orná půda 2104  
Vysoké Mýto 3791 orná půda 4674  
Vysoké Mýto 3951 ostatní plocha 80 část (plocha M) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 4014/18 orná půda 4438  
Vysoké Mýto 4058/15 travní porost 986 část (plocha N) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 4082/17 orná půda 3231 (1/2) 1/2 plochy O dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 4128/243 orná půda 6743  
Vysoké Mýto 4132/104 orná půda 329 část (plocha P) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 4141/10 orná půda 9436  
Vysoké Mýto 4163 ostatní plocha 80 část (plocha Q) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 4206/1 orná půda 1468 část (plocha R) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 4214/62 orná půda 429 část (plocha S) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 4214/70 orná půda 7052  
Vysoké Mýto 4214/72 orná půda 6032 část (plocha T) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 4214/8 ostatní plocha 52 část (plocha U) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5015 ostatní plocha 1076 část (plocha V) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5030/2 ostatní plocha 23 část (plocha W) dle zveř.záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5032 ostatní plocha 1425 část (plocha X) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5033 ostatní plocha 337 část (plocha Y) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5035 ostatní plocha 23 část (plocha Z) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5037 ostatní plocha 67 část (plocha A1) dle zveř.záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5044 ostatní plocha 88 část (plocha B1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5104 ostatní plocha 720  
Vysoké Mýto 5115/2 ostatní plocha 7436  
Vysoké Mýto 5150/1 ostatní plocha 618 část (plocha C1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5213/2 travní porost 2808 (1/3)  
Vysoké Mýto 5253/2 travní porost 1752 část (plocha E1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 5831 travní porost 3657,5 (1/2)  
Vysoké Mýto 5832 travní porost 11822,5 (1/2)  
Vysoké Mýto 6112/2 orná půda 4056  
Vysoké Mýto 6112/3 orná půda 431  
Vysoké Mýto 6115/1 ostatní plocha 46 část (plocha F1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 6116/1 orná půda 3343  
Vysoké Mýto 6116/2 ostatní plocha 27 část (plocha G1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 6117 ostatní plocha 10 část (plocha H1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 6118/1 orná půda 5356  
Vysoké Mýto 6118/2 ostatní plocha 5 část (plocha I1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 6118/3 orná půda 2085  
Vysoké Mýto 6120/1 travní plocha 493  
Vysoké Mýto 6128 orná půda 681 část (plocha J1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Vysoké Mýto 6131 orná půda 1529  
Vysoké Mýto 6233 travní porost 1193  
Vysoké Mýto 6308/15 ostatní plocha 111 část (plocha K1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Slatina u V.Mýta 408/20 vodní plocha 42 část (plocha L1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Slatina u V.Mýta 408/23 travní porost 20150  
Slatina u V.Mýta 408/27 orná půda 100  
Slatina u V.Mýta 408/29 orná půda 43  
Slatina u V.Mýta 436/31 orná půda 2782  
Slatina u V.Mýta 411/3 travní porost 446  
Slatina u V.Mýta 436/45 orná půda 7900 část (plocha M1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Slatina u V.Mýta 436/49 orná půda 4100 část (plocha N1) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.354/20
Slatina u V.Mýta 568/1 ostatní plocha 481  

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v tříleté výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 83 305 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Ve smlouvě bude udělen souhlas s přenecháním pozemku parc.č. 4014/18 v k.ú. Vysoké Mýto do užívání panu Richardu Hrdému, Dobříkov 28.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

415/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 23 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VS Lhůta společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IČ 49812467, kterým se doplňuje do smlouvy pozemek parc. č. 4643/51 o výměře 1 799 m2 a část pozemku parc. č. 4643/52 o výměře 7 701 m2 dle zveřejněného záměru, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Roční pachtovné bude činit 18 891 Kč + základní sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

416/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 21 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ 60933950, kterým se doplňuje do smlouvy pozemek parc. č.  4597/23 o výměře 1 635 m2, pozemek parc. č. 3233/1 o výměře 5 275 m2 a část pozemku parc. č. 3117/1 o výměře 470 m2 dle zveřejněného záměru, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Roční pachtovné bude činit 281 442 Kč + základní sazba DPH.  Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

417/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Vysokým Mýtem a společností Butterland s.r.o., IČ 01918974, kterým se rozšíří předmět nájmu o nebytové prostory – výčep o celkové výměře 32,10 m2 v budově č.p. 74, tvořící součást pozemku st.p.č. 9/2 v k.ú. Domoradice, za účelem provozování potravinářské výroby. Měsíční nájemné se z důvodu doplnění nebytových prostor zvýší o 425 Kč. K této částce bude připočtena základní sazba DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

418/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4377-52/2020 označený jako díl „b“ (vzniklý z parc. č. 4902) o výměře 0,33 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4902 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                   

419/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4377-52/2020 označeného jako díl „b“ (vzniklý z parc. č. 4902) o výměře 0,33 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Jaroslavu Samuelu Klasovitému, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.200 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

420/20

Rada města schvaluje

záměr směnit pozemky parc. č. 1975/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 384 m2, parc. č. 4915/3 ostatní plocha – silnice o výměře 84 m2, parc. č. 10666 orná půda o výměře 4108 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4397-66/2020 označený jako parc. č. 10679/1 orná půda o výměře 4491 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto za pozemky  parc. č. 1970/55, 1970/57, 1974/14, 1978/1, 1978/7, 1978/10, 1978/14, 1978/15, 4666/247, 4666/248, 4668/105, 4668/106, 4920/4, 4920/8, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4396-65/2020 označený jako parc. č. 4668/157, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4397-66/2020 označený jako parc. č. 10673/2 a podíl ve výši 1/6 na pozemku parc. č. 4668/107, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky parc. č. 1975/1,  4915/3, 10666 a původní pozemek parc. č. 10679 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

             

                                                                                                                         

421/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků parc. č. 1970/55, 1970/57, 1974/14, 1978/1, 1978/7, 1978/10, 1978/14, 1978/15, 4666/247, 4666/248, 4668/105, 4668/106, 4920/4, 4920/8, pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4396-65/2020 označeného jako parc. č. 4668/157, pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4397-66/2020 označeného jako parc. č. 10673/2 a podílu ve výši 1/6 na pozemku parc. č. 4668/107, vše v k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví Ing. Jiřího Zedníčka, nar. xx, trvale bytem xx, za pozemky parc. č. 1975/1, 4915/3, 10666 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4397-66/2020 označený jako parc. č. 10679/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví města Vysokého Mýta. Dodání nemovitých věcí je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

422/20

Rada města zrušuje

usnesení č. 165/20 ze dne 18.03.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

          

                                                                                                                            

423/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 1970/68 ostatní plocha – zeleň o výměře 17 m2 v k.ú. Vysoké Mýto vlastníku sousedních pozemků parc. č. 1970/3 a 1970/69. Pozemek parc. č. 1970/68 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

            

                                                                                                                          

424/20

Rada města zrušuje

usnesení č. 281/20 ze dne 20.05.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

425/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4669/23 orná půda o výměře 168 m2 v k.ú. Vysoké Mýto s tím, že žadatelem může být výlučně vlastník sousedního pozemku. Pozemek parc. č. 4666/23 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. V případě podání žádosti o oba pozemky parc. č. 4669/23 a 4669/24 musí být žadatel vlastníkem sousedního pozemku alespoň jednoho z těchto pozemků.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

426/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4669/24 orná půda o výměře 19 m2 v k.ú. Vysoké Mýto s tím, že žadatelem může být výlučně vlastník sousedního pozemku. Pozemek parc. č. 4666/24 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. V případě podání žádosti o oba pozemky parc. č. 4669/23 a 4669/24 musí být žadatel vlastníkem sousedního pozemku alespoň jednoho z těchto pozemků.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

427/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města odkládá projednání žádostí o prodej pozemku parc. č. 1970/27 či jeho části v k.ú. Vysoké Mýto do doby, než některý ze žadatelů prokáže, že je vlastníkem sousedního pozemku.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

428/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 2983/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

429/20

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 186 v k.ú. Svařeň, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 83-41/2019 označený jako parc. č. 172/7 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 133 m2 v k.ú. Svařeň. Původní pozemek parc. č. 172/6 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

         

                                                                                                                             

430/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 83-41/2019 označeného jako parc. č. 172/7 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Svařeň ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 186/2 zahrada v k.ú. Svařeň ve vlastnictví pana Zdeňka Hromádko, nar. xx, trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 4.050 Kč, který je povinen p. Hromádko uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

431/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4403-77/2020 označený jako parc. č. 2206/26 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 64 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 2202 a 2206/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

432/20

Rada města jmenuje

hodnotící komisi pro koncesní řízení – provozování domova pro seniory ve Vysokém Mýtě, která bude plnit úkoly spojené s posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek ve složení:

 

člen Ing. Martin Krejza, náhradník Ing. František Jiraský

člen Mgr. Jan Lipavský, náhradník Jiří Kovařík

člen Bc. Ludmila Abrahamová, náhradník Lic. Tomáš Salášek

člen JUDr. Libor Poláček, náhradník Ing. Jana Holubová

člen Ing. Michal Zima, náhradník Ing. Stanislava Fišerová

člen Ing. Iveta Fajglová, náhradník Edita Neumanová

člen Ing. Miloslav Soušek, náhradník Aleš Dalecký

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

433/20

Rada města schvaluje

Podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích čj. 18 Co 17/2020-743 ze dne 25.05.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

434/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 5.287.659,- Kč společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., IČO: 25923099, a to za účelem krytí části nákladů spojených s výstavbou vodovodu a kanalizace pro 2. etapu bytové výstavby v lokalitě Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

435/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017161/VB/1, Vysoké Mýto, Stříbříkova, 417, Beneš - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4788 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4348-853/2019. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 7.400 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2020

                                                                                                                                      

 

436/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019767 /VB/ 1, Vysoké Mýto, Jarní, parcela 4248_96 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4248/24  v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4380-155/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2020

 

 

437/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-2007867/SOBS VB/01, Vysoké Mýto, nahrazení TS UO_0841-DTS, kvn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4930/2 a 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení NN, kabelového vedení VN a uzemnění + 1.000 Kč za 1 kus kabelového pilíře uložených v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2020

                                                                                                                                      

 

438/20

Rada města schvaluje

užívání pozemků p. č. 3474, 5049/1, 3353, 3355, 3356, 5049/4, 3366, 5048, 3387, 5047/2 a 3461 v k.ú. Vysoké Mýto spolkem SK Donocykl, z.s., Vysoké Mýto, IČ 26675153 za účelem konání závodů horských kol dne 06.09.2020 za podmínky, že nedojde k poškození pozemků, porostů na nich rostoucích ani komunikací a po skončení akce budou pozemky uklizené a uvedené do původního stavu. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Pořadatel akce zajistí, aby obyvatelé bydlící v sousedství trasy závodu byli o této akci s dostatečným předstihem přiměřeným způsobem informováni. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

439/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství pro pana Miroslava Vejmana, Hrušová 32 za účelem pořádání akce – 4. setkání amerických dodávek na severní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 29.08.2020 v době od 12:00 hod. do 16:00 hod. v místě dle žádosti. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

440/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností BICZ Residence William s.r.o., IČ 08371458 na užívání části pozemku parc.č. 1733/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 460 m2 za účelem zřízení staveniště. Roční nájemné bude činit 23 000 Kč. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

             

                                                                                                                         

441/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1690/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů a s tím souvisejících 2 parkovacích míst. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

442/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020010/SOBS VB/2, Vysoké Mýto, Slunečná, 76 – knn, DTSmezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou K energo s.r.o., IČ 27494683, se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4901/1, 2275/2, 4900/6, 4809/3, 2004/6 a 2004/34 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení NN uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2020

                 

                                                                                                                     

443/20

Rada města neschvaluje

zrušení věcného břemene na pozemku parc.č. 818/1 v k.ú. Voděrady.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

           

                                                                                                                           

444/20

Rada města schvaluje

záměr darovat do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, nemovité věci tvořící areál Vysokomýtské nemocnice v ul. Vraclavská čp. 167, a to:

-  pozemek parc. č. 1981/2 ostatní plocha – jiná plocha,

-  pozemek parc. č. 1981/3 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1981/6 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

-  pozemek parc. č. 1984/3 zahrada,

-  pozemek parc. č. 1985/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1985/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4423 m2, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, čp. 167, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1986 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 7084 m2,

-  pozemek parc. č. 1988/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1988/3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 48 m2,

-  pozemek parc. č. 1994/1 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr.

Shora uvedené nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice, IČ 71207856 či přestěhování Vysokomýtské nemocnice, IČ 71207856 z předmětných nemovitých věcí, vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

445/20

Rada města schvaluje

poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 nájemcům nebytových prostorů - prostorů sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví města Vysokého Mýta, v souvislosti s možností získání podpory z programu Ministerstva průmyslu a obchodu "COVID - Nájemné" (dále jen "Program"), a to za podmínky doručení žádosti o poskytnutí slevy z nájemného v termínu do 16.9.2020. Žadatel o slevu musí splňovat podmínky Programu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

 

 

446/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo ze dne 4.11.2019, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č.4 s firmou STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, Vysoké Mýto – Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě,

v lokalitě Za Pivovarem – infrastruktura 2. etapa“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.07.2020

     

                                                                                                                                 

447/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z OPŽP – Prioritní osa: 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu; specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny na realizaci projektu „ÚSES pro ORP Vysoké Mýto.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2020

                                                                                                                                      

 

448/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro výběr dodavatele akce „Parkovací automaty ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 07. 2020

                                                                                                                                      

 

449/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z OPŽP v rámci výzvy č. 144 tzv. „Velká Dešťovka“ – Prioritní osa: 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní; specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami na realizaci projektu „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2020

                                                                                                                                      

 

450/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele pro akci „Městská smuteční síň ve Vysokém Mýtě – projektová dokumentace“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 08. 2020

                                                                                                                                      

 

451/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 451 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Herynkovými Šárkou (nar. xx), trvale bytem xx a Jiřím (nar. xx) trvale bytem xx, na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

452/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 447 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Jílkovými Danielem (nar. xx) a Petrou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou od 01.07.2020 do 31.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

  

453/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 15 nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě s paní Chlumeckou Petrou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.06.2020 do 31.05.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

454/20

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě panu Davidu Dudovi, nar. xx a paní Ivaně Pěchulové, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2020, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

455/20

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 01, Vysoké Mýto v částce 29 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

456/20

Rada města schvaluje

zařazení území obce do území působnosti MAS Litomyšlsko na programové období 2021 - 2027.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned