Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020 - 13 ze dne 17.06.2020

22.06.20

339/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 17. 6. 2020.

 

 

340/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o.

souhlasí s navrženým programem jednání.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

341/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 9. 6. 2020.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

342/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí a schvaluje

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2019 včetně účetní uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2019 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2019. Hospodářský výsledek za rok 2019 bude převeden na účet neuhrazené ztráty z minulých let.  

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

343/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

344/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

345/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí  

snížení ročního nájemného pro rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

346/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 17. 6. 2020

 

 

347/20

Rada města schvaluje

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysokým Mýtem, za I. pololetí roku 2020, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

348/20

Rada města určuje

plat a jeho složky ředitelkám a řediteli škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysokým Mýtem, od 1. 7. 2020, dle upraveného návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

349/20

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Společnost železniční při DKV Česká Třebová, IČO: 61239691 na projekt „Mikulášský vlak“, ve výši 10.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

350/20

Rada města neschvaluje

poskytnutí finančního daru pro Mgr. Jana Váňu na projekt „Sportovní den mládeže s TAJV“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

351/20

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro SK Vysoké Mýto, z.s. na projekt „Ondrášovka Cup 2020“, ve výši 45.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

352/20

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Klub českých turistů Vysoké Mýto na projekt „Turistický pobyt prarodičů s vnoučaty Bolešín“, ve výši 15.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

353/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.5-2020 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

 

354/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vysoké Mýto a Slatina u Vysokého Mýta:

 

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
Vysoké Mýto 2830/1 orná půda 4436  
Vysoké Mýto 2830/2 ostatní plocha 453 část (plocha A) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 2830/8 ostatní plocha 60 část (plocha B) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 2840/1 orná půda 9148  
Vysoké Mýto 2849/3 travní porost 49 část (plocha C) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 2851 ostatní plocha 36 část (plocha D) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 2857/15 orná půda 2317  
Vysoké Mýto 2857/31 orná půda 9279 část (plocha E) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3031/30 orná půda 466 část (plocha F) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3132 travní porost 250 část (plocha G) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3185/15 travní porost 15 (1/2) 1/2 plochy H dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3214/2 travní porost 160 (1/2) 1/2 plochy I dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3214/3 travní porost 300 (1/2) 1/2 plochy J dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3215/14 travní porost 10 (1/2) 1/2 plochy K dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3252 travní porost 19306  
Vysoké Mýto 3728 orná půda 3657  
Vysoké Mýto 3730/1 orná půda 284 (1/2)  
Vysoké Mýto 3733/2 orná půda 396  
Vysoké Mýto 3733/6 ostatní plocha 103 část (plocha L) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3738 orná půda 2104  
Vysoké Mýto 3791 orná půda 4674  
Vysoké Mýto 3951 ostatní plocha 80 část (plocha M) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4014/18 orná půda 4438  
Vysoké Mýto 4058/15 travní porost 986 část (plocha N) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4082/17 orná půda 3231 (1/2) 1/2 plochy O dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4128/243 orná půda 6743  
Vysoké Mýto 4132/104 orná půda 329 část (plocha P) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4141/10 orná půda 9436  
Vysoké Mýto 4163 ostatní plocha 80 část (plocha Q) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4206/1 orná půda 1468 část (plocha R) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4214/62 orná půda 429 část (plocha S) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4214/70 orná půda 7052  
Vysoké Mýto 4214/72 orná půda 6032 část (plocha T) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4214/8 ostatní plocha 52 část (plocha U) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5015 ostatní plocha 1076 část (plocha V) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5030/2 ostatní plocha 23 část (plocha W) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5032 ostatní plocha 1425 část (plocha X) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5033 ostatní plocha 337 část (plocha Y) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5035 ostatní plocha 23 část (plocha Z) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5037 ostatní plocha 67 část (plocha A1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5044 ostatní plocha 88 část (plocha B1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5104 ostatní plocha 720  
Vysoké Mýto 5115/2 ostatní plocha 7436  
Vysoké Mýto 5150/1 ostatní plocha 618 část (plocha C1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5213/2 travní porost 2808 (1/3)  
Vysoké Mýto 5253/2 travní porost 1752 část (plocha E1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5831 travní porost 3657,5 (1/2)  
Vysoké Mýto 5832 travní porost 11822,5 (1/2)  
Vysoké Mýto 6112/2 orná půda 4056  
Vysoké Mýto 6112/3 orná půda 431  
Vysoké Mýto 6115/1 ostatní plocha 46 část (plocha F1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 6116/1 orná půda 3343  
Vysoké Mýto 6116/2 ostatní plocha 27 část (plocha G1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 6117 ostatní plocha 10 část (plocha H1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 6118/1 orná půda 5356  
Vysoké Mýto 6118/2 ostatní plocha 5 část (plocha I1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 6118/3 orná půda 2085  
Vysoké Mýto 6120/1 travní plocha 493  
Vysoké Mýto 6128 orná půda 681 část (plocha J1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 6131 orná půda 1529  
Vysoké Mýto 6233 travní porost 1193  
Vysoké Mýto 6308/15 ostatní plocha 111 část (plocha K1) dle zveřejněného záměru
Slatina u V.Mýta 408/20 vodní plocha 42 část (plocha L1) dle zveřejněného záměru
Slatina u V.Mýta 408/23 travní porost 20150  
Slatina u V.Mýta 408/27 orná půda 100  
Slatina u V.Mýta 408/29 orná půda 43  
Slatina u V.Mýta 436/31 orná půda 2782  
Slatina u V.Mýta 411/3 travní porost 446  
Slatina u V.Mýta 436/45 orná půda 7900 část (plocha M1) dle zveřejněného záměru
Slatina u V.Mýta 436/49 orná půda 4100 část (plocha N1) dle zveřejněného záměru
Slatina u V.Mýta 568/1 ostatní plocha 481  

 

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001, 2631, 1064, 5788 a 2139 pro katastrální území Vysoké Mýto a na listu vlastnictví č. 326 pro katastrální území Slatina u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

355/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Základní školou a praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ 25916092, dne 04.09.2020 od 7:00 hodin do 12:00 hodin za účelem pořádání akce pro děti „Pojďte si s námi hrát“ na severní straně nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Žadatel je osvobozen od poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

356/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 23 uzavřené dne 24.02.2020 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VS Lhůta společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IČ 49812467, kterým se doplňuje do smlouvy pozemek parc. č. 4643/51 o výměře 1799 m2 a část pozemku parc. č. 4643/52 o výměře 7701 m2 dle zveřejněného záměru, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

357/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 21 uzavřené dne 17.12.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ 60933950, kterým se doplňuje do smlouvy pozemek parc. č. 4597/23 o výměře 1635 m2, pozemek parc. č. 3233/1 o výměře 5275 m2 a část pozemku parc. č. 3117/1 o výměře 470 m2 dle zveřejněného záměru, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

358/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností KAVOSTAV s.r.o. Vysoké Mýto, IČ 28791193 na užívání ocelové montované haly na pozemku p.č. 1922/2 v ulici Pivovarská v k.ú. Vysoké Mýto za účelem skladování stavebního materiálu. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu od 19.06.2020 do 30.09.2020. Měsíční nájemné bude činit 5 000 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

359/20

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor - místností č.106, č.108 a ½ místnosti č.125 o celkové výměře 17,7 m2 v budově č.p. 198, tvořící součást pozemku p.č. 204 v ulici Karolíny Světlé v k.ú. Vysoké Mýto paní Blance Borotové, bytem xx za účelem provozování nehtového studia. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 2 500 Kč (cena je včetně DPH). Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

 

 

360/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout plynovod včetně přípojek vzniklý v rámci stavby „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – infrastruktura 2. etapa – rozšíření STL plynovodní sítě“ v rozsahu STL plynovod DN 63 - 663 m a přípojky DN 32 - 145 m na pozemcích p.č. 4666/269, 4666/274, 4666/371, 4666/394, 4666/419, 4666/421, 4666/460, 4668/152, 4922/2, vše v k.ú. Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

361/20

Rada města schvaluje

prodej 30 ks použitých divadelních sedaček spolku Nemeleme, z.s., IČ: 08263141 za celkovou cenu 3.000,- Kč. Důvodem prodeje za cenu nižší než určenou znaleckým posudkem je podpora kultury.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

362/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky v obci a k.ú. Vysoké Mýto parc. č. 4666/376 zahrada o výměře 820 m2, parc. č. 4666/377 zahrada o výměře 869 m2, parc. č. 4666/378 zahrada o výměře 755 m2, parc. č. 4666/386 zahrada o výměře 16 m2, parc. č. 4666/388 zahrada o výměře 696 m2, parc. č. 4666/375 zahrada o výměře 745 m2, parc. č. 4666/374 zahrada o výměře 745 m2, parc. č. 4666/272 zahrada o výměře 938 m2, parc. č. 4666/372 zahrada o výměře 979 m2, parc. č. 4666/373 zahrada o výměře 979 m2, parc. č. 4668/151 zahrada o výměře 1013 m2, parc. č. 4666/268 zahrada o výměře 961 m2, parc. č. 4666/271 zahrada o výměře 963 m2, parc. č. 4666/256 zahrada o výměře 824 m2, parc. č. 4666/392 zahrada o výměře 1050 m2, parc. č. 4666/397 zahrada o výměře 785 m2, parc. č. 4666/398 zahrada o výměře 784 m2, parc. č. 4666/399 zahrada o výměře 784 m2, parc. č. 4666/461 zahrada o výměře 740 m2, parc. č. 4666/284 zahrada o výměře 740 m2, parc. č. 4666/396 zahrada o výměře 740 m2 a parc. č. 4666/275 zahrada o výměře 847 m2 za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM – II. etapa za kupní cenu ve výši 1.750 Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

363/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/405 zahrada o výměře 813 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.422.750,- Kč včetně DPH, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

364/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.520.750,- Kč včetně DPH, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

365/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města odkládá projednání žádostí o prodej pozemků parc. č. 4669/23 a 4669/24 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

366/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města odkládá projednání žádostí o prodej pozemku parc. č. 1970/68 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

367/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města

stanovit účinnost dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671 na den 01.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

368/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 234/19 tak, že text „do 30.06.2020“ se nahrazuje textem „na zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2020“ a termín plnění tohoto usnesení se mění z 31.03.2020 na 16.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

369/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 188 nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě s paní Jiroušovou Danielou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1/2 roku, tedy od 01.06.2020 do 30.11.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

370/20

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňovou Jolanu (nar. xx) a Giňu Jána (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši 26.018,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 2200,-Kč a 1 x 1.818,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.06.2020. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

371/20

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňovou Emu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  8.339,-Kč v 9 měsíčních splátkách: 8 x 1000,-Kč a 1 x 339,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.06.2020. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

372/20

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Mikerovou Andreu (nar. xx) a Varadiho Norberta (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  26.857,-Kč v 11 měsíčních splátkách: 10 x 2.500,-Kč a 1 x 1.857,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.06.2020. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

373/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p.756 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě s Dětským centrem Veská, IČ: 00190543,  na dobu určitou 1 rok (od 01.06.2020 do 31.05.2021).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

374/20

Rada města souhlasí

s použitím znaku města Vysokého Mýta neziskovým spolkem Čistá mobilita, z. s. na tištěné a elektronické pozvánky, leták a plakát k akci Den čisté mobility a chytré energetiky pro Pardubický kraj pořádané 2. 9. 2020 na Autodromu ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 15. 7. 2020