Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020 - 11 ze dne 20.05.2020

25.05.20

Souhrn usnesení č. 11/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 20.5.2020

 

 

 

210/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 20.5.2020.

 

 

211/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

212/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti za rok 2019 a předběžný hospodářský výsledek činnosti.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

213/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

vytvoření RPČ za rok 2019 ve výši 4 887 450Kč

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

214/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

přijetí půjčky od města Vysoké Mýto ve výši 4 000 000 Kč na překlenutí časového rozdílu mezi provedením pěstebních prací a obdržení dotací ze státního rozpočtu

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

215/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

upravený plán činnosti a rozpočet na rok 2020

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

216/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu o činnosti za I.Q. 2020.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

217/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

nákup vozidla Mitsubishi L200 dle výše uvedených podmínek.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

218/20

Rada města souhlasí

s přijetím dotace pro Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Dětská skupina v MC Tykadlo III, ve výši 2 887 920,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

    

                                                                                                                                  

219/20

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, výsledek hospodaření k 31.12.2019 ve výši 44 902,21 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

 

220/20

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření na pokrytí ztráty minulých let.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

 

 

221/20

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, rozbor hospodaření za rok 2019.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                    

222/20

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

 

223/20

Rada města schvaluje

rozpočtové změny TS č. 2/2020 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 20.5.2020

 

                                                                                                                                                    

224/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 18/20 a 20/20 ze dne 18.03.2020.

 

Termín: 17. 06. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                                                    

 

225/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2020, která je poskytnuta v celkové výši 1.505.000, - Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 312.000, - Kč na akci „Obnova břidlicové krytiny na malé věži městské opevnění – Litomyšlská brána číslo parcely 129 v obci Vysoké Mýto, k. ú. Vysoké Mýto-Město“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

-           finanční prostředky ve výši 629.000, - Kč na akci „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 10. Obraz je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-           finanční prostředky ve výši 416.000, - Kč na akci „Oprava fasády, restaurování portálů a restaurování vchodových dveří měšťanského domu č. p. 189 na pozemku parc. č. 191/1 v obci Vysoké Mýto, k. ú. Vysoké Mýto-Město“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 14. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 15749/6-4125.

-           finanční prostředky ve výši 148.000, - Kč na akci „Restaurování sgrafitové výzdoby – Pražská brána, číslo parcely 275, 276 v obci Vysoké Mýto, k. ú. Vysoké Mýto-Město“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 16. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

 

Termín: 17. 06. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                                    

226/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 61.000, - Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 606.000, - Kč) na opravu fasády a restaurování portálů (do náměstí) a restaurování vchodových dveří měšťanského domu č. p. 189 na pozemku parc. č. 191/1 v obci Vysoké Mýto, k. ú. Vysoké Mýto-Město, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín: 17. 06. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

227/20

Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo a poskytování služeb se společností G Plus s.r.o., IČ 00279773, se sídlem 533 51 Pardubice - Rosice, Gen. Svobody 116 na tvorbu výkresů ÚAP v předloženém znění.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                                    

228/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 1973, 1965/2, 5536, 5535, 1972/13, 1965/3, 1965/4 a 1965/5   k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití Plochy bydlení v bytových domech – BH“ zastavitelná plocha ozn. Z17/BH na plochy „Plochy občanské vybavení komerční – OK“ zastavitelná plocha ozn. Z17/OK do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta. Při změně Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

 

Termín: 17. 06. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                                    

229/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 3321/7 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy lesní - NL“ na plochy „Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské - BV“ do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta. Při změně Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

 

Termín: 17. 06. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                                    

230/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 4506/3, p.č. 4506/4, p.č. 4506/5, p.č. 4506/6, p.č. 4512/3, p.č. 4512/4, p.č. 4512/5, p.č. 4512/6, p.č. 4512/7, p.č. 4512/38 p.č. 4512/39 p.č. 4512/10, p.č. 4512/11, p.č. 4512/12, p.č. 4512/13, p.č. 4513/1, p.č. 4513/2, p.č. 4513/3, p.č. 4513/4, p.č. 4513/5, p.č. 4514/1, p.č. 4514/2, p.č. 4514/3, p.č. 4520/4, p.č. 4520/5, p.č. 4520/6, p.č. 4520/8, p.č. 4520/9, p.č. 4520/10, p.č. 4520/11 p.č. 4520/12, p.č. 4520/16, p.č. 4520/17, p.č. 4520/18, p.č. 4512/7, p.č. 4512/8,  p.č. 4512/9, p.č. 4513/2, p.č. 4520/8 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy občanské vybavení komerční – OK“ na plochy „Plochy výroby a skladování – lehký průmysl - VL“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín: 17. 06. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                                    

231/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření města Vysokého Mýta k 31.12.2019 včetně jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

    

                                                                                                                                                

232/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

    

                                                                                                                                                

233/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2019, tj. zisk ve výši 42.945.287,41Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

 

234/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2019, tj. zisk ve výši 4.771.657,71Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

 

235/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2019, tj. zisk ve výši 47.716.945,12Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

      

                                                                                                                                              

236/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

   

                                                                                                                                                 

237/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

     

                                                                                                                                               

238/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

     

                                                                                                                                               

239/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 města Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

      

                                                                                                                                              

240/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2019, a to bez výhrad.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

    

                                                                                                                                                

241/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

     

                                                                                                                                               

242/20

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.4-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.05.2020

                                                                                                                                                    

 

243/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.5-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

     

                                                                                                                                               

244/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ: 25951378, ve výši do 4.000.000,0Kč se splatností do 31.12.2020, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s možností mimořádných splátek jistiny půjčky. Účelem poskytnutí půjčky je zajištění financování společnosti spočívající v překlenutí časového nesouladu mezi náklady souvisejícími s fyzickým provedením prací na obnově a výchově městských lesů a poskytnutím dotací a příspěvků ze státního rozpočtu na tuto činnost v roce 2020, a to dle žádosti vydlužitele ze dne 12.5.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

     

                                                                                                                                               

245/20

Rada města schvaluje

zhodnocování volných finančních prostředků města dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: průběžně

      

                                                                                                                                              

246/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2-2020 konaného dne 18.05.2020.

                                                                                                                                                    

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

 

247/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018, výsledek hospodaření za rok 2018 Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 230 852,53 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

     

                                                                                                                                               

248/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

    

                                                                                                                                                

249/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace,

za rok 2019 ve výši 262 131,62 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

    

                                                                                                                                                

250/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 262 131,62 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

 

251/20

Rada města odkládá

schválení účetní závěrky Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 3. 6. 2020

    

                                                                                                                                                

252/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

        

                                                                                                                                            

253/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, za rok 2019 ve výši 45 505,25 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

          

                                                                                                                                          

254/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 45 505,25 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

     

                                                                                                                                               

255/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

256/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za rok 2019 ve výši 227 167,04 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

   

                                                                                                                                                 

257/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 227 167,04 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                   

258/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

259/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

za rok 2019 ve výši 133 943,10 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

          

                                                                                                                                          

260/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 133 943,10 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

261/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

262/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

za rok 2019 ve výši 60 870,64 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

     

                                                                                                                                               

263/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 60 870,64 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                                   

264/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

265/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za rok 2019 ve výši 29 976,40 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

       

                                                                                                                                             

266/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 29 976,40 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

267/20

Rada města odkládá

schválení účetní závěrky Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 3. 6. 2020

 

 

268/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

   

                                                                                                                                                 

269/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

za rok 2019 ve výši 136 452,53 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

270/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 136 452,53 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

       

                                                                                                                                             

271/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                   

272/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za rok 2019 ve výši 45 502,71 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

        

                                                                                                                                            

273/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 45 502,71 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

 

274/20

Rada města trvá

na usnesení č. 156/20 ze dne 18.03.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

 

275/20

Rada města schvaluje

přidělení bytů dle následujícího znění:

a) přidělení bytu č. 2 v č.p.858 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě panu Bykaru Deziderovi, nar. xx, bytem xx za podmínky vrácení bytu č. 703 v č.p. 156 v ul. Husova. Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 měsíc.

b) přidělení bytu č. 1 v č.p.156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě panu Zetovi Václavu, nar. xx, bytem xx za podmínky vrácení bytu č. 701 v č.p. 156 v ul. Husova. Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 měsíc.

c) přidělení „buňky“ složené z místností č. 701, 702 a 703 v č.p.156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě paní Giňové Olze, nar. xx, bytem xx za podmínky vrácení bytu č. 2 v č.p. 858 v ul. Husova. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                                             

 

 

276/20

Rada města schvaluje

uzavření nové nájemní smlouvy na užívání bytu č. 709 v č.p. 156 v ul. Husova s paní Bledou Alenou, nar. xx až po úhradě závazků po lhůtě splatnosti a nájemného na měsíc květen 2020. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.05.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

 

277/20

Rada města trvá

na usnesení č. 157/20 ze dne 18.03.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

 

278/20

Rada města neschvaluje

udělení výjimky z podmínek pro zařazení do výběrového řízení uvedených ve směrnici pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta pro paní Leonu Petikovou, nar. xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

279/20

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Davidem Martincem (nar. xx) k bytu č. 3 v č. p. 776 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

    

                                                                                                                                                

280/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky parc. č. 4669/23 orná půda o výměře 168 m2 a parc. č. 4669/24 orná půda o výměře 19 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

    

                                                                                                                                                

281/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 4669/23 a 4669/24 obojí orná půda, vše v k.ú. Vysoké Mýto, PharmDr. Marcele Steinfeldové, nar. xx (podíl ½) a panu Michalu Buryanovi, nar. xx (podíl ½), oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 87.150 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

                                                                                                                                                    

 

282/20

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníky pozemků parc. č. 29/1 a 31/1, pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 145-180/2019 označené jako parc. č. 31/3 zahrada o výměře 62 m2, parc. č. 31/4 zahrada o výměře 5 m2 a parc. č. 435/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2, vše v k.ú. Brteč. Původní pozemky parc. č. 31/1 a 435 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Brteč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

    

                                                                                                                                                

283/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 145-180/2019 označeného jako parc. č. 31/3 zahrada v k.ú. Brteč ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 29/3 zahrada v k.ú. Brteč ve vlastnictví manželů Ing. Jana Patrného (nar. xx) a Ing. Ivety Patrné (nar. xx), oba trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 7.500 Kč, který jsou povinni manž. Patrní uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

    

                                                                                                                                                

284/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 145-180/2019 označených jako parc. č. 31/4 zahrada a parc. č. 435/2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Brteč ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 31/5 zahrada v k.ú. Brteč ve vlastnictví paní Drahomíry Plíškové (nar. xx), trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 1.350 Kč, který je povinna pí Plíšková uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

   

                                                                                                                                                 

285/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 2617/22 orná půda o výměře 158 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4353-156/2019 označený jako parc. č. 2617/23 orná půda o výměře 26 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 2617/22, 2617/23 a 10002/3 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

   

                                                                                                                                                 

286/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2617/22 orná půda o výměře 158 m2 a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4353-156/2019 označeného jako parc. č. 2617/23 orná půda o výměře 26 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto, panu Ivanu Ševčukovi, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 184.500 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

                                                                                                                                                    

 

287/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800097772/2/BVB/P mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1523/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „PREL A STL přípojka, Vysoké Mýto - Gen. Svatoně 725, č. stavby: 8800097772“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku s tím, že min. náhrada za zřízení jednoho věcného břemene bude činit 1.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2020

                                                                                                                                                    

  

288/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 230/19, 231/19 a 232/19 na 31.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

   

                                                                                                                                                 

289/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 213/19 na 31.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

290/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství spolkem ERUDIO CZ, z.s., IČ 22903852 za účelem pořádání akce - 10. ročníku mezinárodní soutěže pro učně ŘEMESLO/SKILL 2020 na části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 14.09.2020 - 18.09.2020. Vzhledem k charakteru akce nebude stanovován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

   

                                                                                                                                                 

291/20

Rada města schvaluje

prodloužení termínu splatnosti kupní ceny dle smlouvy o koupi nemovité věci s manželi Šrautovými ze dne 25.10.2019, a to do 31.05.2020. V případě, že do tohoto termínu nebude celá kupní cena připsána účet města Vysokého Mýta, rada města schvaluje odstoupení od této smlouvy o koupi nemovité věci.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                                    

 

292/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. MB I3505 – 1 mezi městem Vysokým Mýtem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 10675 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4360-282/2019. Obtížený je povinen strpět stav umístění Zařízení a dále je povinen strpět právo přístupu Oprávněného k Zařízení za účelem její revize, údržby nebo obnovy, dále přístup v případě jeho poruchy nebo havárie a za účelem plnění všech dalších povinností, které s provozováním Zařízení souvisejí. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2020

 

 

293/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020483/VB/1, Vysoké Mýto, Pivovarská, p.č. 1922/1 – kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4919/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení kNN + 1.000 Kč za 1 kus pilíře NN uložených v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2020

                                                                                                                                                    

 

294/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4386-39/2020 označený jako parc. č. 4571/30 orná půda o výměře 11075 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4571/16 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

      

                                                                                                                                              

295/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4386-39/2020 označeného jako parc. č. 4571/30 orná půda v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Šmídl Reality s.r.o., IČ 02418541, za kupní cenu ve výši 11.078.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

                                                                                                                                                    

 

296/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností KAVOSTAV s.r.o Vysoké Mýto, IČ 28791193 na užívání ocelové montované haly na pozemku p.č. 1922/2 v ulici Pivovarská v k.ú. Vysoké Mýto za účelem skladování stavebního materiálu. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu od 21.05.2020 do 18.06.2020. Nájemné bude činit 5 000 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                                      

  

297/20

Rada města schvaluje

změnu termínu plnění usnesení rady města č. 131/20, 132/20 a 133/20.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned                                                            

       

                                                                                                                                           

298/20

Rada města mění

usnesení rady města č. 131/20 a 133/20 ze dne 4. 3. 2020 tak, že datum „1. 4. 2020“ se nahrazuje datem „1. 7. 2020“.

                                                                                                                                                    

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned