Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 05 ze dne 4. 3. 2020

10.03.20

Souhrn usnesení č. 05/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 4. 3. 2020

 

 

89/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 4. 3. 2020.

 

90/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny TS č. 1/2020.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: 18.3.2020

 

91/20

Rada města schvaluje

odpis pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města Vysoké Mýto, které jsou nevymahatelné z důvodu jejich promlčení, a to jmenovitě u pohledávky:

ALTERPRODUKT, s.r.o., IČ 275 09 761, pohledávka v celkové výši 18000,-Kč;

Červeňáková Anna, nar. xx, pohledávka v celkové výši 415,-Kč;

Giňová Dagmar, nar. xx, pohledávka v celkové výši 1458,-Kč;

Jeřábek Ladislav, nar.: xx, pohledávka v celkové výši 17054,-Kč

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

 

92/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

odpis pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města Vysoké Mýto, které jsou nevymahatelné z důvodu jejich promlčení, a to dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: 31. 3. 2020

 

93/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na motocykl SUZUKI SV 645, s vlastníkem a provozovatelem Mgr. Janem Víchem, bytem xx, na dobu určitou od 15.04.2020 do 30.11.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

                                                                                                                 

94/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města

I. schvaluje poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši Kč 250 000,- na projekt senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2020.

II. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 27. 11. 2019, číslo usnesení 925/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

95/20

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OSV/20/20405 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

96/20

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OSV/20/641 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

97/20

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.222 v DPS Litomyšlská 50 pro paní Plašilovou Miluši, nar. xx a pana Plašila Jiřího, nar. xx, oba bytem  xx, na 3 roky do 31.5.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

98/20

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.210 v DPS Litomyšlská 50 pro paní Kučerovou Drahomíru, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.5.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

99/20

Rada města schvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2020 dle níže uvedené tabulky,

Žadatel Název projektu Doporučení RM pro ZM
47489839 Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl Provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra 0
00854271 Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk Příspěvek na náklady domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany Vysoké Mýto - pana Drahoše P. a pana Rybičku T.  0
70157286 Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, Svitavy Finanční příspěvek - sociální služby.  0
48623814 Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa Trvalé pobyty pro nemocné roztroušenou sklerózou - domov pro osoby se zdravotním postižením  0
27516733 Rytmus Východní Čechy, o.p.s., Heydukova 392, Chrudim 537 01 Sociální rehabilitace  10000
61239488 Kontakt Ústí nad Orlicí, Smetanova 470, Ústí nad Orlicí Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2020  6000
29203503 Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Křtiny, JUDr. Vaňková Hlas dítěte  5000
68208553 Náš domov Koclířov, Koclířov 140 Most naděje-azylový dům pro rodiče s dětmi  10000
26647214 Amalthea, Městský park 274, Chrudim Podpora pro rodinu a dítě-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  15000
71153004 Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, Litomyšlská 50,  Vysoké Mýto Rehabilitační plavání a jeho upevňování návyku cvičit  3000
00426261 Oblastní spolek ČČK, Kopeckého 840, Ústí n.Orl. Podpora činnosti místní skupiny ČČK Vysoké Mýto  5000
67363156 Česká abilympijská asociace Pardubice, Sladkovského 2824, Pardubice Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti  5000
FO Pavel Surma, Pod nádražím 333/2, Vysoké Mýto 566 01 Církev víry - Vysoké Mýto  5000
64242218 Péče o duševní zdraví  Pardubice, Bělěhradská 389, Pardubice Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných  15000
27026728 Rodinné Integrační Centrum Pardubice, Prodloužená 278, Pardubice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a Raná péče pro rodiny s dětmi autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce  8000
26558513 Světélko, z. s. Försterova 161, Vysoké Mýto Světélko z.s.2020 10000
25266195 Střední škola podnikání, Generála Závady 118, Vysoké Mýto Snížení rizikového chování žáků  0
49774883 Audiohelp z.s., Tomanova 3, Plzeň 301 00 Služby pro osoby se sluchovým postižením ve Vysokém Mýtě a okolí  10000
69172234 Unie ROSKA r.o., ROSKA Ústí nad Orlicí, z.p.s., Čs. Armaády 1181, Ústí nad Orlicí 562 01 Nechceme se přestat hýbat  12000
66000653 HEWER, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha 10 100 00 Osobní asistence pro občany Vysokého Mýta  15000
49314645 Gymnázium Vysoké Mýto Bezpečná škola, Bezpečný domov 2020  0
04253965 ABATAB Choteč, Nová 101, Choteč Sasanky-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  10000

uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  31. 03. 2020

 

 

100/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2020 dle níže uvedené tabulky,

Žadatel Název projektu Doporučení RM pro ZM
25997343 TyfloCentrum Pardubice, nábř. Závodu Míru 1961, Pardubice Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakových postižením v Pardubickém kraji  10000
60102411 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01  IČ 060102411 100000
27534804 SKP-Centrum, Jungmannova 2550, Pardubice Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO + sportem proti pasivitě  55000
28117557 Ledax Vysoké Mýto o.p.s. Žižkovva 913, Vysoké Mýto 566 01 Pořízení polohovacích pojízdných křesel pro uživatele Domova pro seniory Vysoké Mýto  0
68246277 Šance pro tebe, Štěpánkova 92, Chrudim Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska  20000

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 18. 3. 2020

 

101/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na úhradu nájemného a dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2020, ve výši 300 000 Kč (třistatisíckorunčeských),

  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  31. 03. 2020

 

102/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČO 27534804 na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2020, ve výši 50 tis Kč (padesát tisíc korun českých),

  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 31.03.2020

 

103/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2020, ve výši 200 tis Kč (dvě stě tisíc korun českých),

  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  31. 03. 2020

 

104/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČO 27534804 na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2020, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),

  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 31.03.2020

                                                                                                                 

105/20

Rada města souhlasí

s vyřazením a následnou fyzickou likvidací Elektrického horkovzdušného konvektomatu, inv. Č. D1081 ve středisku Ledax Vysoké Mýto, o. p. s., Žižkova 913, Vysoké Mýto, IČ: 28117557.

 

Zodpovídá: vedoucí OSZ a OPM

Termín: ihned

                                                                                                                 

106/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.2-2020 konaného dne 24.2.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.3.2020

                                                                                                                  

107/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.3.2020

                                                                                                                  (

108/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1.505.000, - Kč.

 

Termín: 18. 03. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

109/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2020, která je poskytnuta v celkové výši 1.505.000, - Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 502.000, - Kč na akci „Obnova břidlicové krytiny na malé věži městské opevnění – Litomyšlská brána číslo parcely 129 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, která je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

-           finanční prostředky ve výši 629.000, - Kč na akci „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 10. Obraz je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

 

-           finanční prostředky ve výši 374.000, - Kč na akci „Oprava fasády a restaurování portálu měšťanského domu č. p. 189 na pozemku parc. č. 191/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 14. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 15749/6-4125.

 

Termín: 18. 03. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

110/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 69.550, - Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 698.550, - Kč) na restaurování oltářního obrazu v kostele sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín: 18. 03. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                  

111/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 62.000, - Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 620.000, - Kč) na opravu fasády a restaurování portálu (do náměstí) měšťanského domu č. p. 189 na pozemku parc. č. 191/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín:  18. 03. 2020

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

112/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Šemberovo divadlo – opravy a malby omítek“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy STAVER Luže s.r.o., IČ: 03564240, Zdislav 38, 538 54 Luže za nabídkovou cenu 678.960,63 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

113/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVER Luže s.r.o., IČ: 03564240, Zdislav 38, 538 54 Luže jako dodavatelem akce: „Šemberovo divadlo – opravy a malby omítek“ za nabídkovou cenu 678.960,63 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 03. 2020

 

114/20

Rada města odkládá

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku energií v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele akce „Krytý plavecký bazén - kogenerační jednotka“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 03. 2020

 

115/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci do výzvy č. SGS-3 „Oslo“ z Norských fondů 2014 – 2021 na realizaci projektu „Adaptační strategie Vysoké Mýto.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 15.03.2020

 

116/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2020 pro 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s., na projekt Final four juniorské ligy U17 - o mistra ČR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 3. 2020

 

117/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. změnu výše dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., č. 05/ZM/2019 poskytnuté na projekt – Provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2020, z částky 6 050 000 Kč na 5 135 595 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 05/ZM/2019, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 3. 2020

 

118/20

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2020 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 831.905 Kč na projekt Provoz Muzea českého karosářství.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 3. 2020

 

119/20

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Orlické sportovní sdružení       okresu Ústí nad Orlicí, z.s. na projekt: Slavnostní vyhlášení „Nejlepších sportovců  okresu za rok 2019“, ve výši 5.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

120/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2020 pro Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 150.000 Kč na projekt Festival Sodomkovo Vysoké Mýto.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 3. 2020

 

121/20

Rada města schvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2020 dle následující tabulky:

ČÍSLO  ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2020
1 Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. Podpora styku s partnerským městem - odborná praxe žáků SŠPo v Korbachu 15 000 Kč
2 Gymnázium Vysoké Mýto Grafica 10 000 Kč
  CELKEM   25 000 Kč

 

uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 27. 11. 2019, číslo usnesení 925 /19.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

122/20

Rada města schvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti kultury v roce 2020, dle upraveného návrhu:

  Žadatel Projekt Výše dotace 2020
1 Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto z.s. Příprava a nácvik pro veřejná vystoupení 30 000 Kč
2 MgA. Vladimír Daťka - kapela Echonaut Natočení videoklipu skupiny Echonaut 10 000 Kč
3 Divadelní spolek Šembera Nácvik divadelních představení v roce 2020 25 000 Kč
4 Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. Ples Berenika 10 000 Kč
5 Barocco sempre giovane o.p.s. Koncert 42. mezinárodního festivalu PHJ 2020 49 000 Kč
6 Železniční modeláři Kujebina z.s. Stavby a provoz modelových kolejišť, pro ukázky veřejnosti, pořádáním výstav 37 000 Kč
7 z.s. Triangl Vysoké Mýto Fotografická soutěž – MO Vysočina, vyhodnocení 62. ročníku - Triangl 34 000 Kč
8 Orel jednota Vysoké Mýto Svátek matek 5 000 Kč
9 Pavla Dušková "TO JE KRÁSA, PODÍVEJ!" - tipy na výlety po přírodních krásách našeho okolí 5 000 Kč
10 Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 14 000 Kč
11 Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem 15 000 Kč
12 Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Park žije - benefiční koncert a zahradní zábava v Masarykových sadech ve Vysokém Mýtě 15 000 Kč
13 Up z. s. Část honoráře, ozvučení, osvětlení a komunikace koncertů 14. ročníku benefičního festivalu Hudba pomáhá 30 000 Kč
14 Sdružení rodičů GVM, z. s. Otmarovo oko 5 000 Kč
15 Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost spolku .proMejto 20 000 Kč
16 Spolek přátel Carrosserie Sodomka 25. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (4. - 7.6.2020) 20 000 Kč
17 VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2020 49 000 Kč
18 Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 49 000 Kč
19  Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s. Dotace na nájemní prostory, tradiční Rybovu mši vánoční a autobusovou přepravu na koncerty 20 000 Kč
  CELKEM   442 000 Kč

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne  27. 11. 2019, číslo usnesení 925 /19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

123/20

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti školství v roce 2020, dle upraveného návrhu:

ČÍSLO ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2020
1. AC Vysoké Mýto z.s. Organizace školních atletických závodů ve Vysokém Mýtě 15 000
2. Cyklobendl z.s. Vysoké Mýto Hledá se vítěz 10 000
3. Gymnázium Vysoké Mýto Robotika 30 000
4. Mgr. Lenka Šrautová Vodnická stezka 9 000
5. Sdružení rodičů při GVM, z.s. Kujebácké sportovní akce 9 000
6. Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto ŠKOLNÍ SOUTĚŽ - MÁM(e) NA TO! 19 000
7. Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. Horniny a minerály 5 000
8. SŠP Vysoké Mýto, p.o. Veletrh fiktivních firem 15 000
9. VOŠS a SŠS Vysoké Mýto Propagace a popularizace technického vzdělávání 41 000
10. Zahrada Harta s.r.o. Edukační pexeso 5 000
  celkem   158 000

 

II.   uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne          27. 11. 2019, číslo usnesení 925 /19.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

124/20

Rada města neschvaluje

poskytnutí programové dotace města Vysokého Mýta v oblasti školství v roce 2020 pro Spolek pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto na projekt „Atraktivní nabídka technických oborů“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

125/20

Rada města schvaluje

III. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2020, dle upraveného návrhu:

Programové dotace do 50 000 Kč

ČÍSLO ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2020
1. Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. Berenika - sportovní aktivity handicapovaných klientů 15 000
2. Český kynologický svaz ZKO Vysoké Mýto - 206 Údržba kynologického cvičiště ZKO Vysoké Mýto. Rozšíření vybavení cvičiště potřebného pro údržbu a provoz, nákup pomůcek pro sportovní výcvik a výcvik agility. 12 000
3.

Dobroběh Vysoké Mýto, z.s.

Dobroběh 2020 14 000
4.

Eva Hudečková, Tisová

Štěpán Hudeček - freestylové lyžování

0
5.

HC Vysoké Mýto

Provoz hokejového oddílu a Memoriál Standy Brunclíka

15 000
6.

Jiří Voříšek, Vysoké Mýto

Voříšek cup nohejbalový turnaj

2 000
7.

Junák - český skaut, středisko Vysoké Mýto, z.s.

Nákup nové „skautské pramice“+ nákup nového a údržba/opravy starého sportovního vybavení skautského střediska Vysoké Mýto + zlepšení skladování sportovních potřeb

14 000
8.

Klub českých turistů Vysoké Mýto

Beskydy - 3. etapa

15 000
9.

Klub kuželkářů Vysoké Mýto z.s.

Pokrytí nákladů na energie a činnost mládeže Klubu kuželkářů Vysoké Mýto

30 000
10.

Michal Miler, Klášterec nad Orlicí

Klub deskových her Fénix, Vysoké Mýto - podpora činnosti klubu deskových her a provozu herny klubu

10 000
11.

Orel jednota Vysoké Mýto

Sportovní činnost v roce 2020

40 000
12.

RC Team Vysoké Mýto

Akce s RC modely

8 000
13.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I.

Májové štafety 2020

12 000
14.

SK Donocykl, z.s.

Kujebike 2020

15 000
15.

SK Stodola Vysoké Mýto

Provoz sportovního klubu

3 000
16.

Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Chceme být aktivní, aneb poznáváme sportoviště ve Vysokém Mýtě

6 000
17.

Šachový klub Vysoké Mýto, z.s.

Šachový klub Vysoké Mýto - činnost, soutěže dospělých, turnaje dospělých

15 000
18.

U21VM Futsal Team, z.s.

U21VM Futsal Team

15 000
       
  Celkem   241 000
       

IV. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 27. 11. 2019, číslo usnesení 925/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

126/20

Rada města neschvaluje

poskytnutí programové dotace města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2020 pro paní Evu Hudečkovou na projekt „Štěpán Hudeček - freestylové lyžování“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

127/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2020 dle následující tabulky:

Programové dotace nad 50 000 Kč

 

ČÍSLO ŽADATEL

 

 

PROJEKT

VÝŠE DOTACE 2020
19. Volejbalový klub Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovního oddílu 65 000
20.

AC Vysoké Mýto z.s.

Staň se atletem, běhej, házej, skákej.

125 000
21.

Cyklo Bendl, z.s.

Sportovní příprava a zajištění závodního programu Cyklo Bendl, z.s. - sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládež z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2020

80 000
22.

Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s.

Pronájem sportovních prostor, obnova vybavení pro tréninky, pořádání NÁRODNÍ POHÁR v kickboxu ve Vysokém Mýtě 105 000
23.

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s.

Volnočasové sportovní aktivity mládeže a A týmu - příspěvek na nájemné, dopravu, sportovní materiál, poplatky rozhodčích, apod. 130 000
24.

Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto

Rozvoj a podpora florbalu ve Vysokém Mýtě

150 000
25.

Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s.

Podpora pravidelné a dlouhodobé sportovní činnosti Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s.

164 000
26.

SK Vysoké Mýto z.s.

Sportovní aktivity SK Vysoké Mýto

430 000
27.

Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s.

Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky

105 000
28.

Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s.

Podpora sportovní činnosti spolku-děti a mládež-tréninkové středisko, soutěže družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly

140 000
29.

Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto

Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto 2020

265 000
  Celkem   1 759 000

II. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 27. 11. 2019, číslo usnesení 925/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 3. 2020

 

128/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje ve výši 200.000 Kč na výměnu okenních a dveřních výplní v budově technického zabezpečení na požární stanici Vysoké Mýto, Gen. Svatoně 207.

 

II. uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 3. 2020

 

129/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40.000 Kč, který bude použit na spolufinancování provozu cyklobusů projíždějících Českomoravským pomezím v letním období roku 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 3. 2020

 

130/20

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro pana Pavla Dostála     na projekt: Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě, ve výši 10.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

131/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zřizuje pětičlenný osadní výbor části města Vysokého Mýta, Vanice, s účinností od 1. 4. 2020.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: 18. 3. 2020

 

132/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města určuje tyto členy osadního výboru části města Vysokého Mýta, Vanice:

Lenka Raušerová, bytem xx, 566 01 Vysoké Mýto

Pavel Raušer, bytem xx, 566 01 Vysoké Mýto

Zdeněk Svoboda, xx, 566 01 Vysoké Mýto

Michal Novotný, xx, 566 01 Vysoké Mýto

Miloš Karal, xx, 566 01 Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: 18. 3. 2020

 

133/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města volí předsedu osadního výboru části města Vysokého Mýta, Vanice, paní Lenku Raušerovou, bytem xx, s účinností od 1.4.2020.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: 18. 3. 2020

  

134/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, IČ 00372331 na užívání movitých věcí za účelem provozování Muzea českého karosářství v domě čp. 165 v ul. A.V. Šembery ve Vysokém Mýtě. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.04.2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude činit 99 276 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

135/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s Vysokomýtskou kulturní o.p.s., IČ 28852150 na užívání movitých věcí za účelem provozování městské galerie a informačního centra v domě č.p. 96 na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.04.2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude činit 350 752 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

136/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem MUDr. Adolfem Eliášem, bytem xx na část pozemku p.č. 4289/15 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 119 m2 za účelem umístění stavby. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude činit 5 950 Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

137/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005334/VB/1, Vysoké Mýto – Pražská, část – rekonstrukce mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4808/5 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4218-32/2018. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.530 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

138/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2617/2 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

 

139/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2448/1 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

strong>140/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4597/25, 4597/26 a 4597/27 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

 

141/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1167 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

 

142/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1186 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

 

143/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2482/2 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

 

144/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4111/133 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

 

145/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby za účelem udělení souhlasu města Vysokého Mýta jako vlastníka pozemku parc. č. 1699/3 v k.ú. Vysoké Mýto se „Vysokomýtská nemocnice – zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Žižkova 271“ s tím, že ve smlouvě se stavebník zaváže splnit podmínky uvedené v prohlášeních Ledax Vysoké Mýto o.p.s. a Úřad práce ČR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned