Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 01 ze dne 8.1.2020

13.01.20

Souhrn usnesení č. 01/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 8. 1. 2020

 

 

1/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 8. 1. 2020.

 

2/20

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.13-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

3/20

Rada města schvaluje

právní zastoupení města Vysokého Mýta advokátkou JUDr. Ivou Drahošovou, IČ 66241171, ve věci žaloby paní Václavy Urbancové o náhradu škody na zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

4/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2058 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní o.p.s., Vysoké Mýto, IČ 28852150, kterým se doplňují do předmětu výpůjčky movité věci dle přílohy. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

5/20

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s panem Miroslavem Suchánkem, IČ 42212294 na níže uvedené pozemkové parcely v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta za účelem provozování zemědělské činnosti:  

 

Parcela č. Druh pozemku podle KN

Výměra

v m2

 
93 ostatní plocha 47 část (plocha A) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
157 orná půda 183  
158 orná půda 12581  
159 travní porost 10 část (plocha B) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
340 orná půda 313  
341 orná půda 4161  
342 orná půda 232  
344 orná půda 120  
347 orná půda 140  
348 orná půda 5087  
353 travní porost 259 část (plocha C) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
406 travní porost 4 část (plocha D) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
713 orná půda 176 část (plocha E) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
718 ostatní plocha 119 část (plocha F) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
728 orná půda 130 část (plocha G) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
741 orná půda 796  
742 orná půda 334  
163/1 travní porost 3761  
163/4 travní porost 15  
163/5 travní porost 109 část (plocha H) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
164/1 orná půda 16231  
164/3 orná půda 192  
164/5 orná půda 28 část (plocha J) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
184/1 travní plocha 92 část (plocha K) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
187/16 orná půda 482  
187/18 orná půda 21 část (plocha L) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
187/2 orná půda 13946 část (plocha M) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
186/3 orná půda 21 část (plocha N) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
221/8 orná půda 156 část (plocha O) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
345/1 orná půda 5000  
490/4 orná půda 403 část (plocha P) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
708/1 ostatní plocha 125 část (plocha Q) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
714/1 orná půda 20  
714/2 orná půda 1043  
715/2 ostatní plocha 17 část (plocha R) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
727/1 ostatní plocha 332 část (plocha S) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
756/1 ostatní plocha 44 část (plocha T) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
756/2 ostatní plocha 26 část (plocha U) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
761/9 ostatní plocha 880 část (plocha V) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
770/5 vodní plocha 13 část (plocha W) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
770/6 vodní plocha 56 část (plocha X) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
770/7 vodní plocha 25 část (plocha Y) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
79/10 orná půda 700 část (plocha Z) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19
91/1 travní porost 15 část (plocha A1) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 882/19

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 27 310 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

6/20

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se společností V S Lhůta společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IČ 49812467 na níže uvedené pozemkové parcely za účelem provozování zemědělské činnosti:  

 

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN

Výměra

v m2

 
Lhůta u V. Mýta 163/2 travní porost 178  
Lhůta u V. Mýta 221/8 orná půda 1494 část (plocha A) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 302/45 orná půda 1553 část (plocha B) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 302/56 orná půda 787 část (plocha C) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 305/2 orná půda 570 část (plocha D) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 339/1 travní porost 307 část (plocha E) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 389/2 vodní plocha 97 část (plocha F) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 389/6 travní porost 86  
Lhůta u V. Mýta 389/8 travní porost 1727 část (plocha G) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 389/9 travní porost 1310  
Lhůta u V. Mýta 389/15 vodní plocha 89 část (plocha H) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 392/21 orná půda 233 část (plocha I) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 395/2 travní porost 166 část (plocha J) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta  406 travní porost 1949 část (plocha K) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 730 orná půda 259  
Lhůta u V. Mýta 731 ostatní plocha 376  
Lhůta u V. Mýta 732/1 orná půda 355  
Lhůta u V. Mýta 732/3 orná půda 91  
Lhůta u V. Mýta 733/1 ostatní plocha 312  
Lhůta u V. Mýta 737/2 ostatní plocha 118 část (plocha L) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Lhůta u V. Mýta 756/1 ostatní plocha 585 část (plocha M) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4643/50 orná půda 2611  
Vysoké Mýto 4643/59 orná půda 2857  
Vysoké Mýto 4643|/61 orná půda 318  
Vysoké Mýto 4643/81 orná půda 4008 část (plocha N) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4643/89 orná půda 887  
Vysoké Mýto 4643/96 orná půda 1622 část (plocha O) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4643/98 orná půda 7496  
Vysoké Mýto 4643/104 orná půda 2504 část (plocha P) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4643/115 orná půda 1968 část (plocha Q) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4644/149 orná půda 154 část (plocha R) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4644/233 orná půda 13 část (plocha S) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4644/235 orná půda 159 část (plocha T) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4644/236 orná půda 172 část (plocha U) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4644/237 orná půda 17  
Vysoké Mýto 4644/238 orná půda 147  
Vysoké Mýto 4650/1 orná půda 14 část (plocha V) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4664/77 orná půda 261 část (plocha W) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4935/5 ostatní plocha 250 část (plocha X) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19
Vysoké Mýto 4950/1 ostatní plocha 64 část (plocha Y) dle zveř.záměru, usn.RM č.936/19

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 15 135 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

7/20

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s panem Janem Johanidesem, IČ 69170428 na níže uvedené pozemkové parcely v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta za účelem provozování zemědělské činnosti: 

 

Parcela č. Druh pozemku podle KN

Výměra

v m2

 
122/3 travní porost 15    část (plocha A) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 939/19
152/6 travní porost 297    část (plocha B) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 939/19
163/5 travní porost 141    část (plocha C) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 939/19
715/2 ostatní plocha 49    část (plocha D) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 939/19
716 ostatní plocha 144    část (plocha E) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 939/19
770/8 vodní plocha 79    část (plocha F) dle zveř. záměru, usnesení RM č. 939/19
770/19 vodní plocha 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 292 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

8/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017912 /VB/1, Vysoké Mýto - Brteč 41 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 421/1, 421/2, 421/4, 421/5, 421/6, 475/1 a 326 v k.ú. Brteč a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 143-494/2019. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.060 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.01.2020

 

 

9/20

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Davidem Martincem (nar. xx) k bytu č.3 v č.p.776 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

10/20

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 19 v č.p. 782 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Nekvindová Martina (nar. xx) za byt č. 1 v č.p. 772 v ul. Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě, který užívá Winterová Ivana (nar. xx).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

11/20

Rada města bere na vědomí

informaci o nabídce pojištění právní ochrany.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

12/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout budovu bez čísla popisného stojící na pozemku p.č. 4230 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti AGILE spol. s r.o., IČ 15030741.

Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

13/20

Rada města schvaluje

poskytnutí daru po 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2020 v hodnotě 5.000,- Kč městům Žamberk, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Choceň a dále organizacím Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČ 281 17 557, Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí, IČ 00426261 a Naděje, IČ 00570931, které zajišťují dopravu seniorů v našem městě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

14/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

nový mzdový výměr pro ředitelku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o. dle předloženého návrhu.

     

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned                                                                                                                      

 

 

15/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., schvaluje

nový mzdový výměr pro ředitele Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r. o. dle předloženého návrhu.

     

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned