Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 25 ze dne 11.12.2019

13.12.19

Souhrn usnesení č. 25/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 11. 12. 2019

 

 

931/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 11. 12. 2019.

 

 

932/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2019 s firmou Dlažba Vysoké Mýto, se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 pro akci „Vysoké Mýto, Masarykovy sady – revitalizace parku“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 13.12.2019

 

 

933/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26.6.2017 s firmou Ing. arch. Balda Vladimír pro akci „Vysoké Mýto, Park Za Pivovarem“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 20.12.2019

 

 

934/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro výběr zhotovitele akce „MŠ Lidická – rekonstrukce kuchyně“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 12. 2019

 

 

935/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 18.4.2019 s firmou Pario s.r.o., se sídlem Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25288555 pro akci „Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 20.12.2019

 

 

936/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci:

 

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra       v m2  
Lhůta u Vys. Mýta 163/2 travní porost 178  
Lhůta u Vys. Mýta 221/8 orná půda 1494 část (plocha A) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 302/45 orná půda 1553 část (plocha B) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 302/56 orná půda 787 část (plocha C) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 305/2 orná půda 570 část (plocha D) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 339/1 travní porost 307 část (plocha E) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 389/2 vodní plocha 97 část (plocha F) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta  389/6 travní porost 86  
Lhůta u Vys. Mýta 389/8 travní porost 1727 část (plocha G) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 389/9 travní porost 1310  
Lhůta u Vys. Mýta 389/15 vodní plocha 89 část (plocha H) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 392/21 orná půda 233 část (plocha I) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 395/2 travní porost 166 část (plocha J) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta  406 travní porost 1949 část (plocha K) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 730 orná půda 259  
Lhůta u Vys. Mýta 731 ostatní plocha 376  
Lhůta u Vys. Mýta 732/1 orná půda 355  
Lhůta u Vys. Mýta 732/3 orná půda 91  
Lhůta u Vys. Mýta 733/1 ostatní plocha 312  
Lhůta u Vys. Mýta 737/2 ostatní plocha 118 část (plocha L) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vys. Mýta 756/1 ostatní plocha 585 část (plocha M) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4643/50 orná půda 2611  
Vysoké Mýto 4643/59 orná půda 2857  
Vysoké Mýto 4643|/61 orná půda 318  
Vysoké Mýto 4643/81 orná půda 4008 část (plocha N) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4643/89 orná půda 887  
Vysoké Mýto 4643/96 orná půda 1622 část (plocha O) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4643/98 orná půda 7496  
Vysoké Mýto 4643/104 orná půda 2504 část (plocha P) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4643/115 orná půda 1968 část (plocha Q) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4644/149 orná půda 154 část (plocha R) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4644/233 orná půda 13 část (plocha S) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4644/235 orná půda 159 část (plocha T) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4644/236 orná půda 172 část (plocha U) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4644/237 orná půda 17  
Vysoké Mýto 4644/238 orná půda 147  
Vysoké Mýto 4650/1 orná půda 14 část (plocha V) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4664/77 orná půda 261 část (plocha W) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4935/5 ostatní plocha 250 část (plocha X) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4950/1 ostatní plocha 64 část (plocha Y) dle zveřejněného záměru

 

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Lhůta u Vysokého Mýta a na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

937/19

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČO 60933950 na níže uvedené pozemkové parcely za účelem provozování zemědělské činnosti:   

       

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
Lhůta u V.Mýta 312/4 orná půda 102 část (plochaA1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Lhůta u V.Mýta 312/6 orná půda 63 část (plocha B1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Lhůta u V.Mýta 354 travní porost 30 část (plocha C1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Lhůta u V.Mýta 357/1 orná půda 1544  
Lhůta u V.Mýta 490/4 orná půda 397 část (plocha D1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Lhůta u V.Mýta 734/3 ostatní plocha 54 část (plocha E1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Lhůta u V.Mýta 735 orná půda 722 část (plocha F1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 83 orná půda 65  
Vanice 84 orná půda 615  
Vanice 88 orná půda 2908  
Vanice 239 orná půda 3 část (plocha G1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 441 ostatní plocha 259 část (plocha H1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 237/5 orná půda 96 část (plocha I1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 240/1 orná půda 1675 část (plocha J1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 240/2 orná půda 152  
Vanice 243/2 travní porost 384  
Vanice 243/3 travní porost 71  
Vanice 244/1 travní porost 245  
Vanice 434/1 ostatní plocha 225 část (plocha K1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 434/2 ostatní plocha 54 část (plocha L1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 438/3 travní porost 283 část (plocha M1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 438/3 travní porost 2181 část (plocha M1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 446/1 ostatní plocha 208 část (plocha N1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vanice 446/2 ostatní plocha 755  
Vanice 93/4 orná půda 311 část (plocha O1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 3118 ostatní plocha 25 část (plocha P1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 3121 travní porost 75343  
Vysoké Mýto 3148 travní porost 63260  
Vysoké Mýto 3182 travní porost 100247  
Vysoké Mýto 3184 travní porost 565 část (plocha Q1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 3225 travní porost 39 část (plocha R1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 3230 travní porost 828 část (plocha S1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 3246 travní porost 5263  
Vysoké Mýto 3247 travní porost 191 část (plocha T1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 3249 travní porost 11909  
Vysoké Mýto 3250 travní porost 17678  
Vysoké Mýto 4534 ostatní plocha 195 část (plocha U1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4650/1 orná půda 36 část (plocha V1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4951 ostatní plocha 3119  
Vysoké Mýto 4953 ostatní plocha 1516  
Vysoké Mýto 4957 ostatní plocha 260  
Vysoké Mýto 5035 ostatní plocha 4 část (plocha W1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5122 ostatní plocha 8 část (plocha X1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5129 ostatní plocha 1183 část (plocha Y1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5132 ostatní plocha 1654 část (plocha Z1) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5134 ostatní plocha 410 část (plocha A2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5135 ostatní plocha 128 část (plocha B2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5245 travní porost 2 část (plocha C2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 6074 orná půda 1045  
Vysoké Mýto 6075 orná půda 510  
Vysoké Mýto 6076 orná půda 557  
Vysoké Mýto 6077 orná půda 579  
Vysoké Mýto 6094 orná půda 561  
Vysoké Mýto 6238 travní porost 5 část (plocha D2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 3215/3 travní porost 32 část (plocha E2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 3226/1 travní porost 65646  
Vysoké Mýto 3231/1 travní porost 116886  
Vysoké Mýto 3231/2 travní porost 2249  
Vysoké Mýto 4527/1 orná půda 2695  
Vysoké Mýto 4533/1 orná půda 4555  
Vysoké Mýto 4569/10 travní porost 86  
Vysoké Mýto 4569/11 travní porost 707  
Vysoké Mýto 4569/12 travní porost 590  
Vysoké Mýto 4571/16 orná půda 15055  
Vysoké Mýto 4571/22 orná půda 8070  
Vysoké Mýto 4571/9 orná půda 1887  
Vysoké Mýto 4589/2 ostatní plocha 105 část (plocha F2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4597/33 ostatní plocha 49 část (plocha G2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4597/6 ostatní plocha 454  
Vysoké Mýto 4597/63 orná půda 4040  
Vysoké Mýto 4597/79 orná půda 8533  
Vysoké Mýto 4597/81 orná půda 855  
Vysoké Mýto 4597/83 orná půda 6504  
Vysoké Mýto 4599/1 ostatní plocha 574  
Vysoké Mýto 4602/6 orná půda 1283  
Vysoké Mýto 4643/104 orná půda 1500 část (plocha H2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4643/115 orná půda 27 část (plocha I2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4643/81 orná půda 150 část (plocha J2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4643/96 orná půda 78 část (plocha K2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4645/1 ostatní plocha 41 část (plocha L2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4654/33 orná půda 3745  
Vysoké Mýto 4654/51 orná půda 2115  
Vysoké Mýto 4654/89 orná půda 3211  
Vysoké Mýto 4655/19 ostatní plocha 3437 část (plocha M2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4664/77 orná půdá 3267 část (plocha N2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4666/253 orná půda 95 část (plocha O2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4666/254 orná půda 34  
Vysoké Mýto 4666/257 orná půda 3129  
Vysoké Mýto 4666/264 orná půda 5009  
Vysoké Mýto 4666/288 orná půda 296  
Vysoké Mýto 4666/292 orná půda 385  
Vysoké Mýto 4666/293 orná půdá 6213  
Vysoké Mýto 4666/294 orná půda 1228  
Vysoké Mýto 4666/296 orná půda 2650  
Vysoké Mýto 4666/301 orná půda 203  
Vysoké Mýto 4668/112 orná půda 769  
Vysoké Mýto 4671/36 travní porost 77  
Vysoké Mýto 4673/12 orá půda 2057  
Vysoké Mýto 4678/12 orná půda 5624  
Vysoké Mýto 4678/7 orná půda 15121  
Vysoké Mýto 4681/3 ostatní plocha 8 část (plocha P2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4862/6 ostatní plocha 28 část (plocha Q2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4922/27 ostatní plocha 140  
Vysoké Mýto 4922/28 ostatní plocha 28  
Vysoké Mýto 4922/29 ostatní plocha 2543  
Vysoké Mýto 4922/3 ostatní plocha 381  
Vysoké Mýto 4930/1 ostatní plocha 835 část (plocha R2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4949/3 ostatní plocha 1869 část (plocha S2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4950/1 ostatní plocha 963 část (plocha T2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4952/1 ostatní plocha 1332 část (plocha U2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4962/1 ostatní plocha 450 část (plocha V2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 4963/4 ostatní plocha 875 část (plocha W2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5030/1 ostatní plocha 144 část (plocha X2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5041/1 ostatní plocha 22 část (plocha Y2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5041/2 ostatní plocha 3 část (plocha Z2) dle zveř.záměru, usn. RM 870/19
Vysoké Mýto 5123/1 ostatní plocha 6587  

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v roční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 278 121 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

938/19

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, vzniklého na základě nájemní smlouvy č. 732 ze dne 28.06.2019 na užívání budovy bez čísla popisného stojící na pozemku p.č. 4230 v k.ú. Vysoké Mýto, se společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, dohodou ke dni 06.01.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

939/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta:

Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
122/3 travní porost 15 část (plocha A) dle zveřejněného záměru
152/6 travní porost 297 část (plocha B) dle zveřejněného záměru
163/5 travní porost 141 část (plocha C) dle zveřejněného záměru
715/2 ostatní plocha 49 část (plocha D) dle zveřejněného záměru
716 ostatní plocha 144 část (plocha E) dle zveřejněného záměru
770/8 vodní plocha 79 část (plocha F) dle zveřejněného záměru
770/19 vodní plocha 8  

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

940/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2058 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní o.p.s., Vysoké Mýto, IČ 28852150, kterým se doplňují do předmětu výpůjčky movité věci dle přílohy. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

941/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2070 mezi městem Vysokým Mýtem a Svazem dobrovolných hasičů Svařeň, IČ 61239721, kterým se doplňuje do předmětu výpůjčky movitá věc - dopravní automobil Ford Transit Kombi, inv.číslo 11651 v hodnotě 936 111,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

942/19

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2076 ze dne 16.12.2016 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Ledax o.p.s., IČ 28117557, kterým se doplňují do předmětu výpůjčky movité věci dle přílohy. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

943/19

Rada města schvaluje

uzavření dohody se společností RESPECT, a.s., IČO: 25146351 o spolupráci při přístupu k informačním zdrojům společnosti RESPECT, a.s.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

944/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 860/19 ze dne 13.11.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

945/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/12 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 83/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Heleně Futerové, nar. xx, trvale bytem xx – podíl 1/2 a Mgr. Anetě Futerové, nar. xx, trvale bytem xx – podíl 1/2, za celkovou kupní cenu ve výši 739.513 Kč.

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

946/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Vysokým Mýtem a Skupinovým vodovodem Záhoran, IČ 71215786, se sídlem Cerekvice nad Loučnou 132; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1286/1, 1286/2, 1286/3 a 1289/6, vše v k.ú. Pekla. Město Vysoké Mýto, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Skupinového vodovodu Záhoran věcné břemeno – služebnost v rozsahu práva vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním vodárenského zařízení, které se nachází na pozemcích st. 205 a st. 198, v k.ú. Pekla.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

 

947/19

Rada města schvaluje

prodloužení termínu splatnosti kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy ze dne 25.10.2019 do 20.01.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.12.2019

 

 

948/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o krátkodobé výpůjčce ze dne 28.11.2019, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378, kterým se mění předmět výpůjčky tak, že výměra pozemku činí 670 m2.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

949/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, ve výši 10.000 Kč, na projekt „Pořízení varhan do Husova sboru ve Vysokém Mýtě“.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

950/19

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Audiohelp z.s., Středisko pro sluchově postižené Ústí nad Orlicí na projekt: „Služby pro osoby se sluchovým postižením ve VM“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

951/19

Rada města určuje

plat a jeho složky ředitelkám a řediteli škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysokým Mýtem, od 1. 1. 2020, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

952/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

953/19

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 8.700 Kč (slovy osm tisíc sedm set korun českých), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned