Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 21 ze dne 16. 10. 2019

22.10.19

Souhrn usnesení č. 21/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 16. 10. 2019

 

 

745/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16. 10. 2019.

 

746/19

Rada města  schvaluje

rozpočtové změny TS  č.4/2019 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 16.10.2019

 

747/19

Rada města schvaluje

výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2019/2020, ve třídách č. 2 a 4 z počtu 24 na počet 25 dětí a ve třídě č. 7 z počtu 24 na počet 26 dětí za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

        

                                                                                                                              

748/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2019 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 45.000 Kč na projekt Renovace unikátního lůžkového přívěsu Karosa LP 30 z roku 1967.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

     

                                                                                                                                 

749/19

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, na rok 2019, dle předloženého návrhu.                                 

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

     

                                                                                                                                 

750/19

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, na rok 2019, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

      

                                                                                                                                

751/19

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2019 spolku Dobroběh Vysoké Mýto, z.s. na projekt Víkend s Dobroběhem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

     

                                                                                                                                 

752/19

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatného závazku vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. pro Dudu Davida (nar. xx) a Pěchulovou Ivanu (nar. xx) z důvodu v roce 2018 uzavřených 2 splátkových kalendářů (3/2018, 9/2018 – porušeno splácení).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

   

                                                                                                                                   

753/19

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8  v č.p. 857 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Dudou Davidem (nar. xx) a Pěchulovou Ivanou  (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto z důvodu opakujících se splatných závazků.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

                                                                                                                                     

754/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňu Kristiána (nar. xx) a Lévaiovou Šarlotu (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto na úhradu splatného závazku v celkové výši  16.141,-Kč v 6 měsíčních splátkách: 5 x 3000,-Kč a 1 x 1.141,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

755/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 715  v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Giňou Kristiánem (nar. xx) a Lévaiovou Šarlotou (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2020 za podmínky, že nájemníci nebudou mít vůči MěBP  a městu VM splatné závazky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

756/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Husárovou Darinu (nar. 22.11.1987) a Daduče Jaroslava (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto na úhradu splatného závazku v celkové výši  8.279,-Kč ve 3 měsíčních splátkách: 2 x 2760-Kč a 1 x 2759,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

757/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Husárovou Darinou (nar. xx) a Dadučem Jaroslavem (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2020 za podmínky, že nájemníci nebudou mít vůči MěBP  a městu VM splatné závazky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

758/19

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Dudovy Ivetu (nar. xx) a Josefa (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto na úhradu splatného závazku Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. z důvodu již v minulosti uzavřených splátkových kalendářů (12/2017, 10/2018).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

759/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dudovými Ivetou (nar. xx) a Josefem (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, trvale bytem xx, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2020 za podmínky, že nájemníci nebudou mít vůči MěBP  a městu VM splatné závazky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

760/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňovou Marii, trvale bytem xx, Vysoké Mýto na úhradu splatného závazku v celkové výši 12.535,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 1.000-Kč a 1 x 1.535,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

761/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 716 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Giňovou Marií (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2020 za podmínky, že nájemnice nebude mít vůči MěBP  a městu VM splatné závazky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

     

                                                                                                                                 

762/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Horáka Patrika (nar. xx), trvale bytem xx, na úhradu splatného závazku v celkové výši  5.405,-Kč v 6 měsíčních splátkách: 5 x 1000,-Kč a 1 x 405,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

763/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. byt č. 1 v č.p.xx ve Vysokém Mýtě s Bykarovou Petrou (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31.12.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

764/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. xx ve Vysokém Mýtě s panem Krejzou Matějem (nar. xx), trvale xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do 31.12.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

    

                                                                                                                                  

765/19

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 21 v č.p. xx ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Tesařovi Jaroslav (nar. xx) a Romana (nar. xx) za byt č. xx v č.p. ve Vysokém Mýtě, který užívá Šalda Robin (nar. xx)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

    

                                                                                                                                  

766/19

Rada města neschvaluje

přednostní přidělení bytu č. 11 v č.p. xx, velikosti  3+1 (122,66 m2) manželům Gurbanovovým Taťjaně (nar. xx) a Rashadu (nar. xx). 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

     

                                                                                                                                 

767/19

Rada města neschvaluje

paní Věře Matouškové (nar. xx) udělení výjimky z podmínek uvedených ve Směrnici pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

768/19

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p.xx ve Vysoké Mýtě s panem Zbyňkem Neudertem (nar. xx).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

769/19

Rada města odkládá

přidělení bytu č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Ferkové Kornelii nar. xx, neboť v minulosti obývala městský byt neoprávněně, bylo proti ní vedeno soudní řízení o vyklizení bytu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

770/19

Rada města schvaluje

ZBV č. 4, Smlouvy o dílo ze dne 31.07.2018 s firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 pro akci „I/35 Vysoké Mýto, úpravy křižovatek SSZ“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.10.2019

       

                                                                                                                               

771/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 282/19 ze dne 25.04.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

772/19

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy kupní na vybudovanou část přípojek inženýrských sítí a o poskytnutí příspěvku na vybudování infrastruktury akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura – 2. etapa“, s majiteli pozemků parc. č. 4666/370 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.10.2019

     

                                                                                                                                 

773/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství organizací Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ 72087013 na východní straně náměstí Přemysla Otakara II. dne 02.11.2019 za účelem pořádání akce Blešák. Vzhledem k charakteru akce nebude stanoven poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

    

                                                                                                                                  

774/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností Post Bellum, o.p.s., IČ 26548526 na severní straně nám. Přemysla Otakara II. za účelem umístění 1 ks watchtoweru k akci „koncert 30 let svobody“ v termínu od 16.10.2019 do 17.11.2019 za podmínky, že uživatel plně odpovídá za případnou škodu, způsobenou v důsledku jeho užívání.

Vzhledem k charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

        

                                                                                                                              

775/19

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky podané ve veřejné zakázce malého rozsahu na zakázku Výběr administrátora pro koncesní řízení – provozování Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě od 01.01.2021, kterou na základě výsledků této veřejné zakázky podal uchazeč: PMA tender s.r.o., IČO: 03584607 s nabídkovou cenou 99.000,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

776/19

Rada města schvaluje

záměr vložit do společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25968726, nemovitou věc, a to kotelnu v areálu ZŠ Jiráskova – náměstí Pod Kaštany (inv. č. B-00250), vč. zařízení kotelny, tj. pozemku parc. č. 1515/59 zastavěná plocha a nádvoří a stavby technického vybavení č.p. 942 Litomyšlské Předměstí, která stojí na pozemku parc. č. 1515/59, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                     

777/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

vklad majetku, tj. nemovité věci - kotelny v areálu ZŠ Jiráskova – náměstí Pod Kaštany (inv. č. B-00250), vč. zařízení kotelny, tj. pozemku parc. č. 1515/59 zastavěná plocha a nádvoří a stavby technického vybavení č.p. 942 Litomyšlské Předměstí, která stojí na pozemku parc. č. 1515/59, vše v k.ú. Vysoké Mýto, oceněného dle znaleckých posudků na celkovou částku 1.434.570 Kč do společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25968726.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

    

                                                                                                                                  

778/19

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 2/1, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 143-95/2019 označený jako parc. č. 260/5 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Domoradice. Původní pozemek parc. č. 260/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

     

                                                                                                                                 

779/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 143-95/2019 označeného jako parc. č. 260/5 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Domoradice ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 2/3 zahrada v k.ú. Domoradice ve vlastnictví manželů Zdeňka Souška (nar. xx) a Miroslavy Souškové (nar. xx), oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 2.700 Kč, který jsou povinni manž. Souškovi uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

    

                                                                                                                                  

780/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 144-96/2019 označený jako parc. č. 50/4 ostatní plocha – zeleň o výměře 227 m2 v k.ú. Domoradice. Původní pozemky parc. č. 50/1 a 263/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

       

                                                                                                                               

781/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 144-96/2019 označeného jako parc. č. 50/4 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Domoradice paní Haně Novotné, nar. xx, trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 19.850 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

     

                                                                                                                                 

782/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 179-164/2019 označené jako parc. č. 724/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 112 m2, parc. č. 770/22 vodní plocha – tok přirozený o výměře 19 m2 a parc. č. 770/23 vodní plocha – tok přirozený o výměře 61 m2, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Původní pozemky parc. č. 724 a 770/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

      

                                                                                                                                

783/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 179-164/2019 označených jako parc. č. 724/2 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 770/22 vodní plocha – tok přirozený a parc. č. 770/23 vodní plocha – tok přirozený, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Petru Dostálovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 10.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

                                                                                                                                      

 

784/19

Rada města schvaluje

organizační změnu- přesun navržených agend mezi z OKS na OVV a OŠK, s účinností od 1.11.2019.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.11.2019

                                                                                                                                      

785/19

Rada města schvaluje

směrnici č. 6 /2019- Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.11.2019.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.11.2019

                                                                                                                                      

786/19

Rada města ruší

k 1.11.2019 směrnici č. 12 /2018- Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto, kterou schválila dne 13.6.2018 usnesením č. 411/18.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.11.2019