Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 17.8.2022

Usnesení RM č. 2019 - 20 ze dne 2.10.2019

08.10.19

Souhrn usnesení č. 20/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 2. 10. 2019

 

 

731/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 2. 10. 2019

 

 

732/19

Rada města schvaluje

návrh na koupi dvou obrazů Jaroslava Haška a Karla Brdičky za celkovou částku 3 500,- Kč do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupních smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: kurátorka Městské galerie Vysoké Mýto

Termín: 30. 10. 2019

 

 

733/19

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru obrazu Jana Kanyzy Elementy do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovací smlouvy.

 

Zodpovídá: kurátorka Městské galerie Vysoké Mýto

Termín: 20. 10. 2019

 

 

734/19

Rada města bere na vědomí

výstupy z procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto – Střednědobý plán sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021 a Katalog sociálních a souvisejících služeb na území ORP Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

 

735/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.01.2019 s firmou Mgr. art. Martin Lukáč, Lachova 26, 851 03 Bratislava, IČ: 40771237 pro akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.10.2019

 

                                                                                                                                      

736/19

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, akce „Bytová výstavba v lokalitě Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě – infrastruktura, 2. etapa“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., IČ 27528545, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, PSČ 566 01 za nabídkovou cenu 24.978.351,45 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

737/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., IČ 27528545, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, PSČ 566 01, jako dodavatelem akce: „Bytová výstavba v lokalitě Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě – infrastruktura, 2. etapa“, za nabídkovou cenu 24.978.351,45 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 10. 2019

 

 

738/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností EventEx s.r.o., IČ 24731978 za účelem pořádání akce   - informační den D35 na východní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 18.10.2019 od 9:00 hodin do 15:00 hodin v místě dle žádosti. Vzhledem k charakteru akce nebude stanovován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

739/19

Rada města schvaluje

Pokyny k obchodování na Komoditní burze Praha - komodita elektrická energie, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

740/19

Rada města schvaluje

Pokyny k obchodování na Komoditní burze Praha - komodita zemní plyn, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

741/19

Rada města schvaluje

prodej níže uvedených movitých věcí společnosti Řehák & Řehák, v.o.s., IČ: 26003147 za celkovou kupní cenu 20.000 Kč.

Inventární číslo Název majetku Počet kusů
2154 pistole CZ ráže 7,65 mm 1
2155 pistole CZ ráže 7,65 mm 1
2156 pistole CZ ráže 7,65 mm 1
3721 Samonabíjecí pistole P225 3

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

742/19

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 30.000 Kč na odborné ošetření dřevin, které jsou součástí veřejné zeleně města, od společnosti Iveco Czech Republic, a.s., se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 48171131.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

 

743/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy s paní Aneta Bína, IČ: 05101387 se sídlem Skalice 40, 503 03 Skalice na zajištění služeb BOZP a PO, dle předloženého návrhu smlouvy a platné od 1.11.2019. 

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

744/19

Rada města jmenuje 

komisi pro posouzení a vyhodnocení architektonických studií na městskou smuteční síň ve Vysokém Mýtě, ve složení: Ing. František Jiraský, Ing. Martin Krejza, Ing. Jiří Fišer, Ing. arch. David Kraus, Ing. arch. Petr Stolín, Ing. arch. Markéta Cajthamlová.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned