Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 19 ze dne 18.09.2019

24.09.19

Souhrn usnesení č. 19/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 18. 9. 2019

 

 

698/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 18. 9. 2019

 

 

699/19

Rada města schvaluje

navýšení částky uložené na ČSOB Spořicím účtu pro podnikatele využívaného
k průběžnému zhodnocování volných finančních prostředků města dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2019

 

 

700/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: 30.09.2019

 

 

701/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy-objednávkového formuláře týkajícího se akceptace platebních karet a platebního terminálu k příjmovému bankovnímu účtu města vedenému u KB, a.s. – se společností KB SmartPay, Worldline Czech Republic, s. r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czech Republic, IČ: 03633144, DIČ: CZ699001182 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.9.2019

 

 

702/19

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2019

 

 

703/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 67.383,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2019

 

 

704/19

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2019

 

 

705/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 70.703,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2019

 

 

706/19

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2019

 

 

707/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 69.140,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2019

 

 

708/19

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2019

 

 

709/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 11.520,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2019

 

 

710/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 554 v ul. U Staré zastávky ve Vysokém Mýtě s manželi Hottmarovými Lubošem (nar. xx) a Věrou (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou 1 rok (od 01.10.2019 do 30.09.2020).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

711/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s Husákovou Ilonou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 roku (od 01.10.2019 do 30.09.2020).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

712/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s Kryčem Michalem (nar. xx) na dobu určitou ½ roku (od 01.08.2019 do 31.01.2020) za podmínky úhrady splatných závazků vůči MěBP.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

713/19

Rada města neschvaluje

směnu bytu č. 10 v č.p. 450 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Gurbanovovi Taťjana (nar. xx) a Rashad (nar. xx) za byt č. 11 v č.p. 795 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Ješinovi Zdeňka (nar. xx) a Petr (nar. xx) z důvodu podané výpovědi z bytu č. 11 v č.p. 795 v ul. Prokopa Velikého.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

714/19

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatného závazku vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. pro paní Renatu Husárovou z důvodu často se opakujících dluhů a uzavřených splátkových kalendářů (10/2017, 10/2018).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

715/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 717  v č. p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Renatou Husárovou (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou od 01.09.2019 do 30.09.2019 za podmínky úhrady veškerých splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. nejpozději do 30.09.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

716/19

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatného závazku vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. pro Ferka Petra (nar. xx) a Cibulovou Jesiku (nar. xx) z důvodu často se opakujících dluhů a v letošním roce již uzavřeného splátkového kalendáře (3/2019).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

717/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Ferkem Petrem (nar. xx) a Cibulovou Jesikou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.03.2020 za podmínky úhrady veškerých splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. nejpozději do 30.09.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

718/19

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatného závazku vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. pro manžele Demesterovi Josefa (nar. xx) a Pavlínu (nar. xx) z důvodu často se opakujících dluhů a v letošním roce již uzavřeného splátkového kalendáře (3/2019).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

719/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 711 v č. p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Demesterovými Josefem (nar. xx) a Pavlínou (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.03.2020 za podmínky úhrady veškerých splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. nejpozději do 30.09.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

720/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Bykara Davida (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. v celkové výši  9.700,-Kč v 10 měsíčních splátkách: 9 x 1000,- Kč a 1 x 700,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

721/19

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1  v č.p. 858 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Bykarovou Petrou (nar. xx), trvale bytem xx z důvodu opakujících se a stále se zvyšujících splatných závazků.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

722/19

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 171 v ul. Čapkovská ve Vysokém Mýtě s Čočovou Priskou (nar. xx), trvale bytem xx z důvodu opakujících se a stále se zvyšujících splatných závazků.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

723/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství spolkem Promejto, z.s. IČ 03623050 za účelem umístění 3 ks výstavních panelů v době od 27.09.2019 do 07.10.2019 jako upoutávku na Den architektury 2019. 1 ks panelu bude umístěn na části pozemku p.č. 4784 na severní části nám. Přemysla Otakara II., 1 ks na části pozemku p.č. 4877 v ulici Generála Závady v zelené ploše v blízkosti domu č.p. 383 a 1 ks na části pozemku p.č. 298 v Masarykových sadech v zelené ploše, vše v k.ú. Vysoké Mýto.  Akce je podpořena dotací města Vysokého Mýta, je tedy osvobozena od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

724/19

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se společností Segas a.s., Libecina, IČ 25255797 na níže uvedené pozemkové parcely za účelem provozování zemědělské činnosti: 

                                                  

Katastrální území Parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku podle KN  
Javorníček 214/2 5 760 orná půda  
Lhůta u Vysokého Mýta 766 124 orná půda část (plocha A) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 598/19
Svařeň 807/1 310 ostatní plocha část (plocha B) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 598/19

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 2 787 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

725/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 602/19 ze dne 21.08.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

726/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 712 ze dne 27.09.2017 mezi městem Vysokým Mýtem a ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, jehož obsahem bude souhlas s vybudováním přístřešku o rozměrech 4,2 m x 6,5 m o výšce 2,5 m na pozemku parc. č. 1274 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

727/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 674 ze dne 30.6.2014 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Správou školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791, kterým bude předmět nájmu rozšířen o myčku nádobí průchozí, WD-6 DUPLUS včetně příslušenství, inv.č. 11732. Roční nájemné bude zvýšeno o 14.775 Kč + aktuální sazba DPH. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

728/19

Rada města Vysokého Mýta navrhuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Statut udílení Cen města Vysokého Mýta, dle předloženého návrhu s účinností od 1.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 30. 9. 2019

 

                                                                                                                   

729/19

Rada města Vysokého Mýta navrhuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje

k 30.9.2019 Statut udílení Výročních cen města Vysokého Mýta, který schválilo Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 12. 9. 2007 č. usn. 169/07 v platném znění, vč. dodatku. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 30.9. 2019

 

 

730/19

Rada města Vysokého Mýta navrhuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města stanoví

výši finanční odměny pro laureáty kategorie uvedené v čl. I, odst. 1 písm. a), b), c) Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta za rok 2019 ve výši 10.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 30. 9. 2019