Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 12 ze dne 05.06.2019

11.06.19

 

Souhrn usnesení č. 12/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 5. 6. 2019

 

  

401/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 5. 6. 2019

 

 

402/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

403/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

ukládá jednateli společnosti

upravit rezervu na pěstební činnost v takové výši, aby byl kladný výsledek hospodaření za rok 2018.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

404/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

souhlasí

s prodejem traktoru Valtra N 143D (VIN: YK5N143D0CS149040) společnosti HB Dřevo s.r.o. IČ: 27498239 za celkovou cenu 1,603.250 Kč.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

405/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

bere na vědomí

zprávu o činnosti v roce 2019.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

406/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

souhlasí

s účastí Bohumíra Machaty na odborné exkursi do Finska ve dnech 26. 8. – 31. 8. 2019.  

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

407/19

Rada města schvaluje

návrh na koupi tří obrazů Josefa Pilaře za celkovou částku 12 000,- Kč do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupních smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: kurátorka Městské galerie Vysoké Mýto

Termín: 30. 6. 2019

 

 

408/19

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru sedmi obrazů (2x Jaroslav Klát, 3x Josef Pilař, 1x Věra Martinková a 1x Jiří B. Švec) do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovacích smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Městské galerie Vysoké Mýto

Termín: 30. 6. 2019

 

 

409/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Společnost železniční při DKV Česká Třebová, IČO: 61239691 na projekt: Mikulášský vlak, ve výši 10.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

410/19

Rada města doporučuje

Krajskému úřadu Pardubického kraje kladné vyřízení žádosti o udělení státního občanství České republiky žadatelů Van Tuyen Tran, nar.: xx, bytem xx, Phong Lan Tran, nar.: xx, bytem xx a An Tran, nar.: xx.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

 

 

411/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 12. 6. 2019

 

 

412/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 12. 6. 2019

 

 

413/19

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

414/19

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2018 ve výši 88 827,11 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

415/19

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 88 827,11 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

416/19

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

417/19

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2018 ve výši 15 191,67 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

418/19

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 15 191,67 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

419/19

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

420/19

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2018 ve výši 200 474,60 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

421/19

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 200 474,60 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

422/19

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

423/19

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2018 ve výši 136 983,53 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

424/19

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 136 983,53 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

425/19

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

426/19

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

k 31. 12. 2018 ve výši – 8 815,91 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

427/19

Rada města schvaluje

I. pokrytí ztráty hospodaření z rezervního fondu Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace ve výši 8 815,91 Kč.

II. čerpání rezervního fondu na úhradu ztráty hospodaření Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace ve výši 8 815,91 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: ihned

 

 

428/19

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

429/19

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace,

k 31. 12. 2018 ve výši 86 697,84 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

430/19

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 86 697,84 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

431/19

Rada města neschvaluje

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: zástupce statutárního orgánu příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

432/19

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

433/19

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace,

k 31. 12. 2018 ve výši 290 544,83 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

434/19

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 290 544,83 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

435/19

Rada města schvaluje

účetní závěrku Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

436/19

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2018 ve výši 14 024,45 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

437/19

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 14 024,45 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

438/19

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

439/19

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2018 ve výši 113 030,78 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

440/19

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 113 030,78 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

441/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2018109/VB/001 – Vysoké Mýto, Za Pivovarem, 2. etapa s firmou ČEZ Distribuce, v zastoupení na základě pověření jednatele společnosti panem Ing. Alešem Horčičkou, samostatným projektantem elektro.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.06.2019

 

 

442/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a službu pro výběr dodavatele akce „Šemberovo divadlo – digitalizace kina“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 06. 2019

 

 

443/19

Rada města schvaluje

zneplatnění Strategického plánu rozvoje města Vysokého Mýta – města pohody a příležitostí ke dni 31. 12. 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.06.2019

 

 

444/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 362/2 v ul. Vraclavská vymezené v budově Pražské Předměstí, čp. 362, 363, byt. dům na parcele 2508, 2509 zastavěná plocha a nádvoří a 2510, 2511 zahrada, s podílem 107/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Lucii Hamerníkové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.301.100 Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

  

445/19

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 2208, pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4301-62/2019 označené jako díl „a“ o výměře 8 m2 a díl „b“ o výměře 14 m2  v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4890/18 a 4888/6 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

446/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4301-62/2019 označených jako díl „a“ o výměře 8 m2 (vzniklý z pozemku parc. č. 4890/18) a díl „b“ o výměře 14 m2 (vzniklý z pozemku parc. č. 4888/6) v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený, na základě uvedeného geometrického plánu, jako díl „d“ o výměře 10 m2 (vzniklý z pozemku parc. č. 2208) v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Karla Řeháka (nar. xx), trvale bytem xx, Ing. Pavla Řeháka (nar. xx), trvale bytem xx a Jaroslavy Řehákové (nar. xx), trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 5.400 Kč, který jsou povinni Řehákovi uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

447/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4289-65/2019 označené jako parc. č. 2020/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a parc. č. 2020/10 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 3 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 2004/17 a 2020/8 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

448/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4289-65/2019 označených jako parc. č. 2020/9 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2020/10 ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Zdeňku Škorpilovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 27.750 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

449/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4299-56/2019 označený jako  parc. č. 2903/143 orná půda o výměře 471 m2 v k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 427.668 Kč včetně DPH, v předloženém znění. Zastupitelstvu města bude doporučeno pozemek převést do vlastnictví žadatele, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

450/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017428/VB/01, Vysoké Mýto, Lhůta, 91/2, D-svod nn+knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 691/3 a 762 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 174-159/2019. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

 

451/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700100569_1/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Mládežnická +1“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1733/1, 1837/1, 4926/1 a 4932/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4302-1893/2019. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 59.200 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2019

 

 

452/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 1286/1, 1286/2, 1286/3 a 1289/6 v k.ú. Pekla od MILNEA státní podnik v likvidaci, IČ 00016187, za kupní cenu ve výši 193.500 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

  

 

453/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 18 uzavřené dne 23.05.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Agro Brteč, spol. s r.o., IČ 25252658, kterým se doplňuje do smlouvy část pozemku parc. č.134/2 o výměře 1 244 m2 v k.ú. Brteč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

454/19

Rada města souhlasí

s pronájmem části nevyužívaných prostor nemovité věci v ulici Komenského č.p. 199, na parcele č. 1288 o výměře 26 m2 pro pana Tomáše Saláška, IČ 64802370 za účelem poradenství celostního přístupu ke zdraví. Výše pronájmu bude 500 Kč/m2/rok a prostředky získané pronájmem budou použity na opravu a údržbu výše uvedeného objektu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

455/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství organizací Mládež pro Krista, z.s., Dolní 450, 742 72 Mořkov na nám. Přemysla Otakara II. a v parku v Jungmannových sadech dne 09.07.2019 a 11.07.2019, vždy od 14:00 hod do 20:00 hod. za účelem konání nevýdělečné kulturní akce Teencamp - sportovní a zábavné odpoledne pro děti a mládež. Vzhledem k charakteru akce nebude stanoven poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

456/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s obchodní firmou Limbordin Trading s.r.o., IČ 07712073 na část pozemku parc. č. 4289/69 o výměře 6 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění stánku s prodejem ovoce a zeleniny. Roční nájemné bude činit 1 000 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

457/19

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 9 v čp. 806 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z manželů Romana a Dany Márových na manžele Zdeňka (nar. xx) a Alenu (nar. xx) Čápovi, oba trvale bytem xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

458/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. i) tohoto usnesení mění na:

i) 806/9  11/125 Zdeněk (nar. xx) a Alena (nar.xx) Čápovi    bytem xx  816.290,-

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

459/19

Rada města nesouhlasí

jako vlastník sousedních pozemků, se záměrem výstavby „Tělocvičny Sokola Vysoké Mýto“, dle projektu zpracovaného Ing. arch. Vladimírem Baldou; investor Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto, IČ 15028526.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

460/19

Rada města schvaluje

služební cestu starosty Ing. Františka Jiraského a místostarosty Ing. Martina Krejzy do partnerského města Pyrzyce, Polsko v termínu 28. - 30. 6. 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

461/19

Rada města schvaluje

služební cestu radního Mgr. Jana Lipavského do partnerského města Korbach, Německo v termínu 5. – 7. 7. 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

462/19

Rada města schvaluje

služební cestu starosty Ing. Františka Jiraského a místostarosty Ing. Martina Krejzy na Slovensko v rámci uctění památky padlých vojáků z vysokomýtských vojenských pluků u pomníků v Kysaku a v Košické Belé a u mohyly na Železném vrchu ve dnech 21. 6. – 23. 6. 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

463/19

Rada města schvaluje

přijetí dotace na dopravní automobil pro SDH Lhůta v částce 450 000 Kč od Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

464/19

Rada města schvaluje

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2019 ve výši 300 000 Kč. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/21678.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

465/19

Rada města bere na vědomí

rezignaci paní Jarmily Jiskrové na členství v sociálně zdravotní komisi.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

466/19

Rada města jmenuje

Bc. Veroniku Gabrhelovou členkou ekologické komise, paní Martu Hoškovou členkou komise pro regeneraci památek a Mgr. Yvonu Jetmarovou členkou sociálně zdravotní komise.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned