Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2019 - 05 ze dne 27.02.2019

05.03.19

Souhrn usnesení č. 05/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 27.02.2019

 

88/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27.02.2019

 

 

89/19                                                                                                                             

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019“ pro realizaci projektu „Obnova oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto – II. etapa.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 28.02.2019

 

 

90/19

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci Pardubického kraje z dotačního programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na akci „Vysoké Mýto - oprava dětského dopravního hřiště v MŠ Slunečná.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 28.02.2019

 

 

91/19

Rada města bere na vědomí

návrhy nových stanov a organizačního řádu Asociace cykloměst. Dále bere na vědomí změnu názvu z Asociace cykloměst na spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

 

 

92/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši Kč 250 000,-.

 

Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín:  27.3. 2019

 

 

93/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí na rok 2019 ve výši Kč 250 000,-

 

Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín:  27.3. 2019

 

 

94/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2019 dle níže uvedené tabulky,

 

Žadatel Název projektu Rozhodnutí RM
Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl 47489839 Provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra 3 000,00
Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, Svitavy 70157286 Finanční příspěvek - sociální služby. 5 000,00
Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk 00854271 Příspěvek na náklady domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany Vysoké Mýto - pana Drahoše P. a pana Rybičku T. 10 000,00
Rodinné Integrační Centrum Pardubice, Prodloužená 278, Pardubice 27026728 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 3 000,00
Kontakt Ústí nad Orlicí, Smetanova 470, Ústí nad Orlicí 61239488 Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2019 6 000,00
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad 44468920 Domácí hospic Alfa-Omega 15 000,00
    Občanská poradna Ústí nad Orlicí 20 000,00
Střední škola podnikání, Generála Závady 118, Vysoké Mýto 25266195 Snížení rizikového chování žáků 3 000,00
Náš domov Koclířov, Koclířov 140 68208553 Most naděje-azylový dům pro rodiče s dětmi 10 000,00
Oblastní spolek ČČK, Kopeckého 840, Ústí n.Orl. 00426261 Podpora činnosti místní skupiny ČČK Vysoké Mýto 5 000,00
Péče o duševní zdraví  Pardubice, Bělěhradská 389, Pardubice 64242218 Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných 15 000,00
Naděje-domácí zdravotní péče, Vysoké Mýto 27553248 Zakoupení kyslíkového koncentrátoru k zajištění oxygenoterapie nepřidělit
Abatab Choteč, Nová 101, Choteč 04253965 Sasanky-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 000,00
Evropský insitut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Křtiny, JUDr. Vaňková 29203503 Hlas dítěte 10 000,00
Světélko, z. s. Försterova 161, Vysoké Mýto 47499109 Světélko z.s.2019 10 000,00
Gymnázium Vysoké Mýto, náměstí Vaňorného 163, Vysoké Mýto 49314645 Bezpečná škola, bezpečný domov 2019 10 000,00
Amalthea, Městský park 274, Chrudim 26647214 Podpora pro rodinu a dítě-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 000,00
Ledax Vita, Komenského 199, Vysoké Mýto 03635759 Vila Marie - centrum volnočasových aktivit 20 000,00
Ledax Vysoké Mýto, o.p.s., Žižkova 913, Vysoké Mýto 28117557 Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě 10 000,00
Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, Litomyšlská 50,  Vysoké Mýto 71153004 Udržování zdraví - věc každého z nás 3 000,00
Unie Roska-reg.org.  Ústí n.Orl., Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí 69172234 Kvalitní život s roztroušenou sklerózou, činnost pobočného spolku ROSKA Ústí nad Orlicí sdružující občany s diagnozou roztroušená skleroza 12 000,00

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  15.04.2019

 

 

95/19

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2019 dle níže uvedené tabulky,

 

Žadatel Název projektu Rozhodnutí RM
TyfloCentrum Pardubice, nábř. Závodu Míru 1961, Pardubice 25997343 Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakových postižením v Pardubickém kraji 13 000,00
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 60102411 Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0,00
    Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba,osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 30 000,00
    Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 60 000,00
Šance pro tebe, Štěpánkova 92, Chrudim 68246277 Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 25 000,00
SKP-Centrum, Jungmannova 2550, Pardubice 27534804 Dotace na úhradu nákladů na energie v NZDM EMKO 45 000,00

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 20.03.2019

 

 

96/19

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení dle upraveného návrhu:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2019, ve výši 180 tis. Kč (tři sta tisíc korun českých),
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  20.03.2019

  

 

97/19

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2019, ve výši 200 tis Kč (dvě sta tisíc korun českých),
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18

 

Zodpovídá: lic. Tomáš Salášek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  20.03.2019

 

 

98/19

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2019, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 20.03.2019

 

 

99/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.2-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 28.02.2019

  

 

100/19

Rada města schvaluje

postup průběžného zhodnocování volných finančních prostředků města formou jejich ukládání na spořicích účtech a termínovaných účtech vedených u tuzemských bank dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: průběžně

 

 

101/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o termínovaném účtu s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: 31.03.2019

 

 

102/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o ČSOB Municipálním kontu s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: 31.03.2019

 

 

103/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o ČSOB Spořicím účtu pro podnikatele s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: 31.03.2019

  

 

104/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700101721_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4932/1, 4929, 4928, 4920/1, 1813/3, 1810/2 a 1813/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto, Rokycanova II. etapa, číslo stavby: 7700101721“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

105/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje darovat do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, nemovité věci tvoří areál Vysokomýtské nemocnice v ulici Žižkova, a to:

-  pozemek parc. č. 1699/4 ostatní plocha – zeleň,

-  pozemek parc. č. 1699/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1699/23 ostatní plocha – ostatní komunikace,

-  pozemek parc. č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, čp. 271, obč. vyb; vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím.

Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi (nájemní smlouvy, apod.) a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice p.o. či přestěhování Vysokomýtské nemocnice p.o. z předmětných nemovitých věcí, vrátit bezúplatně předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu. Důvodem daru je zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany města Vysokého Mýta.

     

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

  

 

106/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 35/1  v k.ú. Brteč od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
  2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/HUO/1196/2098-HUOM za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 35/1 v k.ú. Brteč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

  

 

107/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 4643/59, 4643/61, 4644/148, 4644/236, 4644/238, 4644/239, 4644/241, 4644/252 a 4644/253, vše v k.ú. Vysoké Mýto, od pana Luďka Horského, trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 340.975 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

108/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 35/5 zahrada o výměře 145 m2 v k.ú. Brteč. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Brteč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

109/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 35/5 zahrada v k.ú. Brteč paní Miloslavě Šplíchalové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 22.250 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

110/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek st. 111 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 (na pozemku stojí jiná stavba bez čp/če, LV 55) v k.ú. Domoradice. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

111/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku st. 111 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí jiná stavba bez čp/če, LV 55) v k.ú. Domoradice panu Petru Fuksovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.900 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

112/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 61/7 zahrada o výměře 76 m2 v k.ú. Domoradice. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

113/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 61/7 zahrada v k.ú. Domoradice panu Vladimíru Švábovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 11.900 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

114/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 107-105/2012 označený jako parc. č. 87/3  trvalý travní porost o výměře 37 m2 v k.ú. Domoradice. Původní pozemek parc. č. 87/2 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

115/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 107-105/2012 označeného jako parc. č. 87/3  trvalý travní porost v k.ú. Domoradice panu Martinu Exlerovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 2.350 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

  

 

116/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 72/2 ostatní plocha o výměře 285 m2 v k.ú. Svařeň. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

117/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 72/2 ostatní plocha v k.ú. Svařeň panu Ladislavu Stehlíkovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 14.750 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

118/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 24/2 zahrada o výměře 24 m2 v k.ú. Vanice. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vanice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

119/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 24/2 zahrada v k.ú. Vanice panu Petru Jeništovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 4.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

  

 

120/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 1005/2 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

121/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1005/2 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto Bc. Janě Němcové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 10.850 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

  

 

122/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 1005/4 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

123/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1005/4 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto panu Miloši Filipi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 10.400 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

124/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 1005/5 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

125/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1005/5 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto panu Karlu Novákovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 6.350 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

126/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4128/357 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

127/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4128/357 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto manželům Oldřichu (nar. xx) a Leoně (nar. xx) Tomešovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.700 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

  

 

128/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4128/358 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

129/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 2946/79 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

130/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2946/79 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto panu Janu Pešinovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 9.950 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

131/19

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu vzniklého na základě Smlouvy č. 416 o nájmu části pozemku ze dne 30.07.2004 uzavřené s manželi Bretšnajdrovými dohodou ke dni 28.02.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

132/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099 část pozemku parc. č. 10108 o výměře 866 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem skladování inertního materiálu a část pozemku parc. č.  4895/6 o výměře 50 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem parkování vozidel pro klienty VAK dle zveřejněného záměru.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

133/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Vrcha Vysoké Mýto, IČ 61239658 na pozemek parc. č. 4729/2 o výměře 222 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

134/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 na nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 91, nám. Přemysla Otakara II., tvořící součást pozemku p.č. 2 v k.ú. Vysoké Mýto, a to místnost č. 55 o výměře 40 m2 a chodbu a WC před místností č. 55. Účelem nájmu je provozování informačního střediska k D35 každé úterý v měsíci od 14:00 hod. do 16:00 hod. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude činit 24 000 Kč ročně + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

135/19

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s panem Alešem Kodoněm, xx na část pozemku p.č. 184/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o výměře 3 000 m2 za účelem sekání trávy a sušení sena. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 210 Kč. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

136/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 07 mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378, kterým se vyjímá ze smlouvy pozemek parc. č. 446/2 v k.ú. Vanice o výměře 755 m2, mění se výměra pozemku parc. č. 252/3 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta z původní 409 037 m2 na 408 801 m2 a budou doplněny do smlouvy následující pozemky:        

                                  

Katastrální území parc.č. Výměra v m2 Druh pozemku LV
Javorník 277 66655 lesní pozemek 258
Lhůta u Vys.Mýta 581 9614 lesní pozemek 10001
Lhůta u Vys.Mýta 582 1895 lesní pozemek 10001
Lhůta u Vys.Mýta 583 252 lesní pozemek 10001
Týnišťko 507/1 8707 lesní pozemek 110
Týnišťko 507/2 8704 lesní pozemek 110
Týnišťko 508 2072 lesní pozemek 110
Týnišťko 511 9150 lesní pozemek 110
Vanice 256 1111 zahrada 10001
Vanice 252/2 2835 orná půda 10001
Vysoké Mýto 5125 573 ostatní plocha 10001
Vysoké Mýto 10208 683 lesní pozemek 10001
Střihanov 191 40761 lesní pozemek

  189

(=podíl 7/8)

 

Celkové roční pachtovné bude činit 500 Kč/ha + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Důvodem snížení pachtovného je nepříznivá situace v lesnictví (sucho, kůrovcová kalamita, přeplnění trhu se surovým dřevem).

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

 

137/19

Rada města odkládá

rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor v bývalé restauraci Městský dům do 31.05.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

138/19

Rada města schvaluje

I. udělení programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti životního prostředí pro rok 2019 takto:

 

žadatel název programu výše dotace/Kč
Robert Medvid Tvorba ekologicky významných prvků s protierozní funkcí v polním prostředí a okrajové oblasti Vysokého Mýta 2 000
ZO ČSOP Vysoké Mýto, pobočný spolek Houby našich lesů 1 500
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto Bio zahrádka a bylinkový truhlík z recyklovaných palet ve Speciální základní a praktické škole Vysoké Mýto 8 500
variace vm z. s. Posezení v krajině 14 000
Ing. Jiří Zedníček Ošetření památné lípy U Zedníčků 9 000
Zahrada Harta s.r.o. Edukační tabule - louka, les 5 000
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. Potkali se v kompostu 5 000
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto

Kultivované sběrné místo tříděného odpadu

10 000

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací. Smlouvy budou uzavřeny dle vzorové smlouvy „Veřejnoprávní smlouva o dotaci (programová) 2019“ schválené zastupitelstvem města dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18 a v souladu s Programem podpory v oblasti životního prostředí v roce 2019 schváleným radou města dne 21. 11. 2018, číslo usnesení 761/2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

139/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2019 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 150.000 Kč na projekt Festival Sodomkovo Vysoké Mýto.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 27. 3. 2019

  

 

140/19

Rada města odkládá

poskytnutí příspěvku na investici ve výši 400.000 Kč pro Mikádo - Středisko volného času Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, na nákup služebního vozu, dle předložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 27. 3. 2019

 

 

141/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2019, dle upraveného návrhu:

 

Č. ŽADATEL PROJEKT

VÝŠE DOTACE

 2019

1. Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto Návštěva žáků a pedagogů z přátelené školy v Korbachu ve Speciální základní a praktické škole Vysoké Mýto 22 000
3. Gymnázium Vysoké Mýto Grafica 5 000
4. Spolek pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Wasserhrátky 30 000
  CELKEM   57 000

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 21. 11. 2018, číslo usnesení 761/18.

  

 

142/19

Rada města neschvaluje

poskytnutí programové dotace města Vysokého Mýta v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2019 pro Římskokatolickou farnost - děkanství Vysoké Mýto na projekt „Po stopách Petra Brandla do partnerského města Ozorków“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

143/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti kultury v roce 2019, dle upraveného návrhu:

 

Č. ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2019
1 Barocco sempre giovane o.p.s. Koncert 41. mezinárodního festivalu PHJ 2019 25 000
2 Divadelní spolek Šembera Nácvik divadelních představení v roce 2019 25 000
3 Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto z.s. Příprava a nácvik pro veřejná vystoupení 42 000
4 Železniční modeláři Kujebina z.s. Stavby a provoz modelových kolejišť, pro ukázky veřejnosti. Technické hračky včera a dnes. 37 000
5 Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. Ples Berenika 13 000
6 z.s. Triangl Vysoké Mýto Fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina - Triangl 16 000
7  Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s. Dotace na nájemní prostory, tradiční Rybovu mši vánoční, autobusovou přepravu a nahrávání CD 25 000
8 Up z. s. Část honoráře, ozvučení a osvětlení koncertů při realizaci 13. ročníku benefičního festivalu Hudba pomáhá 25 000
9 Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem 15 000
10 Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Benefiční zahradní zábava u Husova sboru s dětským odpolednem 10 000
11 Pavla Dušková "30 let poté" - ohlédnutí za rokem 1989 na Vysokomýtsku 4 000
12 Sdružení rodičů GVM, z. s. Otmarovo oko 6 000
13 Spolek přátel Carrosserie Sodomka 24. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (7. - 9.6.2019) 20 000
14 Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost spolku .proMejto 20 000
15 Adventor o.s. Putování 2019 - akce na osvětu problematiky autismu 3 000
16 Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 10 000
17 MgA. Vladimír Daťka - kapela Echonaut Natočení videoklipu skupiny Echonaut 6 000
18 Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 30 000
19 Šimon Martínek Fields od Grain - vydání a křest debutové desky 6 000
20 VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2019 30 000
21 Ing. Monika Bakešová Romský tanečně - pěvecký dětský soubor. Název: ROMANI ČERCHEŃ (Romské hvězdy) 20 000
22 David Chadima Hry bez katastru - letní 2019 37 000
  CELKEM   425 000

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 21. 11. 2018, číslo usnesení 761/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

144/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti školství v roce 2019, dle upraveného návrhu:

 

ČÍSLO ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2019
1. AC Vysoké Mýto z.s. Podpora školních atletických soutěží - štafetový pohár pro 1. stupeň ZŠ, Pohár rozhlasu pro 2. stupeň ZŠ, Nejrychlejší Vysoké Mýto 2019 20 000
2. Cyklobendl z.s. Vysoké Mýto Cyklobendl z.s. Vysoké Mýto 10 000
3. Gymnázium Vysoké Mýto Robotika 25 000
4. Mgr. Lenka Šrautová Vodnická stezka 7 500
5. Sdružení rodičů při GVM, z.s. Kujebácké sportovní akce 9 000
6. Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. Hospodář nikdy nespí 5 000
7. Spolek pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Vodácký motivační kurz 10 000
8. SŠP Vysoké Mýto, p.o. Veletrh fiktivních firem 10 000
9. VOŠS a SŠS Vysoké Mýto Propagace a popularizace technického vzdělávání 30 000
10. Zahrada Harta s.r.o. Edukační tabule - zahrada, rybník 10 000
11. Základní škola a mateřská škola Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí Brabenec 6 500
  celkem   143 000

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 21. 11. 2018, číslo usnesení 761/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

145/19

Rada města povoluje

 

výjimku z nejvyššího počtu dětí 24 na celkový počet 25 ve třídě „Koťátka“ Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu a za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

146/19

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře pro pana Ferka Nikolase (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  9.795,-Kč v 10 měsíčních splátkách: 9x 1.000,-Kč a 1x 795,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

147/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Demesterovy Pavlínu (nar. xx) a Josefa (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  15.076,-Kč v 16 měsíčních splátkách: 15x 1.000,-Kč a 1x 76,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

148/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Burianovou Magdalenu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  4.150,-Kč v 5 měsíčních splátkách: 4x 1.000,-Kč a 1x 150,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

149/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Ferka Petra (nar. xx) a Cibulovou Jesiku (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  8.688,-Kč v 5 měsíčních splátkách: 4x 2.000,-Kč a 1x 688,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

150/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Husákovou Ilonu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  14.850,-Kč v 15 měsíčních splátkách: 14x 1.000,-Kč a 1x 850,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

151/19

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 3 v č.p. 795 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá Hrdinová Zdeňka (nar. xx) za byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá Kaplan David (nar. xx).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

  

 

152/19

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 10 v č.p. 753 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě, který užívá Rozlivková Šárka (nar. xx) za byt č. 5 v č.p. 772 v ulici nám. Naděje ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Fikejzovi Lukáš (nar. xx) a Kateřina (nar. xx).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

  

 

153/19

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  Duždovi Tomáši (nar. xx), trvale bytem xx a Šarišské Natálii (nar. xx), trvale bytem xx.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2019, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

  

 

154/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Davidem Dudou (nar. xx) a Pěchulovou Ivanou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou do 31.03.2019. Po tomto termínu pak uzavírat nájemní smlouvu s Davidem Dudou (nar. xx) a Pěchulovou Ivanou (nar. xx), max. na jeden měsíc.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

155/19

Rada města schvaluje

zapojení města Vysokého Mýta do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet 2019“ na protest proti porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení vlajky Tibetu na budovu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, dne 10. 3. 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 10. 3. 2019