Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 3.10.2023

Usnesení RM č. 2017-07 ze dne 15.3.2017

21.03.17

Souhrn usnesení č. 7/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15. 3. 2017

Bez osobních údajů

189/17

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 15. 3. 2017.

           

                                                                                                                     

190/17

     

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny Plavecké škole Aquasport Vysoké Mýto, IČ 74831763 na projekt těhotenské plavání.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

191/17

   

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny Sociálním službám Česká Třebová, IČ: 70933341 na projekt Podpora činnosti Týdenního stacionáře Česká Třebová.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

192/17

    

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny Základní škole Javornického Vysoké Mýto, IČ 49317032 na projekt Poznej své okolí a sám sebe.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                          

193/17

   

Rada města zrušuje

 

usnesení rady města č. 181/17 ze dne 01.03.2017 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

194/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny JUDr. Evě Vaňkové, IČ 66233861 na projekt Centrum pro mimosoudní řešení sporů.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

195/17

   

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, IČ: 60102411 na projekt Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - sociálně aktivizační služby, Pečovatelské služby, Osobní asistence v celkové výši 71 tis. Kč (sedmdesát jedna tisíc), s rozdělením na jednotlivé projekty – Sociálně aktivizační služby ve výši 45 tis. Kč (čtyřicet pět tisíc), osobní asistence ve výši 26 tis. Kč (dvacet šest tisíc),
 2.       uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo    usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                                     

196/17

Rada města doporučuje

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny České abilympijské asociaci, z. s., IČ 67363156 na projekt Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti ve výši 15 tis. Kč (patnáct tisíc).
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

197/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny organizaci SKP - CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČ: 27534804 na projekt Dotace na úhradu nákladů na energie v NZDM  EMKO ve výši 40 tis. Kč (čtyřicet tisíc),
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

198/17

  

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny organizaci ABATAB, spolek pro péči o rodinu,  IČ: 04253965 na projekt Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 37 tis. Kč (třicet sedm tisíc),
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

199/17                                                                      

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.1-2017
ze dne 27. února 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 29.3.2017

                                  

                                                                      

200/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.4-2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 29.03.2017

                       

201/17

 

Rada města odkládá

bod č. 1 odboru právního a majetkového - Pronájem garáže – ul. Gen. Závady.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.3.2017

                                                                                                         

202/17

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2071 o výpůjčce nemovitých a movitých věcí uzavřené dne 8.10.2015 se Sborem dobrovolných hasičů Lhůta, IČ: 61238198, kterým se předmět výpůjčky doplní o věci movité uvedené v příloze usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

203/17

 

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – oprava kuchyňky a úklidové místnosti ve 2.NP a  úprava jídelny pro pacienty, z jejíž části vznikne denní místnost pro personál v rozsahu dle přiložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

           

                                                                                             

204/17

 

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – úprava nebytového prostoru ve 2. NP (bývalý sklad zdravotní techniky) z něhož vznikne pokoj pro blízké pacientů a úprava denní místnosti pacientů ve 3.NP, z jejíž části vznikne pokoj pro blízké pacientů v rozsahu dle přiložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

205/17

 

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – vybudování osobního evakuačního výtahu v rozsahu dle přiložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

206/17

 

Rada města schvaluje

 

umístění restaurační předzahrádky u cukrárny Na Výsluní v ulici Tůmova na části pozemku p.č. 4799 v k.ú. Vysoké Mýto u budovy č.p.120 v rozsahu a provedení dle přiložené žádosti. Restaurační předzahrádka bude umístěna v termínu od 1.4.2017 do 31.9.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

207/17

Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídek veřejné zakázky „Zakázka v rámci DNS – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2017 do 31.10.2018“ v předložené podobě.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                       

                                                                                 

 

208/17

 

Rada města schvaluje

 

Výzvu k podání nabídek veřejné zakázky „Zakázka v rámci DNS – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2017, od 6:00 do 1.11.2018, do 6:00“ v předložené podobě.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                         

 

209/17

Rada města odkládá

bod č. 8 odboru právního a majetkového -  řízení o výjimce – společnost B. Braun Avitum s.r.o.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.3.2017

           

                                                                                                                     

210/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 44.245 Kč dle přílohy do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto II – Lipová, IĆ: 61238261.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                                     

211/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 77.181 Kč dle přílohy do vlastnictví  SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Svařeň, IĆ: 61239721.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                         

212/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 67.642 Kč dle přílohy do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Lhůta, IĆ: 61238198.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                         

213/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 57.176 Kč dle přílohy do vlastnictví manželů xx (nar. xx) a xx (nar. xx)  xx, bytem xx.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                         

214/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 42.930 Kč dle přílohy do vlastnictví Technických služeb Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                         

215/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře paní Martě Giňové (nar. 29.07.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 85.562 Kč v 29 měsíčních splátkách: 28 x 3.000 Kč, 1 x 1.562 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                         

216/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře paní Marii Cibulové (nar. 10.7.1988), bytem Sladovnická 422, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 115.045 Kč v 39 měsíčních splátkách: 38 x 3.000 Kč, 1 x 1.045 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

                                                                                                                     

217/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 1.148,- Kč manž. xx a xx xx, oba trvale bytem xx, která vznikla za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 4846/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                         

218/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2448/1 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

 

                                                                                                         

 

 

219/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3464/8, 3464/3, 3464/7, 3464/10 vše trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                         

220/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 4597/25, 4597/26, 4597/27 vše ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

221/17                                                                                              

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1167 a 1186 oboje zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                                     

222/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 6308/13 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                                     

223/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vklad majetku, tj. nemovité věci - VDJ Bučkův kopec – 600 m3 (inv. č. B-00438), tj. pozemku parc. č. 3077/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. v obci a k.ú. Vysoké Mýto, oceněného dle znaleckého posudku na částku 2.050.000,- Kč do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto.

  

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

 

 

 

                                                                                                         

224/17

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015149/VB/3, Vysoké Mýto, Vinice, 168 Novák, RD, úprava mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci p. Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5060 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

                                                                                                         

225/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 537/4 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 537, 538, byt. dům na parcele 1060, 1061 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 31/250 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xx (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.255.555,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

 

                                                                                                         

226/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 1274 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, č.p. 85, rod. dům a pozemku parc. č. 1275/1 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                                     

227/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darovat do vlastnictví České republiky hmotné nemovité věci, a to pozemek parc. č. 1222, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 383, obč. vyb., pozemek parc. č. 1223, jehož součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb. a pozemek parc. č 1224, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím. Podmínkami převodu je závazek obdarovaného užívat tyto hmotné nemovité věci výlučně pro poskytování ústavní výchovy dětí a preventivně výchovné péče dětí do maximálního celkového počtu 32 lůžek a v případě ukončení činnosti poskytování ústavní výchovy dětí a preventivně výchovné péče dětí v uvedených hmotných nemovitých věcech bude nabyvatel zavázán převést předmět převodu bezúplatně zpět do vlastnictví města Vysokého Mýta.

    

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

228/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

 

zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysoké Mýto, který podalo město Vysoké Mýto IČ: 00279773, se sídlem, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto na p. p. č. 241/10, 241/12, 241/13 a 274 v k. ú. Vanice do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

                                                                                 

229/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, který podalo město Vysoké Mýto IČ: 00279773, se sídlem, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto na p. p. č. 300 v k. ú. Vanice do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

                                                                                                         

230/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysoké Mýto, kterou podal Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00  PRAHA 3 na p. p. č. 237/3 v k. ú. Vanice do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při aktualizaci Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

                       

                                                                                 

 

231/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města přijímá účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1.810.000,- Kč.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

                                                                                                                     

232/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2017, která je poskytnuta v celkové výši 1.810.000,- Kč takto:

-       finanční prostředky ve výši 1.100.000,- Kč na akci „Restaurování tří vitráží (jedná se o okna presbytáře nad zákristií) na kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-       finanční prostředky ve výši 205.000,- Kč na akci „Obnova štítové fasády včetně statického zajištění Měšťanského domu č. p. 13 na pozemku parc. č. 334 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 14. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 45481/6-4115.

-                   finanční prostředky ve výši 138.000,- Kč na akci „Repliky historických vchodových dveří, elektroosmóza (odvlhčení) na objektu Měšťanského domu č. p. 166, ul. B. Němcové, na pozemku parc. č. 194 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 17. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 22008/6-4124.

-       finanční prostředky ve výši 170.000,- Kč na akci „Thermosanace krovu na Základní škole č. p. 273, náměstí Vaňorného, na pozemku parc. č. 223 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 6. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 19495/6-4962.

-       finanční prostředky ve výši 140.000,- Kč na akci „Repase vchodových dveří Základní školy č. p. 2, ul. Javornického, na pozemku parc. č. 519 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24013/6-4964.

-       finanční prostředky ve výši 57.000,- Kč na akci „Obnova soklu, repase vchod. dveří na Sokolovně č. p. 55, nám. Tyršovo, na pozemku parc. č. 305/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 8. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 46408/6-6195.

 

                                                                                                         

233/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek města ve výši 145.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.447.228,- Kč) na restaurování tří vitráží v chrámu sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

           

                                  

234/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek města ve výši 34.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 340.000,- Kč) na obnovu štítové fasády včetně statického zajištění Měšťanského domu č. p. 13 na pozemku parc. č. 334 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

 

                                                                                                         

235/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek města ve výši 28.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 276.403,- Kč) na repliky historických vchodových dveří a elektroosmózu (odvlhčení) na objektu Měšťanského domu č. p. 166, ul. B. Němcové, na pozemku parc. č. 194 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

                                                                                                         

236/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek města ve výši 12.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 120.000,- Kč) na obnovu soklu a repasi vchodových dveří na objektu Sokolovny č. p. 55, nám. Tyršovo, na pozemku parc. č. 305/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

237/17

                                                                                                         

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek města ve výši 123.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.226.994,- Kč) na akci „Obnova vnějšího pláště“ na objektu kostela Nejsvětější trojice, na pozemku parc. č. 115/1 a 115/2 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 11. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112 v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby. Finanční příspěvek města bude poskytnut v případě, že z rezervy Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2017 budou na tuto akci uvolněny prostředky.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

                                                                                                         

238/17

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Region Orlicko - Třebovsko, IČO:70939659 na projekt: „Účastnická trička Cyklo Glacensis 2017“, ve výši 3.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

239/17

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro SK Donocykl Vysoké Mýto, IČO: 26675153 na projekt: „Kujebácký trail Vinice“, ve výši 40.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                       

                                                                                 

240/17

Rada města schvaluje

 

 

 1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu na rok 2017 dle následující tabulky č. 1 poskytnutí programových dotací do 50. tis. Kč

Tabulka č. 1 poskytnutí programových dotací do 50. tis. Kč

  Tabulka č. 1 - poskytnutí programových dotací do 50. tis. Kč
Číslo Sídlo, IČO Žadatel Název projektu 2017 Poskytnutá dotace 2016 Požadovaná výše dotace 2017 Navržená výše dotace 2017
1. Javornického 2, LP, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace Školympiáda - aneb drogy na stadion nepatří - 17. ročník 10 000 16 000 12 000
2. Žerotínova 60, LP, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998701 Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto Sportovní hry mateřských škol 2017 6 000 6 000 6 000
3.  Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70851867 Speciální základní škola Vysoké Mýto Týden sportu Speciální základní školy Vysoké Mýto 0 9 500 8 000
4. Komenského 93, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 72049197 RC Team Vysoké Mýto, modelářský klub p.s. Modelářské akce s RC modely 0 30 000 10 000
5. Tisová 20, 566 01 Vysoké Mýto Eva Hudečková Štěpán Hudeček - slopestyle 0 50 000 8 000
6. Klášterec nad Orlicí 220, 561 82 Klášterec n/O. Michal Miler Desková herna " Klub deskových her Fénix, Vysoké Mýto" 0 30 000 7 000
7. Chmelová 500, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 22851836 SK Stodola Vysoké Mýto Východočeská krajská liga - sálová kopaná 10 000 10 000 8 000
8. Centrum sociálních služeb, Berenika - Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26668149 Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. Berenika - sportovní aktivity handicapovaných klientů 12 000 20 000 20 000
9. Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČ: 27534804 SKP- CENTRUM, o.p.s. Sportem proti pasivitě VI. 2 000 10 000 3 000
10. Fibichova 318, PP, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 03571599 Anatta klub z.s. Pronájem tělocvičny 10 000 10 000 5 000
11. Českých bratří 746, 566 01 Vysoké Mýto Zdeněk Píša, st. Motocross 9 000 54 000 8 000
12. Českých bratří 746, 566 01 Vysoké Mýto Bc. Zdeněk Píša, ml. Motokros 3 000 29 000 4 000
13. Bří. Škorpilů 20, 566 01 Vysoké Mýto Jiří Voříšek, Vysoké Mýto Nohejbalový turnaj 2 000 4 000 2 000
14. Náměstí Přemysla Otakara II. 91, IČ: 61237779 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I Májové štafety 0 44 000 10 000
15. Nám. Přemysla Otakara II. 98, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 61239640 Cyklo Bendl z.s. Sportovní příprava a zajištění závodního programu Cyklo Bendl z.s. - sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládež z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2017 40 000 50 000 50 000
16. Pivovarská 417, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 61238767 YACHT CLUB Vysoké Mýto Organizace závodu Modrá vlajka Seče - přebor Pardubického kraje. Soustředění začínajících mladých jachtařů. 5 000 10 000 10 000
17. Tisová ev. č. 7, IČ: 44468431 Český kynologický svaz ZKO Vysoké Mýto - 206 1) Údržba kynologického cvičiště na Sárovci. 2) Rozšíření vybavení cvičiště potřebného pro údržbu a provoz. Nákup pomůcek pro sportovní výcvik agility. 8 000 44 000 8 000
18. Komenského 88, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 74831763 Plavecká škola AQUASPORT Vysoké Mýto Plavecké závody plavecké školy Aquasport 0 10 600 5 000
19. Husova 393, 566 01 Vysoké Mýto Junák český skaut z.s. Vysoké Mýto Nákup nového a údržba /opravy staršího/ sportovního vybavení skautského střediska Vysoké Mýto 8 000 25 000 10 000
20. Pražská 32, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26675153 SK Donocykl Vysoké Mýto Kujebike 2017 15 000 20 000 15 000
21. nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 22687700 Sdružení rodičů GVM, z.s. Kujebácké sportovní akce 4 000 7 000 4 000
22. Žižkova 399, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49314548 Klub českých turistů Vysoké Mýto Turistika v oblasti Krušných hor 15 000 17 000 15 000
23. Husova 62, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 61239704 Orel, jednota Vysoké Mýto Knířovský běh 2017 a spotřebovaná energie Orlovny za rok 2017 30 000 40 000 30 000
24.  Tyršovo nám. 55, 566 01 Vysoké Mýto Klub kuželkářů Vysoké Mýto z.s. Pokrytí nákladů na energie a činnost mládežnických družstev 30 000 60 000 30 000
25. 17. listopadu 680, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26598604 1. FC Družba Vysoké Mýto Pořádání turnaje v malé kopané - Brteč cup 2017 17 000 5 000 5 000
26. U Potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64771458 Šachový klub Vysoké Mýto, z.s. Šachový klub Vysoké Mýto - soutěže dospělých, turnaje dospělých i mládeže 15 000 60 000 15 000
27. Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64771431 Volejbalový klub Vysoké Mýto, z.s. Na sport 40 000 80 000 40 000
28. Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 71294791 Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace Studenti sportujte společně 2 10 000 15 000 12 000
29. Českých bratří 140, LP, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 05177707 U21VM FUTSAL TEAM, z.s. U21 VM Futsal Team - podpora sportování mladých, celoroční činnost 10 000 30 000 10 000
      Celkem   796 100 370 000
             
 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16. 11. 2016, číslo usnesení 1183/16.

 

                                                                                                         

241/17

 

Rada města doporučuje:

 

Zastupitelstvu města Vysokého Mýta toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje:

 1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v programu na podporu sportu v roce 2017 podle níže uvedené tabulky č. 2 poskytnutí programových dotací nad 50. tis. Kč

Tabulka č. 2 poskytnutí programových dotací nad 50. tis Kč

Tabulka č. 2 - poskytnutí programových dotací nad 50. tis. Kč
Číslo Sídlo, IČO Žadatel Název projektu 2017 Poskytnutá dotace 2016 Požadovaná výše dotace 2017 Navržená výše dotace 2017
1. Choceňská 190, CHP, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 72087013 Mikádo – středisko volného času, příspěvková organizace Pokrytí části nákladů na pronájmy sportovišť 100 000 120 000 100 000
2. Mládežnická 414, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26590182 AC Vysoké Mýto Trénuj, závoď, zlepšuj se! 90 000 90 000 90 000
3. Husova 146, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 22725059 Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s. Pronájem sportovních prostor a obnova vybavení sportovních pomůcek 40 000 170 000 60 000
4. 17. listopadu 682, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64771342 Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto - SKK Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky 80 000 85 000 85 000
5. Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 44468709 Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovní činnosti spolku - dětí a mládeže - tréninkové středisko, soutěž družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly 80 000 125 000 95 000
6. Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26612194 FTC Vysoké Mýto Na podporu florbalového klubu - na nájemné, nákup materiálu 90 000 95 000 95 000
7. Husova 117, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030458 Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s. Pronájem krytého plaveckého bazénu na tréninky mládeže plaveckého klubu VM v roce 2017 160 000 200 000 180 000
8. Českých bratří 140, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64771911 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto Volnočasové sportovní aktivity mládeže - příspěvek na nájemné, dopravu, sport. materiál, poplatky rozhodčích a setrvání A týmu a týmů mládeže v nejvyšších soutěžích ČR …. 150 000 500 000 160 000
9. Husova 117, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 44473508 SK Vysoké Mýto z.s. Sportovní aktivity SK - doprava MU, náklady FAČR, sportovní vybavení, pronájem sportovišť, spotřebované energie, soustředění 355 000 655 000 385 000
10. Tyršovo nám. 55, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028526 TJ Sokol Vysoké Mýto Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto 170 000 250 000 195 000
    Celkem     2 290 000 1 445 000
             

TJ Sokol Vysoké Mýto:

oddíl karate – 25.000 Kč

oddíl basketbalu – 105.000 Kč

oddíl gymnastiky – 40.000 Kč

oddíl všestrannosti – 25.000 Kč

 

Celkem – 195.000 Kč

 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16. 11. 2016, číslo usnesení 1183/16.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

242/17

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Vysokým Mýtem, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

           

                                                                                             

243/17

Rada města odkládá

bod odboru školství, kultury a sportu - Žádost o souhlas s převedením části příspěvku na provoz Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, na investici v roce 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 29.3.2017

                                                                                                         

244/17

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČO: 61239062 na projekt: „Kácení stromů v Masarykových sadech“, ve výši 8.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

                                                                                                                     

245/17

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě č.j. UZSVM/HUO/5075/2016-HUOM dle předloženého znění s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.03.2017

                                                                                                         

246/17

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Opravy veřejných ploch, komunikací a přechodů pro chodce ve Vysokém Mýtě“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Opravy veřejných ploch, komunikací a přechodů pro chodce ve Vysokém Mýtě“ - Část 1- Rekonstrukce náměstí Vaňorného je nabídka společnosti Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818, za nabídkovou cenu 13 986 968,00 Kč bez DPH

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Opravy veřejných ploch, komunikací a přechodů pro chodce ve Vysokém Mýtě“ - Část 2 Regenerace sídliště u Hřbitova je společnost STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ 60838744, za nabídkovou cenu 5 045 314,48 Kč bez DPH

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Opravy veřejných ploch, komunikací a přechodů pro chodce ve Vysokém Mýtě“ - Část 3 - Veřejné plochy, komunikace a přechody pro chodce je společnost MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807, za nabídkovou cenu celkem 2 880 771,99 Kč bez DPH

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                       

                                                                                             

247/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818 jako dodavatelem akce „Rekonstrukce náměstí Vaňorného“ za nabídkovou cenu 13 986 968,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2017

 

                                                                                                                     

248/17

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ 60838744 jako dodavatelem akce „Regenerace sídliště u Hřbitova“ za nabídkovou cenu 5 045 314,48 Kč bez DPH

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2017

                                                                                                                     

249/17

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807 jako dodavatelem akce „Úprava komunikace do areálu Tomil a IVECO CR“ za nabídkovou cenu 1 116 560,84 Kč bez DPH

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2017

           

                                                                                             

250/17

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807 jako dodavatelem akce „Rozšíření parkoviště na parc. č. 1306/4 (MěSP)“ za nabídkovou cenu 1 411 358,85 Kč bez DPH

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Rozšíření parkoviště na parc. č. 1306/4 (MěSP)“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2017

 

                                                                                                                     

251/17

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807 jako dodavatelem akce „Přechod pro chodce v ul. Choceňská“ za nabídkovou cenu 174 703,79 Kč bez DPH

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Přechod pro chodce v ul. Choceňská“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2017

 

                                                                                                         

252/17

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807 jako dodavatelem akce „Přechod pro chodce v ul. Javornického“ za nabídkovou cenu 178 148,51 Kč bez DPH

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Přechod pro chodce v ul. Javornického“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2017

 

                                                                                                         

253/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválení

investičního záměru k realizaci akce „Pomník purkmistra Eduarda Meyera ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

254/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválení

podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Pomník purkmistra Eduarda Meyera ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2017

                                                                                                                     

255/17

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o grant z Nadace Proměny na realizaci projektu „Park Za Pivovarem“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.03.2017

                                                                                                                     

 

256/17

 

Rada města schvaluje

 

změnu zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod názvem „Vysoké Mýto: Krytý plavecký bazén – Rekonstrukce“ dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

257/17

Rada města odmítá

 

námitku společnosti Bazenservis s.r.o., se sídlem Čapkovská 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 64791661 proti chybnému postupu zadavatele – nepřiměřeným a diskriminačním zadávacím podmínkám z důvodu přijetí jiného nápravného opatření to v rámci vydání dodatečné informace, která upravuje zadávací podmínky a částečně tak vyhovuje námitkám stěžovatele.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

258/17

Rada města odmítá

 

námitku společnosti DAMIServis s.r.o., se sídlem K Dolíčku 2055/11, 370 06 České Budějovice, IČ: 01420496 proti zadávací / kvalifikační dokumentaci a proti nesprávnému postupu zadavatele z důvodu přijetí jiného nápravného opatření to v rámci vydání dodatečné informace, která upravuje zadávací podmínky a částečně tak vyhovuje námitkám stěžovatele.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                         

259/17

Rada města odmítá

 

námitku společnosti Elestav s.r.o.,Vraclavská 237, 566 01, Vysoké Mýto, IČ:25993046 k části zadávací dokumentace a k požadavku na předložení vzorků z důvodu přijetí jiného nápravného opatření to v rámci vydání dodatečné informace, která upravuje zadávací podmínky a částečně tak vyhovuje námitkám stěžovatele.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

260/17

Rada města schvaluje

 

smlouvy o výpůjčce vozidel Škoda Felicia, SPZ UOI 92-79  a Škoda Fabia, SPZ 5E1 2541, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, IČ: 00 279 773 a Technickými službami Vysoké Mýto, se sídlem Průmyslová 168, Vysoké Mýto,
IČO: 70888671, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

 

                                                                                                         

 

261/17

 

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku (odsavač zplodin SAVEC 500S) Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje se sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice,
IČ: 70885869, na město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, IČ:00279773.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

262/17

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města

 

se vzdává práva na vymáhání smluvní pokuty od společnosti Genext a.s., IČ: 25733699 ve výši 890.000,- Kč vyměřené dle smlouvy o dílo ze dne 26. 08. 2013. Důvodem je, že dílo bylo řádně a včas dokončeno, nebylo nikdy reklamováno, městu nevznikla žádná škoda ani nehrozilo nebezpečí, že by se tak stalo. Do jisté míry jde pouze o administrativní pochybení ze strany společnosti Genext a.s., ke kterému svým dílem přispěl i tehdejší starosta města, když společnost nejprve nesprávně informoval, že bankovní záruku město nebude požadovat. Následně jemu osobně předanou bankovní záruku nenechal neprodleně přijmout podatelnou MěÚ, čímž došlo k několikatýdennímu prodlení a tedy i navýšení smluvní pokuty. Zejména z výše uvedených důvodů se vymáhání smluvní pokuty jeví být v rozporu s dobrými mravy a poškozující pověst města jako seriózního partnera.

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

                                                                                                         

                       

    Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

                                               Ing. Martin  K r e j z a                                                  

 místostarosta