Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 28.9.2022

Usnesení RM č. 2016-22 ze dne 15.6.2016

20.06.16

Souhrn usnesení č. 22/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15. 6. 2016

 

Bez osobních údajů

 

 

683/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 15. 6. 2016.

                                                                                                                                                                                

                                  

684/16                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

 

685/16

 

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 ve výši: 0,00 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                       

                                                                      

 

686/16

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                              

687/16

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 ve výši: 0,00 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                             

688/16

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                       

                                                                                 

689/16

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 ve výši: 58 321,62 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                             

690/16

Rada města schvaluje

 

Provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

           

                                                                                             

691/16

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská a vedoucí OŠK

Termín: ihned

692/16

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 ve výši: 0,00 Kč.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                 

693/16

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                      

694/16

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 ve výši: 604 512,62 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                      

 

695/16

Rada města schvaluje

 

Provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá a vedoucí OŠK

Termín: ihned

 

 

 

696/16

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                       

                                                                                 

697/16

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 ve výši 89 052,07 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková a vedoucí OŠK

Termín: ihned

698/16

Rada města schvaluje

 

Provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková a vedoucí OŠK

Termín: ihned

 

 

 

 

 

 

699/16

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                             

700/16

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 se ztrátou ve výši: - 2 820,79 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

           

           

                                                                      

701/16

Rada města souhlasí

 

s přijetím prostředků z grantu v Klíčové akci 1 pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, dle předložené žádosti.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

 

                                                                                             

 

 

702/16

Rada města schvaluje

 

Pokrytí ztráty Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, v plné výši z rezervního fondu organizace.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                       

                                                                      

703/16

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Mgr. Lukáš Dejdar a vedoucí OŠK

Termín: ihned

           

                                                                                 

704/16

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, ve výši 167 877,01 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Lukáš Dejdar a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                             

705/16

Rada města schvaluje

 

Provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku.

Zodpovídá: Mgr. Lukáš Dejdar a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                             

706/16

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Mgr. Helena Kejzlarová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                                     

707/16

 

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 ve výši: 31 155,45 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Helena Kejzlarová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                 

708/16

Rada města schvaluje

 

Provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku.

Zodpovídá: Mgr. Helena Kejzlarová a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                      

709/16

 

Rada města schvaluje

 

Účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

710/16

Rada města schvaluje

 

Výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 ve výši: 57 972,90 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                       

                                                                                                         

711/16

Rada města schvaluje

 

Provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková a vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

712/16

 

Rada města schvaluje

 

Investiční projektové záměry: Školní zahrada, Výměna osvětlení v učebnách, Rekonstrukce podlahy v tělocvičně, Obnova zařízení počítačových učeben, vybavení učeben dataprojektory a další ICT technikou, Rekonstrukce školního hřiště, Wi-Fi přístup pro základní školu, Ekologický gastrokompostér, Rekonstrukce cvičné kuchyňky, Rekonstrukce vzduchotechniky a výměna myček ve školní kuchyni a výdejně na prvním stupni, Výtvarná pracovna, Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, realizace v období r. 2017 – 2020.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

 

713/16

 

Rada města schvaluje

 

Investiční projektové záměry: Výtah k jídelně, Výměna dveří – II. stupeň, Nátěr oken – II. stupeň, Výtah v budově 2. stupně, Výtah v budově I. stupně, Rekonstrukce hřiště + pískoviště, Kotelna – výměna kotlů na I. i II. stupni, Chodník v zahradě, oprava jídelny – přístavba v zahradě, Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, realizace v období r. 2017 – 2020.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

714/16

 

Rada města schvaluje

  1. poskytnutí individuální dotace Města Vysokého Mýta pro Štěpána Hudečka, Tisová 20, 566 01 Vysoké Mýto, na projekt „Štěpán Hudeček – slopestyle“, ve výši 5. 000 Kč na podporu reprezentačních aktivit nadějného mladého sportovce.
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

 

715/16

Rada města schvaluje

Dodatek č.1 ke Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta č.6/2016 dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.07.2016

 

                                                                                             

 

 

716/16

Rada města schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 691 uzavřené s panem xx, bytem xx, kterým se předmět nájmu rozšíří o plochu 25 m2 na parcele č. 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto, na které se nachází stavba rampy pro imobilní občany, schody a zpevněná plocha související se stavbou č.p.278. Roční nájemné bude zvýšeno o částku 2.500,-Kč.

   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                       

                                                                      

 

717/16

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 4945/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 118 m2 manželům Petru a Heleně Kejzlarovým, oba bytem Na Stráni 493, Vysoké Mýto. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiloženém geometrickém plánu č. 3967-177/2015 jako díl „b“. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 3.841,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem. Částka za bezesmluvní užívání pozemků za dva roky zpětně ve výši 2.124,-Kč bude uhrazena spolu s nájemným pro rok 2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

           

                                                                                             

 

718/16

Rada města schvaluje

 

výpůjčku části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o výměře 700 m2 paní Blance Duškové, Lhůta 51, Vysoké Mýto za účelem provádění údržby pozemku spočívající v sekání trávy, odstraňování náletových dřevin, zarovnání terénu. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiložené mapě. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

719/16

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 2983/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 76 m2 společnosti MotoTrade VM s.r.o., IČ: 288 22 498 za účelem výstavní plochy pro vozidla. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiložené mapě. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 7.600,-Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

720/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8060429313 dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                             

721/16

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem uspořádání sportovní soutěže středních škol a základních škol II. stupně v kin-ballu ve dne 29.6.2016 v době od 9:00 do 13:00 v místě dle přílohy. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                             

722/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č. 05851532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, k projektu „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě“, reg. č. 0585153215, podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

 

 

 

723/16

 

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s firmou Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D, Na Lužci 510, 55 341 Lázně Bohdaneč, IČ 72955597 na administraci architektonicko – urbanistické soutěže akce „Revitalizace prostoru bývalých kasáren u Alberta“, administraci následného výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, za nabídkovou cenu 80.000,00 Kč bez DPH, příkazník není plátcem DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                                         

 

 

724/16

Rada města schvaluje

vyřazení akce „Veřejné osvětlení v ulici Sladkovského a Vladislavova“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                      

 

725/16

 

Rada města schvaluje

vyřazení akce „Komunikace Domoradice“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

           

                                                                                             

 

726/16

 

Rada města schvaluje

vyřazení akce „VO – ul. Brandlova“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                                         

 

 

 

727/16

 

Rada města schvaluje

vyřazení akce „Prodloužení ulice Vraclavská“, „Rekonstrukce schodiště ul. Vraclavská“, „VO – ul. Vraclavská“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                                         

 

 

728/16

 

Rada města schvaluje

vyřazení akce „Ulice Jana Nálepky“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                             

 

 

729/16

 

Rada města schvaluje

vyřazení akce „GP plyn ul. Ústecká II. (GMD s.r.o.) - oprava“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

 

 

 

 

                                                                                             

730/16

 

Rada města schvaluje

vyřazení akce „VO – ul. Husova“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                                         

 

 

731/16

 

Rada města schvaluje

vyřazení akce „Vybudování chodníku před č.p. 693/IV“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                                         

 

 

732/16

 

Rada města schvaluje

vyřazení akce „Domov důchodců + připojení VČP“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

733/16                                                                                  

 

Rada města schvaluje

vyřazení akce „Městský klub Vysoké Mýto – klubová scéna s barem“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                             

 

 

734/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193 na provedení akce „VMK o.p.s., M-klub - stavební úpravy – WC ženy“, za nabídkovou cenu 208.253,52 Kč bez DPH, což činí 251.986,76 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                             

 

735/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou TRUTES, v.o.s., Vraclavská 162, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 42194717 na provedení akce „Opravy podlahy jeviště Šemberova divadla ve Vysokém Mýtě“ za nabídkovou cenu 126.164,00 Kč bez DPH, což činí 152.658,40 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                             

 

736/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016 na akci „Vysoké Mýto, městské opevnění – Choceňská brána – obnova“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2016

                                                                                             

737/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016 na akci „Vysoké Mýto, Litomyšlská čp. 64, oprava oken“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2016

                                                                                 

738/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28791193, na provedení Stavební úpravy MěÚ Jiráskova čp. 179“ za nabídkovou cenu 118.320,24 Kč bez DPH, což činí 143.167,50 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                       

                                                                      

 

 

739/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Páša, Jeronýmova 313, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 11147938 na provedení opravy skladu v MŠ Lidická za nabídkovou cenu 118.778.20 Kč bez DPH, což činí 143.721,60 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                             

 

 

740/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Bohumír Glembek, Ústí nad Orlicí, Dukelská 307, IČ 48610437, na akci „Stavební úpravy B. Smetany 92 – akustika klientského centra“ za nabídkovou cenu 161.031,20 Kč bez DPH, což činí 194.847,75 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

 

 

741/16

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby pro výběr zhotovitele projektové dokumentace, na akci „Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2016

           

                                                                                             

742/16

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-           PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161;

-           Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 15053695;

-           CODE spol. s r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, IČ 49286960;

-           h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha, IČ 60468653;

-            PPP, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČ 42937094,

kteří budou vyzvání k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby pro výběr zhotovitele projektové dokumentace, na akci „Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2016

 

                                                                                             

 

 

 

743/16

 

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

-       Ing. Martin Krejza (Mgr. Helena Kejzlarová);

-       Jiří Kovařík (Pavel Grégr);

-          JUDr. Libor Poláček (JUDr. Ilona Kučíková);

-       Ing. Jaromír Andrle (Ing. Pavel Kubeš);

-       Ing. Roman Baťa (Jaroslav Bendl).

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

 

744/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818, na provedení akce „ZŠ Javornického – venkovní úpravy čp. 350“, za nabídkovou cenu 191.928,00 Kč bez DPH, což činí 232.233,00 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                             

 

 

 

745/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 4534 ostatní plocha – manipulační plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3984-439/2015 označeného jako parc. č. 5120/14 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 27597075, za kupní cenu ve výši 144.900,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

746/16

                                                                                             

Rada města jmenuje

členkou komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Jindřišku Klaudovou, bytem Žižkova 491,

566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                 

747/16

Rada města jmenuje

členkou komise kulturní Mgr. Jindřišku Klaudovou, bytem Žižkova 491, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                             

748/16

Rada města jmenuje

členkou komise pro mládež a tělovýchovu Mgr. Jindřišku Klaudovou, bytem Žižkova 491, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka