Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 23.3.2023

Usnesení RM č. 2016-12 ze dne 30.3.2016

04.04.16

Souhrn usnesení č. 12/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30. 3. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

379/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 30. 3. 2016.

 

 

380/16

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 23.09.2015 se společností MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, Pardubice – Polabiny, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 27523934, jako zhotovitelem stavby „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2016

 

 

381/16

 

Rada města schvaluje

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2015.

Zodpovídá: Ing. Roman Baťa

Termín: ihned

                                                                                                         

382/16

                                                          

Rada města schvaluje

návrh koupě čtyř obrazů Bohuslava Suchého pro Městskou galerii Vysoké Mýto za cenu 18 100 Kč. Pověřuje kurátorku MG Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a následně koupí těchto obrazů.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                                 

Termín: 6. 4. 2016                            

 

383/16

Rada města schvaluje

přijetí obrazu Bohuslava Suchého jako daru pro Městskou galerii Vysoké Mýto. Pověřuje kurátorku MG Ivetu Danko vypracováním darovací smlouvy a následně převzetím a zařazením obrazu do sbírkového fondu.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                                

Termín: 6. 4. 2016

 

                                                                                                         

 

 

384/16

 

Rada města ukládá

starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2016.

Zodpovídá:      starosta

Termín:           30.06.2016

                                                                                                                     

 

 

385/16

Rada města zrušuje

ke dni 31.03.2016 Vnitřní směrnici číslo 49/2014 – Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta ze dne 18.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2016

                       

                                                                                             

386/16

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 2/2016 – Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.04.2016

                                                                                                                     

 

 

 

 

387/16

 

Rada města zrušuje

ke dni 31.03.2016 Vnitřní směrnici číslo 47/2014 – Směrnici o inventarizaci města Vysokého Mýta ze dne 18.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.04.2016

                                                                                                                     

388/16

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 3/2016 – Směrnici o inventarizaci města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.04.2016

                                                                                                                     

389/16

Rada města zrušuje

 

ke dni 31.03.2016 Vnitřní směrnici číslo 50/2014 – Směrnici o schvalování účetních závěrek města Vysokého Mýta a jeho příspěvkových organizací ze dne 18.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2016

                                                                                                         

390/16

Rada města schvaluje

 

Vnitřní směrnici číslo 4/2016 – Směrnici o schvalování účetních závěrek města Vysokého Mýta a jeho příspěvkových organizací dle předloženého návrhu s účinností od 01.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.04.2016

                                                                                                                     

 

391/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

           

                                                                                             

392/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

393/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s  manželi Janem (nar.11.01.1985)  a Žanetou (nar.20.12.1979) Žigovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

394/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar.07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

395/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar.20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

396/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Husárem (nar. 05.03.1992) a paní Janou Balážovou (nar. 10.08.1995), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

397/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou ( nar.08.09.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

398/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

 

399/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar.28.03.1983) a Stanislavem (nar.23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

400/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar.11.12.1965) Husárovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

401/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2016 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

402/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ing. Irenou Lavickou (nar.17.05.1957), bytem Jeronýmova 5, České Budějovice na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Ing.Irena Lavická plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána v Domově pro seniory ve Vysoké Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

 

403/16

Rada města neschvaluje

 

výměnu bytu v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní xy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

404/16

Rada města neschvaluje 

pozastavení žaloby na výpověď z bytu č. 4 v č.p. 782 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě pro paní xy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                       

405/16

Rada města neschvaluje 

 

uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu č.4 v č.p.782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě dle návrhu žadatelky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

406/16

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní Věrou Dostálovou (nar.08.04.1967), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 6.945 Kč v 7 měsíčních splátkách: 6 x 1.000 Kč, 1 x 945 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou uzavření splátkového kalendáře je uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č.6 v č.p.718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě na dobu určitou do 30.04.2017.   

  

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 30.04.2016

           

                                                                                                         

 

407/16

Rada města nesouhlasí

s pozastavením žaloby na výpověď z bytu č. 3 v č.p. 715 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě pro pana xy (nar. xx).

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

408/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Mariií (nar.03.03.1963) a Jaroslavem (nar.05.04.1961) Křemenákovými, bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

 

409/16

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Dudou (nar. 14.05.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

 

410/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2012934/VB/1, Vysoké Mýto, 173, TORO VM a.s., zemní kabel mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek, s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 2431/3, 2431/4, 2441/5, 2441/6, 4901/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3975-732/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.090,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

           

                                                                                             

 

411/16                                   

 

Rada města zrušuje

usnesení č. 246/16 ze dne 2.3.2016.

 

                                                                                                                     

 

412/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi panem xy, trvale bytem xx jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 274/1 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY – ŠKOLICÍ STŘEDISKO na pozemku č. parc. 274/2 a 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto“ dle přepracované projektové dokumentace, kterou vypracoval xy.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

413/16

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 674 uzavřené se společností Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791, kterým se změní splatnost ročního nájemného tak, že roční nájemné bude hrazeno ve čtyřech stejných splátkách vždy do 15.04., 15.07., 15.10. příslušného kalendářního roku. a 15.1. následujícího kalendářního roku. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí, za které je nájemné fakturováno (tj. 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12.).

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

414/16

                       

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 535 o nájmu pozemku ze dne 1.9.2002 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a manželi xx xx a xx dohodou ke dni 31.3.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

 

415/16

 

Rada města schvaluje

výpůjčku pozemku p.č.1224 v k.ú. Vysoké Mýto, za účelem pořádání akce „Sousedské slavnosti“  v termínu od 27.5.2016 do 29.5.2016 sdružení Promejto, z.s., IČ: 03623050.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.4.2016

                                                                                                                     

416/16

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce „Sousedské slavnosti“ v termínu od 27.5.2016 od 17hod do 29.5.2016 v rozsahu dle žádosti (v ul. Gen. Závady, Jiráskova). Žadatelem a pořadatelem akce je sdružení Promejto, z.s., IČ: 03623050.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.4.2016

                                                                                                                     

417/16

 

Rada města odkládá

výpůjčku budovy č.p. 383 v ulici Gen Závady ve Vysokém Mýtě, tvořící součást pozemku p.č. 1222 v k.ú. Vysoké Mýto z důvodu jejího technického stavu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.4.2016

 

                                                                                                         

418/16

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1198/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.4.2016

                                                                                                         

419/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 18.02.2016 se společností Bc. Roman Kalabus, TRAIL SYSTÉM, Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín, IČ: 63689391, jako zhotovitelem projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS akce „Vinice - trať pro horská kola“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2016

           

                                                                                 

420/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Truhlářství a tesařství Roman Štech, Čechova 837, 538 21 Slatiňany, IČ: 10477616 na zhotovení díla na akci „Oprava oken ZUŠ Vysoké Mýto – II. etapa“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2016

 

421/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 23.12.2015 se společností BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028909, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci “Dům s pečovatelskou službou čp. 50 – zateplení objektů“, s termínem předání díla do 30.04.2016 bez navýšení ceny díla.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2016

 

 

422/16

Rada města bere na vědomí

rezignaci MUDr. Jiřiny Šafrové na funkci členky komise sdružení pro občanské záležitosti.

 

                                                                                                                     

 

 

423/16

 

Rada města bere na vědomí

rezignaci Ing. Josefa Štencla na funkci člena komise zástupců podnikatelů.

 

                                                                                                         

 

 

424/16

Rada města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Romany Vondřejcové na funkci členky komise sociálně zdravotní.

 

           

                                                                                                         

425/16

Rada města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Romany Vondřejcové na funkci členky komise etnické.

 

 

 

                                                                                                                     

426/16

Rada města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Hany Mrázkové na funkci členky pracovní skupiny prevence kriminality.

 

 

                                                                                                                     

 

427/16

Rada města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Marie Lněničkové na funkci členky komise kulturní.

                                                                                                         

 

428/16

 

Rada města jmenuje

členem komise pro etnické menšiny lic. Tomáše Saláška, bytem V Peklovcích 501, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

429/16

Rada města jmenuje

členem komise sociálně zdravotní lic. Tomáše Saláška, bytem V Peklovcích 501, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

430/16

Rada města jmenuje

členem komise bytové lic. Tomáše Saláška, bytem V Peklovcích 501, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

431/16

Rada města jmenuje

členkou komise sociálně zdravotní paní Petru Řehákovou, bytem Jiřinková 871, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

432/16

Rada města jmenuje

členkou komise pro etnické menšiny paní Marii Petikovou, bytem Fibichova 137, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

433/16

Rada města jmenuje

členkou pracovní skupiny prevence kriminality Mgr. Ivanu Popelkovou, bytem Českých Bratří 140, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

           

                                                                                                         

434/16

Rada města jmenuje

členkou komise sociálně zdravotní paní Milenu Dvořákovou, bytem Chmelová 500, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

435/16

Rada města zrušuje

usnesení rady města č. 81/15 ze dne 20. 1. 2015.

           

                                                                                 

436/16

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostky a členů rady města.    

                                                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                 

                                                                                             

           

Ing. František  J i r a s k ý                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

   starosta                                          místostarostka