Obnova válečného hrobu oběti Prusko- rakouské války r. 1866

10.04.14

Válečný hrobMěsto Vysoké Mýto v lednu 2013 podalo žádost o dotaci z Ministerstva obrany ČR (MO ČR) na realizaci projektu Obnova válečného hrobu oběti  Prusko- rakouské války r. 1866. V měsíci červenci 2013 byl projekt hodnotící komisí MO ČR doporučen ke schválení a následně ministr obrany tomuto projektu přiznal požadovanou částku dotace. Cílem akce je restaurovat objekt památkového charakteru, jako připomenutí válečných událostí roku 1866 v období Prusko-rakouské války, vrátit mu jeho důstojnost, smysl a prodloužit tak jeho existenci i pro další generace. Místo se nachází v blízkosti rybníku Chobot u značené pěší turistické trasy ve vzdálenosti cca 30 metrů od jejího průběhu a z trasy se bohužel turistům naskýtá pohled na chátrající hrob.

 

 

Celkový stav dochovaných částí lze označit za havarijní, včasný restaurátorský zásah, však dokáže památku rehabilitovat a obnovit tak její duchovní a estetickou funkci, která ji v minulosti náležela. Oprava hrobu proběhne v první polovině roku 2014. Celkové výdaje projektu jsou cca  65 000 Kč. Dotace z MO ČR činí 50 000 Kč.