Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 28.6.2022

Stezka Botanickou zahradou, zpevnění svahu a revitalizace zeleně

09.02.09

IMG 9194Mezi investičními akcemi, které město v roce 2014 zrealizuje, je vybudování stezky Botanickou zahradou pro pěší i cyklisty, zpevnění svahu a revitalizace zeleně. Stezka přiléhá z vnější strany k severní části hradeb, začíná pod Choceňskou branou při výjezdu z náměstí a ústí do Čelakovského ulice. Pro vlastní realizaci byl projekt rozdělen na dvě etapy, první by měla být dokončena v červenci a druhá na začátku října. Celkové rozpočtované náklady se pohybují kolem 12,5 milionů korun, město předpokládá, že se podaří vysoutěžit částku ještě menší.

 

 

 

 

Z důvodu výstavby stezky bylo v projektu navrženo nejnutnější kácení stromů v její bezprostřední blízkosti. Po zahájení přípravných prací bylo zjištěno, že některé stromy, které rostou ve svahu pod plánovanou stezkou, jsou ve špatném zdravotním stavu, poškozené a nestabilní. Některé náklonem dokonce mohou ohrozit stabilitu svahu, porušení opěrné zdi koryta řeky Loučné, hrozí jejich vývrat do koryta řeky a vznik povodňové překážky. Dřeviny ve svahu nad Mlýnským náhonem byly ponechány samovolnému vývoji, poslední odborný zásah na dřevinách byl proveden v 70. letech minulého století. Od té doby odborná údržba zcela chyběla a řada stromů je v poměrně špatném stavu, stejně jako svah. Na základě zjištěných skutečností byl zadán zahradní architektce Janě Kulhánkové projekt, v rámci kterého provedla dendrologický průzkum - inventarizaci zeleně v daném území a navrhla vegetační úpravy, a to včetně navržení opatření, které povedou ke stabilizaci svahu. Návrh zpracovala na základě arboristických znalostí ve spolupráci s projektovou firmou, která provádí statické, stabilní a dynamické posudky. Technická část projektu řeší sanaci nátrží a zabránění další eroze svahu, specifikuje místa, kde došlo k utržení a eroznímu sesuvu části svahu (nátrže) a navrhuje tato místa zajistit geobuňkami. Místa, kde je svah příkrý, ale zatím stabilní, architektka navrhla zpevnit prkny, doplnit zeminu, aby se zmírnil sklon a vytvořily lepší podmínky pro navrženou výsadbu.

 

Sadovnická část projektu vyšla ze skutečností zjištěných při dendrologickém průzkumu. Při něm byl vyhodnocen zdravotní stav stromů, jejich vitalita, perspektiva a riziko možného ohrožení. Na základě zjištěných skutečností byly některé stromy z důvodu jejich špatného zdravotního stavu navržené ke kácení. Dále byly ke kácení navrženy dřeviny, které jsou dožívající, nestabilní a představují riziko vzniku povodňové překážky, a stromy, které mohou mít negativní vliv na stabilitu svahu. Proběhlo několik terénních šetření, při kterých bylo vybráno vedle dřevin ke kácení i 36 dřevin k ošetření speciální arboristickou firmou. Za dřeviny, které nebylo možno zejména z bezpečnostního hlediska zachovat, architektka navrhla náhradní výsadbu k doplnění stromového, keřového i bylinného patra. Vzhledem ke statice svahu byly vybírány takové rostliny, které dobře prokořeňují. Pro náhradní výsadbu byl zvolen tis červený, brčál barvínek, břečťan popínavý, meruzalka alpská, javory, které těmto nárokům vyhovují. Revitalizace zeleně bude probíhat souběžně s výstavbou stezky.

 

IMG 9197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9069