Regenerace přírodních zahrad u mateřských škol

10.04.14

Regenerace přírodních zahrad MŠ Město Vysoké Mýto připravilo ve spolupráci s MŠ Pod Smrkem a MŠ Kamarádi projekt regenerace školních zahrad a jejich uvedení do přírodního stylu. Projekt si klade za cíl  vytvoření přírodní zahrady, kde jednotlivé prvky využívají potenciálu přírody, jsou tvořeny přírodními materiály a zároveň nenásilnou formou a přitom hravě umožňují dětem se seznámit s jednotlivými zákonitostmi přírody. Naučí se pěstovat rostliny, kompostovat apod. Návrh zahrady vychází z osvědčených metodik, z potřeb dětí i ze zkušeností pedagogů. Na výběr prvků měl vliv i rámcový vzdělávací program mateřské školy, prvky tak budou zapojeny nejen do hry, ale i do výuky.

 

 

 

 

Počítá se též s tím, že se v zahradách budou konat různé ekologicky zaměřené akce. V zahradě budou využity prvky z přírodních materiálů, herní prvky budou dřevěné se zachováním přírodního tvaru, vzhledu i barvy.

 

Na realizaci projektu „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“ město požádalo o dotaci EU v rámci OPŽP ve výši 2 650 000 Kč. Předpokládaný rozpočet regenerace zahrady u MŠ Pod Smrkem je 850 000 Kč a MŠ Kamarádi 1 800 000 Kč. Spoluúčast města činí 10% z této částky. Žádost o dotaci byla podána na SFŽP dne  6. 1 2014.

 

Regenerace přírodních zahrad MŠ 2