Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.9.2023
Připravované projekty

Oprava pomníku obětem světových válek a náhrobků padlých ruských vojáků

Email Tisk PDF

10.04.14

Památník obětem1Během loňské vichřice byl na vysokomýtském hřbitově poškozen spadlými tujemi pomník obětem světových válek a spolu s ním i náhrobky hrobů ruských vojáků padlých při osvobozování našeho města v roce 1945. V této souvislosti se 2. dubna uskutečnilo na městském úřadě pracovní jednání vedené místostarostou Františkem Jiraským, kterého se zúčastnil 1. tajemník Velvyslanectví Ruské federace Anatoliy Tomnikov pověřený péčí o zaopatření hrobů ruských vojáků. Anatoliy Tomnikov navrhl, že v souladu s Úmluvou mezi vládou Ruské federace a vládou ČR o vzájemném zaopatření hrobů zahrne velvyslanectví do svého plánu na rok 2015 finanční spoluúčast na generální opravu hrobů vojáků Rudé armády ve Vysokém Mýtě. 


Celý článek...
 

Regenerace přírodních zahrad u mateřských škol

Email Tisk PDF

10.04.14

Regenerace přírodních zahrad MŠ Město Vysoké Mýto připravilo ve spolupráci s MŠ Pod Smrkem a MŠ Kamarádi projekt regenerace školních zahrad a jejich uvedení do přírodního stylu. Projekt si klade za cíl  vytvoření přírodní zahrady, kde jednotlivé prvky využívají potenciálu přírody, jsou tvořeny přírodními materiály a zároveň nenásilnou formou a přitom hravě umožňují dětem se seznámit s jednotlivými zákonitostmi přírody. Naučí se pěstovat rostliny, kompostovat apod. Návrh zahrady vychází z osvědčených metodik, z potřeb dětí i ze zkušeností pedagogů. Na výběr prvků měl vliv i rámcový vzdělávací program mateřské školy, prvky tak budou zapojeny nejen do hry, ale i do výuky.


Celý článek...
 

Výstavba cyklostezky

Email Tisk PDF

15.03.11

cyklostezka

Město podalo na Státní fond dopravní infrastruktury ČR žádost o příspěvek státu na první etapu cyklostezky Vysoké Mýto – Litomyšl. Tato část cyklostezky z Vysokého Mýta směrem k Hrušové bude dlouhá 2,4 km a široká 3 m a povede přes Dráby a městský les na Voštici k tzv. staré silnici na Hrušovou. Rozpočtované náklady jsou 12,5 mil. Kč, vedení města ovšem očekává, že se zakázku podaří vysoutěžit za nižší cenu. Příspěvek ze SFDI ČR činí 85% ze způsobilých výdajů, maximálně však 10 mil. Kč. Podle odhadu bude spoluúčast města do 2 mil. Kč.


Celý článek...
 

Regenerace městské památkové zóny

Email Tisk PDF

14.03.11

NamestiVMZastupitelstvo města schvaluje dotaci podle Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón obdržené z ministerstva kultury. Dle zveřejněného rozpisu státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2011 je na str. 5 pro MPZ Vysoké Mýto přiděleno 1 020 000,- Kč. OÚP zpracoval a aktualizoval ve spolupráci s architektem města Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto. O tomto dokumentu jednalo zastupitelstvo 23.3.2011.


Celý článek...
 

Blahovský potok

Email Tisk PDF

14.01.11

p1.jpgMěsto Vysoké Mýto se rozhodlo pro komplexní řešení problému v rámci celého povodí. Bylo proto zadáno zpracování studie proveditelnosti systému protipovodňových opatření v povodí Blahovského potoka. Bližší informace naleznete ZDE.


Celý článek...
 

Rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše

Email Tisk PDF

11.01.11

kpt._jaroe_9.jpgMěsto připravuje rekonstrukci ulice Kpt. Jaroše. V rámci rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše dojde k odstranění stávající komunikace s povrchem z asfaltového betonu a stávajících konstrukčních vrstev a položením nových konstrukčních vrstev a nového krytu z asfaltového betonu. V rámci akce bude provedeno nové veřejné osvětlení v celé délce rekonstruované úpravy. V části ulice bude provedena nová kanalizace, projektovou dokumentaci zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.  a Optima. Z důvodu splnění požadavku na přístup hasičské techniky a vozu pro odvoz odpadků, je nutné odkoupit od soukromých vlastníků  pozemek, na kterém by bylo možné vybudovat obratiště. Soukromí vlastníci nutné pozemky neprodali. Příprava může pokračovat po vykoupení potřebných pozemků.  


Celý článek...