Informace k prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí

26.02.18

medovina1Celní úřad pro Pardubický kraj informuje v případech oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí. Informace se týká obcí a především spolků a sdružení, které pořádají výše uvedené společenské a kulturní akce. Jelikož se v současné době objevují případy, kdy ne všechna podaná oznámení jsou v souladu s § 14 zákona č. 65/2017 Sb., (např. ve věci včasného oznámení konání akce nejpozději tj. 5 pracovních dnů před konáním akce, absence všech povinných informací v oznámeních, atd….) a tedy ze strany provozovatele konané akce může docházet k naplnění skutkové podstaty přestupku s odkazem na ustanovení § 247a, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Aktuální formulář k oznámení výše uvedených akcí tvoří přílohu tohoto sdělení a dále je dostupný na webu Celní správy ČR, kde je zpřístupněn pro veřejnost formulář „Oznámení o chystaném prodeji lihovin na kulturní akci dle § 14 odst. 2 zák. č. 65/2017 Sb.“. Formulář je dostupný v sekci  „Formuláře online“ a dále v sekci „Daně“, „Spotřební daně“, „Aktuality z oblasti SPD“.

Formulář ZDE.