Basketbalový koš připomene 125 let od prvního utkání v košíkové

29.04.22

Vizualizace návrhu, autor Pavel HošekUmělecké ztvárnění basketbalového koše připomene první utkání v košíkové ve Vysokém Mýtě a zároveň i první na území českých zemí. Zasloužil se o to zdejší gymnaziální učitel Jaroslav Karásek, který se skupinou studentů na slavnostech školní mládeže na podzim roku 1897 ve Vysokém Mýtě zorganizoval první ukázku košíkové. S nápadem umístit na budovu gymnázia trvalou připomínku na první utkání v košíkové přišel za vedením města vloni na podzim zástupce vysokomýtského basketbalového klubu, dlouholetý hráč a trenér Jiří Ropek. 

 

„Jsem rád, že zrovna ve Vysokém Mýtě se konalo první utkání v basketbalu v českých zemích. Je to událost, o které se málo ví a je správné si ji připomínat. Svým významem přesahuje hranice města a přispěla k popularizaci a rozšíření tohoto oblíbeného sportu. A dokazuje to také, že na gymnáziu i v minulosti dbali na všestranný rozvoj studentů. Tyto všechny důvody nás vedly k tomu, že jsme se rozhodli umístit vhodnou uměleckou zmínku na budovu gymnázia,“ řekl starosta František Jiraský. 

 

Soutěžní návrh na umělecké dílo připomínající první utkání v košíkové ve Vysokém Mýtě předložili Pavel Hošek, Zdeněk Ruffer a Marek Rejent. Pro realizaci byl odbornou komisí vybrán návrh Pavla Hoška.

 

„Připomínku prvního utkání vnímám jako historický fakt, ne jako patetickou vzpomínku. Myslím si, že by vizuální podoba neměla být příliš honosná, ale spíše lehká, ležérní, zábavná vzhledem k obsahu, jímž je hra. Z tohoto úhlu pohledu vychází forma návrhu v podobě levitující visuté konstrukce kotvené do severní fasády gymnázia. S budovou se pojí pedagogická aktivita pana Jaroslava Karáska, díky němuž se utkání uskutečnilo. Spojení konstrukce s budovou symbolizuje vztah místa a činu. Navrhuji bronzový objekt evokující basketbalový koš. Finální objem tvoří písmo zvolené a sázené tak, aby připomínalo síťovinu. Text je čitelný seshora dolů obcházením dokola. Uvědomuji si zde určité fyzické úsilí nutné k úspěšnému přečtení textu. Beru to jako součást hry a zapojení pozorovatele,“ uvedl autor vítězného návrhu Pavel Hošek.

 

„Rozmezí mezi zemí a první obručí koše je 4 metry. Koš je vynášen tyčí a dvěma tenkými táhly, vše v bronzu. Vyosené diagonální osazení vzhledem k fasádě podporuje dynamiku pohybu. Průměr koše je přibližně 2x větší než skutečná verze a je dimenzován dostatečně pevně na to, aby snesl případné prohození míčem, což někoho možná bude svádět, aby tak učinil,“ pokračuje Pavel Hošek.

 

K realizaci uměleckého objektu by mělo dojít v příštích měsících. „Datum odhalení pomníku jsme stanovili na první polovinu září, kdy se v České republice bude konat Mistrovství Evropy v basketbale, aby si všichni, kdo přijedou na turnaj, uvědomili, že se v našich zemích hrál basketbal brzy po jeho americké premiéře,“ řekl starosta.

 

Návrhy všech účastníků soutěže jsou vystaveny v chodbě radnice (k obřadní síni) v úředních hodinách městského úřadu.   

 

Vizualizace návrhu, autor Pavel Hošek

 

Vizualizace návrhu, autor Pavel Hošek Vizualizace návrhu, autor Pavel Hošek