Vysoké Mýto pomáhá občanům Ukrajiny (aktualizováno 25. 7.)

24.03.22

Ilustrační foto Lukáš RuferVysoké Mýto jako město, které má s pobytem okupačních sovětských vojsk více než dvacetileté neblahé zkušenosti, stojí od počátku ruské vojenské agrese za suverénní a svobodnou Ukrajinou a jejími obyvateli. Organizuje humanitární pomoc a poskytuje podporu uprchlíkům, kteří ve Vysokém Mýtě hledají útočiště před válkou. Úzce přitom spolupracuje s Pardubickým krajem i s neziskovými organizacemi.

 

V rámci pomoci Ukrajině město uspořádalo ve spolupráci s Vysokomýtskou kulturní, základní uměleckou školou a Berenikou 1. března na vysokomýtském náměstí benefiční koncert. „Kromě koncertu, který významně přispěl do sbírky neziskové organizace Člověk v tísni, jsme se zapojili do dalších forem pomoci. Už 28. února jsme zřídili ve spolupráci s Českým červeným křížem místa, kde bylo možné přispět do zdravotnické a hygienické pomoci a dále jsme se zapojili do iniciativy Pardubického kraje ohledně materiální pomoci Ukrajině. V přízemí městského úřadu v Jiráskově ulici máme sběrné místo materiální pomoci a v informačním centru pokladničku sbírky Českého červeného kříže pro pomoc finanční,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Město Vysoké Mýto pomáhá finančně také ze svého rozpočtu. „Na jednání rady jsme se rozhodli, že poskytneme částku 100 tisíc korun na účet různých organizací, které podporují zajištění pomoci na Ukrajinu. Další finanční prostředky máme připravené jako rezervu,“ řekl starosta.

 

Hlavní pomoc s ubytováním uprchlíkům, kteří jsou bez konkrétní vazby na Českou republiku, leží na krajích. Do Vysokého Mýta zamířili v první vlně zejména ti, kteří o městě už někdy slyšeli. „S žádostí o pomoc se na nás nejčastěji obracejí především uprchlíci, kteří mají na Vysoké Mýto nějakou vazbu. Buď tady jejich rodinní příslušníci pracují nebo zde mají známé. Takových lidí je hodně, jelikož jsme průmyslové město a také v nedalekém Dvořisku jsou zaměstnaní agenturní zaměstnanci z Ukrajiny,“ řekl František Jiraský.

 

Ve Vysokém Mýtě jsou postupně ubytováváni ukrajinští uprchlíci. I přes velmi omezené kapacity některé z nich ubytovalo přímo město. „Hned na začátku uprchlické vlny jsme vytipovali osm městských bytů, které by mohly sloužit pro přechodné ubytování uprchlíků. Jsou to bez výjimky byty, které by měly nejprve projít větší, či menší rekonstrukcí, některé i generální opravou, a teprve potom budou zařazeny do systému přidělování bytů podle naší směrnice. Byty byly prázdné, a proto jsme se rozhodli v nich ubytovat uprchlíky. Ostatní byty zařazené do systému přidělování podle městské směrnice se uprchlíkům nepřidělují,“ vysvětluje starosta.

 

Kromě toho jsou dva volné byty v domě s pečovatelskou službou. „Ty ponecháme jako nouzové pro případ, že by se někdo ocitl v mimořádně tíživé situaci,“ dodal František Jiraský.

 

Na základě výzvy na městských webových stranách lidé nabízejí různé formy pomoci. Týká se i možnosti ubytování. „Dostali jsme nabídky od jednotlivců, Naděje i od sboru církve bratrské a snažíme se koordinovat jejich ubytovací prostory s potřebami uprchlíků,“ řekl starosta.

 

„Významnou roli v organizaci pomoci hraje ukrajinská komunita, která žije ve Vysokém Mýtě a která se stará o část uprchlíků,“ řekl František Jiraský. Ta pomohla s úklidem bytů i s jejich zařizováním. A někteří pomáhají s překlady i s výukou českého jazyka, jak dětí, tak i pro dospělých.

 

Pro uprchlíky je velice důležitá jejich integrace do nového prostředí. Vysoké Mýto bylo proto mezi prvními městy, která zřídila adaptační skupiny pro školáky. Dvě skupiny jsou v Mikádu – středisku volného času a jedna v Základní škole Javornického. S jejich pomocí si děti lépe zvyknou na nové prostředí, osvojí si základy českého jazyka a budou lépe připraveny na přestup do základní školy.

 

Město podporuje také výuku českého jazyka u dospělých, aby se snadněji domluvili a taky se lépe uplatnili na trhu práce. Pořádání bezplatného kurzu českého jazyka se ujala Vysokomýtská kulturní, která ho pořádá v městské knihovně od 24. března, každý čtvrtek dopoledne. Program tam mají zajištěn i pro děti kurzistů.

 

Obyvatelé Vysokého Mýta se zapojili do podpory Ukrajině podle svých možností. „Jsem rád, že ve Vysokém Mýtě se k současné situaci lidé postavili čelem a pomáhají. Děkuji všem, kteří poskytli jakoukoliv pomoc, ať už finanční, materiální nebo ubytování. Děkuji také těm, kteří se o uprchlíky starají, aby se u nás cítili v rámci možností jako doma,“ dodal František Jiraský.

 

 

Koncert pro Ukrajinu, 1. 3. 2022. Foto Lukáš Rufer