Strategie města Vysokého Mýta, jak se připravit na změnu klimatu

27.01.22

Foto Radek ŠtěpánJak zachovat příjemné prostředí pro lidi ve Vysokém Mýtě v době letních veder? Jde lépe využít dešťovou vodu, nebo nechat volně odtékat do kanalizace? A jak učinit okolní krajinu přitažlivější pro lidi a současně ekologicky stabilnější? Odpovědi na tyto otázky a řadu dalších důležitých informací nabízí Adaptační strategie města.

 

Koncem minulého roku byly zveřejněny výstupy z analýzy adaptační strategie, kde se občané města vyjádřili, jak vnímají téma adaptace na změny klimatu. Jejich pohled byl součástí širší analýzy rizik a problémů, které mohou tyto změny přinést. Dalším krokem adaptační strategie bylo stanovení hlavních cílů, opatření a projektů.


„Naším hlavním cílem je zajistit dobré podmínky pro život obyvatel města, a to nejen v současnosti, ale i v podmínkách předpokládaných klimatických změn. Prioritou i do budoucna je proto komplexní a promyšlené řešení veřejných prostranství a dostatek zdravé zeleně ve městě i v okolní krajině. Mezi priority patří také udržitelná výstavba a rekonstrukce budov a efektivní nakládání s dešťovými vodami,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

 

Pro naplnění tohoto cíle budou realizována adaptační opatření, která jsou podle charakteru rozdělena na modrá, zelená a šedá. „Modrá opatření se týkají vody. Místo odvádění do kanalizace je potřeba vodu vsakovat do půdy nebo ji využívat třeba při údržbě zeleně, na zahradách nebo v domácnostech,“ vysvětluje Zdeněk Frélich jeden z autorů strategie ze společnosti EKOTOXA. Ve městě to mohou být třeba akumulační nádrže, které vodu zadrží, nebo propustné povrchy na parkovištích, chodnících a místních komunikacích. K lepšímu zadržení vody v krajině mohou sloužit zasakovací pásy, tůňky a k zadržení přívalových srážek poldry. Možností je celá řada.

 

Zeleň plní v oblasti adaptací také celou řadu funkcí. „Během horkých dní poskytuje osvěžující stín, ochlazuje a zlepšuje mikroklima, zadržuje vodu. Uvnitř města je potřeba zeleň zachovat, vhodně ji provázat s mobiliářem a zajistit podmínky pro její delší životnost. Do zeleně lze také svádět vodu z okolních komunikací,“ doplňuje Štěpán Vizina. Mezi další doporučení patří doplnění zeleně podél cyklistických tras a polních cest nebo využití zelených střech u nových budov nebo při jejich rekonstrukcích.

 

Šedá opatření jsou technického charakteru, například v oblasti energetiky. „Město hospodaří s energiemi na svém majetku na velmi slušné úrovni, většina veřejných objektů nebo bytů je již zateplena. Výstavba nových objektů by měla probíhat optimálně v pasívním standardu s minimální spotřebou energie. Je zde pak i větší prostor pro obnovitelné zdroje,“ říká Zdeněk Frélich. Světlejší střechy lépe odrážejí sluneční záření a snižují přehřívání. Doplňkový efekt mají také stínicí prvky na budovách, které lze čím dál lépe ovládat s pomocí SMART technologií. 

 

Adaptační strategie obsahuje sedm typů podrobně rozepsaných adaptačních opatření. Každé opatření zahrnuje také příklady konkrétních projektů. Na návrhovou část navazuje akční plán se čtyřiceti projekty, které město  plánuje, nebo může v budoucnu uskutečnit.


„Adaptační strategii chápeme jako nástroj, který nám pomůže při realizaci budoucích projektů,“ řekl místostarosta Martin Krejza. „Uplatnění adaptačních principů budeme zvažovat u každé investice, kterou město výhledově plánuje.“

 

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

 

zdroj: Adaptační strategie města Vysoké Mýto - návrhová část 

EKOTOXA, s. r. o.

 

Foto Radek Štěpán

 

NF SFZP CR