Architektonická studie na využití budovy sídla bývalého okresu

30.09.21

Vizualizace at DESTYL s. r. o.Město Vysoké Mýto má zpracovanou architektonickou studii na využití budovy sídla bývalého okresu v ulici Gen. Závady, kterou získalo do svého majetku od Pardubického kraje v roce 2014. Řádně ji tehdy zabezpečilo a stavebně technicky zajistilo, současně pro ni začalo hledat vhodné a smysluplné využití. „Po dlouhém zvažování a poté, co zastupitelstvo odmítlo zamýšlené využití budovy jako pedagogicko-poradenské centrum, jehož součástí by byl i provoz výchovného ústavu pro mládež, který je nyní naproti v jednom podlaží domova mládeže, nakonec jako jediná reálná varianta vyplynulo bydlení,“ řekl starosta František Jiraský. Město proto zadalo u architektonického ateliéru at DESTYL s. r. o. zpracovat architektonickou studii, aby navrhla úpravy budovy na byty.

 

Architektonická studie doporučuje vrátit budově původní podobu, a to včetně vikýřů a členění střechy. V návrhu je objekt rozčleněn na dva trakty. Obě patra by měla být přístupná rovněž výtahem umístěným v křídle budovy sousedícím s poliklinikou. V domě by mělo vzniknout 20 bytů převážně 2+kk a 3+kk, ale jsou zde i byty 1+kk a 4+kk. Pro každý byt by mělo být přiděleno jedno parkovací místo ve dvoře a ke všem bytům by měl být v suterénu k dispozici i sklep. V budově by mohly vzniknout prostory i pro nějaké služby.

 

„Počítáme s tím, že bude také nutné provést finanční a provozní analýzu a pokud se na tomto záměru v zastupitelstvu shodneme, budeme pokračovat zadáním projektové dokumentace pro stavební povolení,“ řekl starosta.  

 

Budova byla postavena v druhé polovině 19. století pro C. K. Berní úřad. Později v domě sídlil okresní úřad, a nakonec sloužily prostory domu jako internát a domov mládeže. Mezi lety 2006 až 2008 byl objekt s pomocí státních dotací rekonstruován a měl sloužit pro ubytování studentů středních škol. Rekonstrukce zůstala pro nedostatek finančních prostředků nedokončena. Nevyužívanou budovu bývalého okresu Pardubický kraj převedl městu Vysokému Mýtu spolu s dalšími pozemky a budovami ve Vysokém Mýtě, pro které neměl další využití, a naopak město převedlo kraji pozemky a budovy využívané vysokomýtskými středními školami zřizovanými Pardubickým krajem.

pdfArchitektonická studie at DESTYL s. r. o.

 

Vizualizace at DESTYL s. r. o.