Dopravní omezení v době rekonstrukce Vraclavské ulice

22.09.21

Foto Aleš FelgrMěsto Vysoké Mýto a Pardubický kraj provedou rekonstrukci ulice Vraclavská. Opravu komunikace připravila krajská organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje a ostatní úpravy kolem silnice město. „Oprava ulice Vraclavská se připravuje už několik let, protože zkoordinovat zájmy všech účastníků nebylo jednoduché. Náklady na projektovou dokumentaci jsme nesli společně s Pardubickým krajem, společně jsme postupovali při výběru dodavatele a sladili jsme i průběh celé akce,“ řekl starosta František Jiraský. Úpravy financované městem byly vysoutěženy za 13 milionů 750 tisíc korun bez DPH.

 

Po dobu prováděných stavebních úprav silnice III/30523 v ulici Vraclavská a s tím souvisejících oprav autobusových zálivů a nástupišť, parkovacích stání, chodníků, nahrazení části chodníku cyklistickou stezkou se smíšeným provozem a opravou veřejného osvětlení i úpravou zeleně dojde od 27. září k částečnému uzavření provozu v ulici Vraclavská. Provoz bude pouze jednosměrný, a to ve směru od Vysokého Mýta na Vraclav.

 

Stavební práce budou rozděleny do tří etap. V průběhu první etapy dojde v termínu od 27. září do 27. října k stavebním úpravám pravé strany ulice Vraclavská, a to v místech od křižovatky silnic I/35 a III/30523 po sjezd na parkoviště firmy Iveco. Na parkoviště firmy Iveco ve směru od Vraclavi a ulice Jiráskova bude umožněn vjezd pouze cyklistům.

 

Bude zachován jednosměrný provoz směr Vysoké Mýto – Vraclav. Objízdná trasa pro opačný směr je navržena po silnici III/30523, dále po místní komunikaci ke křižovatce se silnicí III/35711 a pak ke křižovatce se silnicí II/357 a ulicí Gen. Svatoně až na silnici I/35. Objízdná trasa bude na silnici III/30523 a místní komunikaci v ulici Peklovecká spojující silnice III/30523 a III/35711 jednosměrná.

 

V průběhu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup ke všem vstupům k přilehlým nemovitostem a bude zachován bezpečný průchod po chodníku, nebo pro chodce bezpečně vymezené trase alespoň na jedné straně ulice Vraclavská. Bezpečný přístup bude zachován k nemocnici, vlakovému nádraží a k autobusovým zastávkám.

 

Uzavírkou bude dotčená linka 620703 dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s. a linky 700703, 700813, 700925 a 700927 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. Zastávka Vysoké Mýto, železniční stanice ve směru na Vraclav bude dočasně přesunutá za železniční přejezd, kde bude zpevněna nástupní plocha. Bude zde umístěn přenosný označník a vylepeny jízdní řády. Zastávka Vysoké Mýto, železniční stanice ve směru do Vysokého Mýta bude dočasně přesunuta za křižovatku do ulice Jiráskova včetně přenosného označníku.

 

V průběhu druhé etapy dojde k stavebním úpravám levé strany ulice Vraclavská a provoz bude opět jednosměrný s vyznačenou objízdnou trasou. O zahájení druhé etapy bude veřejnost včas informována.

 

Za organizování a zabezpečení stavební akce je zodpovědná společnost EUROVIA CS, a. s.

 

Foto Aleš Felgr