Meziroční skokové zlepšení třídění směsného komunálního odpadu ve Vysokém Mýtě

12.08.21

Foto Aleš FelgrZ porovnání množství nejběžněji tříděných komodit, jako je plast, papír a sklo, odevzdaných do kontejnerů a nádob v prvním pololetí letošního a loňského roku ve Vysokém Mýtě vzešly velmi dobré výsledky. V prvním pololetí 2021 obyvatelé města a místních částí vytřídili o 32 tun více plastu než v roce předchozím, což představuje meziroční nárůst o 34,4 %. Dále vytřídili 131 tun papíru, což je o 12 % více než v roce 2020, čirého skla 61 tun, tedy o 22 % více, a barevného skla 51 tun, což znamená 11% nárůst.

 

 

  Plast Papír Sklo čiré Sklo barevné
2020 93 t 117 50 t 46 t
2021 125 t 131 61 t 51 t
rozdíl + 32 t + 14 t + 11 t + 5 t

 

V tomto přehledu nejsou zahrnuty odpady ze sběrných dvorů.

 

Z měsíčních přehledů vyplývá, že největší nárůst nastal v dubnu 2021 se zavedením čtrnáctidenního svozu směsného odpadu. Někteří občané tedy začali třídit až teprve tehdy, když začali řešit otázku Kam s ním? I přes tyto dobré výsledky je zřejmé, že velké rezervy v třídění odpadů mají obyvatelé některých bytových domů.

 

Děkujeme obyvatelům Vysokého Mýta za zlepšení ve třídění odpadů a snížení množství využitelných a recyklovatelných odpadů, které končí ve směsném komunálním odpadu a společně s ním pak na skládkách.

 

Ilustrační foto Aleš Felgr