Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období 2018–2022

06.02.19

pohled na VM 1

Rada města Vysokého Mýta vydala programové prohlášení na volební období 2018 - 2022. „Programové prohlášení vychází z minulého volebního období, kdy jsme zahájili přípravu řady investičních akcí a projektů. Nyní je chceme dokončit a zároveň začít další.  Některé akce budou na koordinaci poměrně složité, protože na nich budeme spolupracovat s jinými investory. S Ředitelstvím silnic a dálnic letos společně dokončíme úpravy křižovatek na průtahu městem. S Pardubickým krajem budeme spolupracovat na výstavbě nové stanice Zdravotní záchranné služby ve Vysokomýtské nemocnici. Ve spolupráci s Pardubickým krajem jako vlastníkem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje coby správcem chceme zrekonstruovat Vraclavskou ulici,“ řekl starosta František Jiraský.  

 

Programové prohlášení obsahuje výčet hlavních investičních akcí a projektů, na kterých se rada města shodla. „V oblasti dopravní infrastruktury provedeme dále rekonstrukci ulice Gen. Závady. V rámci aktualizovaného strategického plánu města chceme také rozpracovat strategii cyklodopravy. Zaivestujeme další část lokality za pivovarem pro výstavbu rodinných a bytových domů. Budeme pokračovat v soustavném zkvalitňování veřejného prostoru. V minulém volebním období jsme začali s parkem za pivovarem, areálem bývalých kasáren u Alberta, bývalým vojenským sídlištěm Družba a sídlištěm U Potoka. Tyto akce chceme dotáhnout do realizace. Chceme provést rekonstrukci provozně nevyhovujících částí Šemberova divadla, například sociálního zařízení a omítek, a hodláme pořídit nové digitální kino. Shodli jsme se, že musíme vyřešit situaci se smuteční obřadní síní. Dohodli jsme se, že půjdeme cestou výstavby nové obřadní síně v prostoru vedle té stávající, která byla postavena v akci Z a je zejména z pohledu statiky neopravitelná. S tím bude spojená i úprava hřbitova, kde chceme vybudovat kolumbárium a upravit komunikace. V oblasti podpory sportu budeme pokračovat v rozvoji sportovně relaxačního areálu na Vinicích, který rozšíříme směrem k rybníku Chobot a v lesích k Podrážku. Stávající cyklotrailové tratě doplníme o stezky pro rekreační běžce, pro pěší a pro výletníky. Uvažujeme i o pořízení umělé ledové plochy pro veřejné bruslení,“ dodal starosta. 

 

 

Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období 2018 – 2022

 

S vědomím odpovědnosti vůči občanům za další rozvoj města Vysokého Mýta předkládáme programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta. Budeme se snažit, abychom i nadále vytvářeli co nejlepší podmínky pro spokojený život obyvatel Vysokého Mýta a jeho místních částí. Důležitými hledisky pro naše rozhodování budou potřeby občanů a řádná správa majetku města. Hlavními našimi prioritami budou dlouhodobě vyrovnané hospodaření, průhlednost rozhodovacích procesů a uplatňování principů „otevřené radnice“. Při financování rozvojových projektů chceme vhodně a účelně využívat dotačních prostředků z evropských i národních zdrojů.

 

Navazujeme na výsledky práce samosprávy v předchozích volebních obdobích, proto v následujícím výčtu hlavních investičních akcí, na které se chceme zaměřit, vycházíme z dlouhodobě připravovaných projektů, akcí a záměrů i z programů politických subjektů ve Vysokém Mýtě. Hlavní investiční akce budou součástí aktualizovaného investičního plánu na období 2018 – 2022 a plánovaného koncepčního dokumentu o dalším rozvoji města.

 

V oblasti bezpečnosti dopravy a dopravní infrastruktury:

Dokončení úprav průtahu I/35, zvýšení bezpečnosti křižovatek osazením semaforů a sledováním jízdy na červenou.

Úpravy ulice Vraclavská pro zlepšení bezpečnosti dopravy i chodců.

Úpravy ulice Gen. Závady od zastávky ČD po ulici Komenského.

Výstavba cyklostezky Vysoké Mýto – Hrušová, II. etapa (úsek lesem).

Výstavba parkoviště u stadionu.

 

V oblasti podpory rozvoje bydlení:

Výstavba komunikací, chodníků a sítí pro další rodinné a bytové domy na poli za pivovarem. 

 

V oblasti zkvalitnění veřejného prostoru:

Regenerace bývalého vojenského sídliště, sídliště U Potoka a pivovarského sídliště.

Revitalizace území bývalých kasáren (u Alberta) dle návrhu architektů Lukáče a Srpkové.

Revitalizace parku Otmara Vaňorného, Masarykových sadů a Havlíčkových sadů.

Vybudování parku za pivovarem dle návrhu arch. Baldy.

 

V oblasti podpory zdravotnictví a sociálních služeb:

Spolupráce s Pardubickým krajem na výstavbě nové stanice Zdravotní záchranné služby ve Vysokomýtské nemocnici.

Oprava Domu pokojného stáří Naděje a Domu s pečovatelskou službou v ulici Litomyšlská č.p. 50 (vedle ZUŠ).

 

V oblasti školství a kultury:

Vybudování nových učeben v podkrovní vestavby ZUŠ.

Rekonstrukce Šemberova divadla.

 

V oblasti zkvalitnění prostředí pro poskytování služeb v oblasti pohřebnictví:

Nová smuteční síň, vybudování kolumbária na hřbitově.

 

V oblasti rozvoje sportovišť pro sportovní a rekreační aktivity občanů:

Další rozvoj sportovně relaxačního areálu Vinice, zázemí pro sportovce a výletníky, komunikační propojení k Penzionu Jangelec.

Umělá ledová plocha pro veřejné bruslení.