Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.6.2022

Odbor občanských agend

22.11.04

Sídlo odboru:
Jiráskova 179, Vysoké Mýto

 

 

Z důvodu komfortnějšího vyřízení požadavků klientů a nárustu administrativy, žádáme, aby poslední žádost na občanských průkazech a pasech, matrice i evidenci obyvatel na odboru občanských agend v budově městského úřadu, Jiráskova 179 byla podána nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby městského úřadu. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Vlček, tajemník městského úřadu

 

belousek
  Mgr. Vladimír Běloušek
vedoucí odboru

Kontakty:

Odbor občanských agend
Mgr. Běloušek Vladimír vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 234
Hurytová Iveta občanské průkazy, pasy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 235
Ing. Kaplanová Veronika občanské průkazy, pasy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 230
Sokolová Jana občanské průkazy, pasy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 228
Šotnerová Lenka ověřování, Czech POINT Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 211
Staňková Jaroslava matrika Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 233
Vacková Eva evidence obyvatel Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 231

 

ODBOR OBČANSKÝCH AGEND 

 

Občanské správní agendy

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

1.   vykonává státní správu na úseku cestovních dokladů podle zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, 

2.   vykonává státní správu na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, 

3.   vykonává státní správu na úseku voleb do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, do Parlamentu České republiky a do Evropského parlamentu podle příslušných zákonů,

4.   vykonává státní správu na úseku identifikace podle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, 

5.   vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel, podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, včetně provádění změn v informačním systému evidence obyvatel (ISEO) prostřednictvím Czech POINT,

6.  ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení,

 

v oblasti přenesené působnosti jako obec s pověřeným obecním úřadem a obec s obecním úřadem

 

7.   vykonává státní správu na úseku voleb, připravuje podklady starostovi pro plnění jeho úkolů podle příslušných zákonů,

8.  vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel, včetně provádění změn v ISEO prostřednictvím Czech POINT,

9.   vykonává státní správu na úseku místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů,

10. vykonává státní správu na úseku sčítání lidu, domů a bytů,

11. provádí vidimaci a legalizaci,

12. zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT v čp. 179 Litomyšlské Předměstí,

 

v oblasti v samostatné působnosti města

 

13. zajišťuje agendu místního referenda nespadající do výkonu státní správy,

14. spolupracuje s komisí sdružení pro občanské záležitosti při „vítání občánků“, a obřadů výročních svateb (stříbrné svatby, zlaté svatby, atd.),

15. zajišťuje agendu centrálního pokladníka budovy č.p. 179 Litomyšlské Předměstí,

 

Matrika

 

v oblasti přenesené působnosti na úseku matrik pro obce v obvodu matričního úřadu Vysoké Mýto a Choceň jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

16. provádí kontrolu vedení matričních knih a vedení sbírky listin,

17. zajišťuje odbornou přípravu, provádění zkoušek a vydávání osvědčení pro zaměstnance obce na úseku ověřovací agendy – legalizace a vidimace v rámci celého matričního obvodu,

 

v oblasti přenesené působnosti pro obce v obvodu matričního úřadu Vysoké Mýto

 

18. zajišťuje vedení matričních knih narození, manželství, úmrtí a sbírky listin včetně vydávání matričních dokladů a výpisů z matričních knih a provedení změn v ISEO prostřednictvím Czech POINT,

19. zajišťuje zápisy do Zvláštní matriky města Brna,

20. provádí výměny matrik s cizozemskými úřady v rámci mezinárodních smluv,

21. provádí správní řízení ve věci jména a příjmení.