Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.6.2022

Referenti podřízení přímo tajemníkovi

13.01.09

Sídlo odboru:
B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

 

   

 

     
       

Kontakty:

Referenti podřízení přímo tajemníkovi
Bc. Kutnarová Radka personalistika Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 128
Kořínková Kamila mzdová účtárna Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 127
Mgr. Lněničková Marie tisková mluvčí, vnější vztahy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 134 

SAMOSTATNÍ REFERENTI PERSONALISTIKY, MEZD A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ PŘÍMO PODŘÍZENÍ TAJEMNÍKOVI MĚÚ

 

v oblasti samostatné působnosti města

 

1.  zajišťují personální a mzdovou agendu zaměstnanců města a členů ZM uvolněných pro výkon jejich funkce podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2.  zajišťují agendu poskytování odměn členům zastupitelstva města, výborům ZM, komisím RM a zvláštním orgánům zřízeným starostou podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,

3.  zpracovávají agendu sociálního a zdravotního pojištění podle příslušných platných zákonů,

4.  zpracovávají statistické výkazy související se mzdovou a personální agendou,

5.  vkládají data do Informačního systému o platech ministerstva financí ČR podle zákona č. 262/206 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,

6.   zabezpečují plnění povinností zaměstnavatele podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

7.   zabezpečují proškolování zaměstnanců v oblasti BOZP a PO a organizují pravidelné proškolování v oblasti BOZP a PO,

8.   zajišťují vstupní a periodické lékařské prohlídky včetně vedení jejich evidence,

9.   zpracovávají cestovní příkazy tuzemských a zahraničních pracovních cest,

10. spravují agendu Sociálního fondu města Vysokého Mýta,

 

Vnější vztahy

11. zajišťuje plnění povinností Městského úřadu Vysoké Mýto a města Vysokého Mýta podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

12. informuje veřejnost o činnosti města, jeho orgánů a představitelů, podílí se na organizaci veřejných setkání,

13. připravuje tiskové zprávy a zveřejňuje je, pořádá pravidelné tiskové konference města, zajišťuje každodenní kontakt se sdělovacími prostředky,

14. plní funkci tiskového mluvčího města,

15. provádí monitoring sdělovacích prostředků,

16. připravuje podklady pro tiskové výstupy představitelů města,

17. zabezpečuje tvorbu, správu a aktualizaci internetových stránek města, a facebookové stránky města, a dalších komunikačních kanálů,

18. spravuje agendu místních symbolů (znak města, jednotný vizuální styl), schvaluje používání loga města na tiskovinách externích subjektů,

19. redaktorsky připravuje rubriku Městský úřad ve Vysokomýtském zpravodaji.