Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.9.2023

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

22.11.04

Sídlo odboru:
B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

 

 

   

Kontakty:

Odbor stavebního úřadu a územního plánování
lic. Ottová Jana vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 157
Bobela Vladislav stavební úřad Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 146
Vobejdová Zdeňka stavební úřad Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 165
Machata Petr stavební úřad Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 167
Tvaroha Aleš, DiS. státní památková péče Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 181
Sikorová Monika vodní hospodářství - Choceňsko Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 159
Vyhledal Martin vodní hospodářství Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 160
Sommrová Jana referent územního plánování Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 169
Zelingerová Aneta, DiS. referent územního plánování Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 118
Ing. arch. Chobotský Jakub architekt města Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 176

 

 

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

 

v přenesené působnosti pro správní obvod určený obecně závaznými právními předpisy

 

1.   stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

2.   vykonává působnost podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

3.   vykonává působnost podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů,

4.   vykonává působnost podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

5.   zapisuje údaje do registru územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,

  v přenesené působnosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností

6.   vykonává působnost úřadu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

7.   vykonává působnost vyvlastňovacího úřadu podle zákona č. 184/2006 Sb., odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů,

8.   vykonává působnost podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

 

v samostatné působnosti města Vysokého Mýta

 

9.   vykonává agendu „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“,

10. vydává stanoviska k výstavbě nových objektů, k rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, územního plánu sídelního útvaru a obecně závazných předpisů,

11. vytváří urbanistickou koncepci města,

12. vytváří městský interiér v souladu s koncepční činností územního plánování,

Vodní hospodářství

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

13. vykonává státní správu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

14. vykonává státní správu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

 v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad

15. vykonává státní správu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

16. vykonává státní správu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

v oblasti v samostatné působnosti města

17. zajišťuje zpracování a aktualizaci povodňového plánu města,

18. vykonává agendu povodňového orgánu obce a povodňového orgánu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

19. zajišťuje agendu architekta města (vydávání stanovisek, apod.),

20. zajišťuje agendu Povodňové komise obce s rozšířenou působností i Povodňové komise města.