Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 6.7.2022

Odbor životního prostředí

22.11.04

Sídlo odboru:
B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

 

   

 

richtrova
  Ing. Veronika Richtrová
vedoucí odboru

 Kontakty:

Odbor životního prostředí
Ing. Richtrová Veronika vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 156
Janecká Jana ochrana zvířat, zemědělský půdní fond Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 164
Bc. Jasanská Jitka, DiS. myslivost, lesy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 162
Bc. Pinkasová Tereza ochrana ovzduší, odpady Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 177
Bc. Tomášková Kateřina ochrana přírody, rybářské lístky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 163

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

1.   vydává koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

2.   vydává  stanovisko k stanovení, změně a zrušení dobývacího prostoru podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

3.   vykonává státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

4.    vykonává státní správu podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů,

5.   vykonává státní správu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

6.   vykonává státní správu podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

7.   vykonává státní správu podle zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících  transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

8.   vykonává státní správu podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,

9.   vykonává státní správu podle  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,

10.  vykonává státní správu podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

11.  vykonává státní správu podle zákona č.149/2003 Sb., zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,

12.  vykonává státní správu podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

13.  vykonává státní správu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  ve znění pozdějších předpisů,

14.  vykonává státní správu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  a o změně  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

15.  spolupracuje s dotčenými orgány státní správy v oblasti enviromentální  výchovy,

 

v oblasti přenesené působnosti jako obec s pověřeným obecním úřadem

 

16.  vykonává státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

17.  vykonává státní správu podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,

 v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad

18.  vykonává státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

19.  vykonává státní správu podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

20.  vykonává státní správu podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),  ve znění pozdějších předpisů,

21.  vykonává státní správu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  ve znění pozdějších předpisů,

22.  vykonává státní správu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  a o změně  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

v oblasti v samostatné působnosti města

 

23.  vykonává činnost podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

24.  vykonává činnost podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),  ve znění pozdějších předpisů,

25.  vykonává činnost podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

26.  vykonává činnost podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

27.   zajišťuje povinnosti obce vyplývající ze smlouvy o spolupráci s kolektivními systémy,

28.  vykonává činnost podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

29.  koordinuje činnost na úseku městské zeleně (spolupráce s TS, zahradním architektem města),

30.  zajišťuje provedení speciální ochranné deratizace města,

31.  zajišťuje provádění regulace zdivočelých holubů,

32.  zajišťuje ekologickou výchovu a osvětu,

33.  eviduje a vyřizuje žádosti o poskytnutí programových i individuálních finančních dotací z rozpočtu města na oblast životního prostředí.