Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.6.2022

Odbor kanceláře starosty

22.11.04

Sídlo odboru:
B. Smetany 92, Vysoké Mýto

  

   

 

 
 

 

Kontakty:

Odbor kanceláře starosty
Bc. Klasovitá Petra vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 137
Bc. Petrová Iveta referent krizového řízení Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 170
Kočová Jitka sekretariát Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 122
Nádvorníková Markéta, Dis. sekretariát Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 124

 

 

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

1. vykonává agendu podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.

 

Krizové řízení

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

2. vykonává státní správu na úseku IZS podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3. vykonává státní správu na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy podle zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,

4. vykonává státní správu na úseku obrany státu podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů,

5. spolupracuje s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností,

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad 

 

6. zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na úseku integrovaného záchranného systému,

7. zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy,

8. zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, na úseku krizového řízení,

9. plní úkoly obce podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů,

10. zabezpečuje agendu civilní ochrany, včetně řízení skladníků pověřených údržbou a výměnou materiálu CO svěřeného městu,

11. zabezpečuje dohled na provozuschopnost integrovaného výstražného a dorozumívacího systému města,

12. zabezpečuje úkoly obce a obecního úřadu podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

13. zajišťuje agendu bezpečnostní rady města a krizového štábu,

14. spolupracuje s povodňovou komisí obce, 

 

v oblasti samostatné působnosti města

 

15. zajišťuje oblast zahraničních partnerských vztahů města, zajišťuje mezinárodní kontakty,

16. zajišťuje propagaci a prezentaci města včetně pořizování propagačních předmětů vyjma propagačních tiskovin přímo souvisejících s cestovním ruchem,

17. protokolárně zabezpečuje oficiální přijetí představiteli města a další společenské události,

18. zajišťuje agendu na úseku cen obce a čestného občanství obce,

19. zajišťuje agendu kronik,

20. zajišťuje agendu kontrolního výboru,

21. zajišťuje chod sekretariátu starosty, místostarostů a tajemníka MěÚ,

22. zajišťuje administrativní agendu rady města a zastupitelstva města,

23. zajišťuje agendu osadních výborů a komisí rady města,

24. spravuje úřední desku.