Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Městský úřad Vysoké Mýto

B. Smetany 92

566 01 Vysoké Mýto

465 466 111

radnice@vysoke-myto.cz

ID DS: 47jbpbt

IČ: 00279773

Otevírací doba

Pondělí   7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-15:00 
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-15:00 
Pátek 7:30-11:30

Důležité odkazy

Základní informace
Úřední deska
Elektronická podatelna
Formuláře
Kontakty

Výroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací 2006

28.02.05

_________________________________________________________________________________
Výroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2006 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů
                                                                             
Podle §18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, je městu Vysokému Mýtu jako povinnému subjektu uložena povinnost  vydat  a zveřejnit výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací.
Zpráva má obsahovat:
a)      počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)      počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c)      opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí   
         povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace …,
d)      výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
         licence,
e)      počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
         vyřízení,
f)       další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
  
Ad  a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
           žádosti.
           Podána bylo 7 žádostí o poskytnutí informace. Za vyhledání informací nebyl  
           účtován žádný poplatek, pouze za kopírování kopií dokladů.
           Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 Ad b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 
           Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 Ad c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu.
           Nebyl vydán žádný rozsudek soudu.
 Ad d)  Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
            poskytnutí výhradní licence.
            Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 Ad e)   Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
            způsobu jejich vyřízení.
            Nebylo podány žádné stížnosti.
Ad e)  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
           Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná formou odpovědi na   
           konkrétní žádost nebo prostým zveřejněním. Informace jsou zveřejňovány na
           úřední desce a prostřednictvím webové stránky (www.vysoke-myto.cz).
                                                                               
Vysoké Mýto 22. 1. 2007
   Ing. Martin Krejza                                       Ing. František Jiraský
        starosta v. r.                                                místostarosta v. r.