Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Městský úřad Vysoké Mýto

B. Smetany 92

566 01 Vysoké Mýto

465 466 111

radnice@vysoke-myto.cz

ID DS: 47jbpbt

IČ: 00279773

Otevírací doba

Pondělí   7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-15:00 
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-15:00 
Pátek 7:30-11:30

Důležité odkazy

Základní informace
Úřední deska
Elektronická podatelna
Formuláře
Kontakty

Výroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací 2005

28.02.05

Výroční zpráva města Vysoké Mýto o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím  (ve znění pozdějších předpisů) za rok 2005
 
                                                                           
 
Podle §18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je městu Vysokému Mýtu jako povinnému subjektu uložena povinnost  vydat  a zveřejnit výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací.
Zpráva má obsahovat:
a)     počet podaných žádostí o informace,
b)     počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c)      opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
d)     výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
e)     další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
  
Ad  a) Počet podaných žádostí o informace.
           Podána byla 1 žádost písemně z oblasti problematiky komunálního odpadu.
           Vzhledem k tomu, že poskytnutí informací nebylo časově náročné, nebyl
            vybrán žádný poplatek.
 
 Ad b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 
           Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 
 Ad c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu.
           Nebyl žádný rozsudek soudu.
 
 Ad d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění    
           osobních údajů.
           Nebylo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 
Ad e)  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
           Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná formou odpovědi na   
           konkrétní žádost nebo prostým zveřejněním. Informace jsou zveřejňovány na
           úřední desce a prostřednictvím webové stránky (www.vysoke-myto.cz).
                                        
                                        
Vysoké Mýto 15.2. 2006
 
 
 
 
 
     Bohuslav Fencl                                              Ing. Martin Krejza
        starosta                                                        místostarosta