Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.3.2023

Formuláře - odbor životního prostředí

18.11.04

Žádost o stanovisko                                                                                                                                    doc
 
Žádost o koordinované závazné stanovisko

doc

 
 

 

Lesní hospodářství

 

Vyrozumění o těžbě na lesním pozemku                                                                                                               doc  
Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku  doc  
Žádost o vydání rozhodnutí-vynětí z PUPFL  doc  
Žádost o povolení výjimky těžby v porostech mladších 80-ti let  doc  
Žádost o předběžný souhlas ke změně pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa  doc  
Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa  doc  

Žádost o vydání souhlasu(závazného stanoviska) s umístěním stavby na lesním pozemku a pozemku

ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

doc  

Žádost o vydání souhlasu(závazného stanoviska) s umístěním stavby na pozemku do vzdálenosti do 50 m

od okraje lesa 

doc  
Žádost o vydání rozhodnutí o příslušnosti pozemku k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa  doc

 

Odpady 

 

Žádost o souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů                                                       doc  
Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady docx

 

Ochrana přírody, zemědělství 

 

Žádost o povolení ke kácení dřevin                                                                                                                     doc  
Žádost o souhlas k trvalému/dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  doc  
Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zalesnění pozemku nad 0,5 ha  doc

 

Ovzduší

 

Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší                                                                            
  pdf

 

Rybářství a myslivost

 

Žádost o vydání loveckého lístku                                                                                                                           icon
Žádost o vydání rybářského lístku    pdf
Žádost o změnu údajů do honebních společenstev   pdf