Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.3.2023
Dokončené stavby a rekonstrukce

Stavební úpravy na městském úřadě v Jiráskově ulici

Email Tisk PDF

10.04.14

Budova OptimalV budově Městského úřadu v Jiráskově ulici byly v roce 2013 zlepšeny podmínky pro kvalitnější poskytování služeb občanům. Převážná většina stavebních úprav se týkala zrušení přepážek a okének. Tím vzniklo diskrétnější prostředí pro vyřízení záležitostí.


Celý článek...
 

Obnovení sgrafit na Pražské bráně

Email Tisk PDF

10.04.14

Sgrafita 1Za pomoci dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla městem Vysokým Mýtem obnovena sgrafita na Pražské bráně. „Jsme město věží a bran, letos jsme rozšířili nabídku pro turisty o komentovanou prohlídku věží.  Nově opravená Pražská brána je k tomu pěkným příspěvkem," řekl starosta Miloslav Soušek. Podle doporučení ak. mal. Pavla Kříže, který provedl historickou analýzu sgrafit, a podle návrhu ak. soch. Vojtěcha Míči a MgA. Pavla Hoška sgrafita obnovil restaurátor MgA. Jakub Kándl.


Celý článek...
 

MŠ Slunečná - decentralizace zdrojů tepla

Email Tisk PDF

27.03.13

MS SlunecnaCílem výstavby bylo zrušení stávajícího zdroje tepla pro vytápění z důvodu nehospodárnosti provozu. Osázely se nové zdroje tepla – plynové kondenzační kotle do jednotlivých objektů. Rada města schválila na základě realizovaného výběrového řízení dodavatele této investiční akce. Zrealizoval Lukáš Klofanda v ceně 993 024 Kč. Vlastní práce proběhly 27.08.2012 – 16.11.2012.


Celý článek...
 

M-klub Vysoké Mýto - stavební úpravy (pouze 2.NP a 3.NP)

Email Tisk PDF

27.03.13

Mestsky klub - stavebni upravyPředmětem této akce byly dispoziční změny a změny v užívání prostor. Jednalo se o úpravy stávajících provozů v 2. NP – bufet 1 a bufet 2. Ve 3. NP – rozšíření balkónových prostor, zřízení salonku, rozšíření prostoru galerie, ve které byl umístěn nový bar. Úpravy pasáží, otvorů, schodišť, zástěny v sále. Rada města schválila na základě realizovaného výběrového řízení dodavatele této investiční akce. Stala se jím společnost KAVOSTAV s. r. o. v ceně 1 964 219 Kč. Vlastní práce proběhly01.06.2012 – 13.08.2012.


 

Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto

Email Tisk PDF

27.03.13

Mestsky kamerovy system 1Jednalo se o kompletní vybudování Městského kamerového dohlížecího systému – instalace 4 kusů kamerových bodů a vybudování a vytvoření 2 prakticky rovnocenných pracovišť obsluhy MKDS – primární pracoviště (umístění technologií, záznam, vyhodnocování záznamů, sledování a zajištění 24 hodinové služby u MKDS) Policie ČR – Obvodní oddělení policie Vysoké Mýto a sekundární pracoviště (sledování a ovládání MKDS) Městská policie Vysoké Mýto. Kamerový dohlížecí systém slouží pro bezpečnost občanů města Vysokého Mýta a snížení kriminality. Rada města schválila na základě realizovaného výběrového řízení dodavatele této investiční akce. Stala se jím společnost TELNES s. r. o. v ceně 846 700 Kč. Vlastní práce proběhly10/2012 – 11/2012.


Celý článek...
 

Parkovací automaty (ul. Pražská, ul. Gen. Závady)

Email Tisk PDF

27.03.13

Parkovaci automatyPrazska Gen.ZavadyMěsto Vysoké Mýto umístilo 1ks parkovacího automatu Siemens Sicuro do ulice Pražská a 1 ks do ulice Gen. Závady. Nové parkovací automaty budou sloužit ke zpoplatnění stávajících parkovacích míst v uvedených lokalitách. Rada města schválila na základě realizovaného výběrového řízení dodavatele této investiční akce. Stala se jím společnost ELTODO dopravní systémy s. r. o. v ceně 279 779 Kč. Vlastní práce proběhly08.08.2012 – 31.10.2012.


 

Úprava ulice Pražské u Pražské brány a socha Přemysla Otakara II. - sokl

Email Tisk PDF

27.03.13

Uprava ulice Prazske Premysl II. 2 kopieV souvislosti s výročím 750 let založení Vysokého Mýta a umístěním sochy Přemysla Otakara II. město zrealizovalo úpravu komunikace (zúžení a zjednosměrnění), vytvoření místa pro přecházení a vytvoření prostoru pro umístění pomníku zakladatele města Přemysla Otakara II., úpravy kanalizace a veřejného osvětlení. Pod sochu se umístil sokl v cenových nákladech 125 328 Kč. Rada města schválila na základě realizovaného výběrového řízení dodavatele této investiční akce. Stala se jím společnost Agile spol.  s. r. o. v ceně 952 224 Kč. Vlastní práce proběhly 28. 06. 2012 – 17. 08. 2012.


Celý článek...
 

M-klub Vysoké Mýto - stavební úpravy venkovních prostor

Email Tisk PDF

27.03.13

Mestsky klub-venkovni prostory 1Město Vysoké Mýto dokončilo úpravy venkovních prostor M-klubu. V této akci se jednalo o úpravu nádvoří, předláždění, terénní úpravy, vybudování chodníku, oplocení, vybudování nových kanalizačních přípojek a celkového odvodnění venkovních prostor. Součástí stavby bylo i vybudování veřejného osvětlení, odstranění nevhodné zeleně, ošetření stávající a vysázení nové zeleně. Vzniklo zde krásné atrium pro sedící diváky při pořádaných kulturních akcích. Rada města schválila na základě realizovaného výběrového řízení dodavatele této investiční akce. Stala se jím společnost Dlažba VM s. r. o. v ceně 2 563 150 Kč. Vlastní práce proběhly 4/2012 – 15.6.2012.


Celý článek...
 

Rekonstrukce části ulice Českých bratří

Email Tisk PDF

27.03.13

Rekonstrukce - Ceskych bratri 1Město Vysoké Mýto dokončilo dešťovou kanalizaci v ulici Českých bratří.  Zrealizovalo se podchycení dešťových odpadů, které jsou volně vyústěny na  chodník. Stavba je vedena v zemi, nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Rada města schválila na základě realizovaného výběrového řízení dodavatele této investiční akce. Stala se jím společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s. r. o. v ceně 652 036 Kč. Vlastní práce proběhly 07.06.2012 - 31.08.2012.


Celý článek...
 

Přechod přes silnici u BILLY

Email Tisk PDF

26.03.13

prechod u Billy 1Město Vysoké Mýto dokončilo místo pro přecházení v ulici Husova na silnici I/35. Při této akci zde byly odstraněny překážky na komunikaci,  vystavěno nové osvětlení na chodnících pro zvýšení bezpečnosti při přecházení z jedné strany komunikace na druhou. Rada města schválila na základě realizovaného výběrového řízení dodavatele této investiční akce. Stala se jím společnost STRABAG a. s. v ceně  478 880 Kč. Vlastní práce proběhly 11.06.2012 - 13.07.2012.


Celý článek...
 

Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem - 2. etapa

Email Tisk PDF

26.03.13

Regenerace pan.sidl. Za pivovarem 1Město Vysoké Mýto dokončilo regeneraci panelového sídliště Za Pivovarem. Tato akce spočívala v rekonstrukci stávající komunikace, která nesplňovala požadavky dopravy. Začátek úpravy se konal na křižovatce ul. Gen. Svatoně a konec na křižovatce ul. Prokopa Velikého. Dále se provedlo rozšíření komunikace Odbojářská a doplnění jednostranného chodníku. Součástí akce bylo odstranění stávajícího zpevnění a pokládka zámkové dlažby chodníků, včetně výškové úpravy mříží. Rada města schválila na základě realizovaného výběrového řízení dodavatele této investiční akce. Stala se jím společnost Dlažba VM s. r. o. v ceně 2 334 121 Kč. Vlastní práce proběhly 15.10.2011 – 31.5.2012.


Celý článek...
 

Šemberovo divadlo - obrazový řetězec

Email Tisk PDF

26.03.13

Nové filmové zážitky budou dubna 2013 spojeny s novým obrazem prostřednictvím digitálního obrazového řetězce a novým prostorovým zvukem. Pro naše kino byla zvolena technologie, která nepromítá přímo z harddisků, jak je obvyklé v multikinech, protože si uvědomujeme, že těmto velkým řetězcům konkurovat nemůžeme. Filmy budou promítány z DVD a BD nosičů. Předpokládáme, že filmoví distributoři budou dosud úzkou nabídku filmů na těchto nosičích určených pro veřejnou produkci rozšiřovat, aby následně i naše nabídka pro vás byla pestrá. Nově digitalizované kino otevřelo v sobotu 13.4. jedno z nejpůsobivějších filmových dramat posledních let Anna Karenina. 


 

Regenerace panelového sídliště mezi ulicemi Mládežnická a Rokycanova

Email Tisk PDF

14.07.11

Regenerace panel.sidl Mladeznicka Rokycanova 1Regenerace panel. sídliště mezi ulicemi Mládežnická a Rokycanova

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajících parkovišť nebo rozšíření parkovacích ploch,  úprava chodníků, vegetační úpravy, kontejnerové plochy a rekonstrukce herních prvků. Realizace této akce přispěla ke zvýšení kvality bydlení v této části města Vysoké Mýto. Zvětšením počtu parkovacích míst v této lokalitě se zlepšila nepříznivá situace dopravy v klidu, rekonstruované chodníky a veřejné osvětlení poskytují vyšší bezpečnost chodců za tmy a v klimaticky nepříznivém období, vegetační úpravy a kontejnerové plochy přinášejí upravené veřejné prostranství, rekonstruované herní prvky dodávají větší bezpečnost při hraní dětí.


Celý článek...
 

Rekonstrukce Jungmannových sadů

Email Tisk PDF

13.05.11

jungmannovy_sady_1.jpgZákladem rekonstrukce Jungmannových sadů bylo rozdělení na uživatelsky klidnější část podél hradeb a komunikaci u hrany svahu určenou spíše pro cyklisty. Prostor byl doplněn mobiliářem a novým veřejným osvětlením.  Podél hradby jsou ve vybraných místech záhony s kvetoucími rostlinami. V rámci údržby se také průběžně pracovalo s výsadbami s cílem prosvětlení celého prostoru a s vazbou na okolní krajinu.


Celý článek...
 

Pískovcový sokl s obeliskem na Vraclavi

Email Tisk PDF

21.01.11
obelisk_4.jpgMěsto Vysoké Mýto dokončilo restaurování na pískovcovém soklu s obeliskem nad lesem u silnice z Vysokého Mýta na Vraclav. Z okolí pomníku byly odstraněny větve, bylo doplněno chybějící opukové zdivo a očištěny spárové plochy. Obelisk byl pomocí autojeřábu osazen na sokl a pevně připevněn.

Celý článek...
 

Palečkovský sv. kříž

Email Tisk PDF

21.01.11
palekovsk_k_1.jpgMěsto Vysoké Mýto dokončilo opravu křížku na Knířovské poutní cestě. Nejvíce poškozenými místy byla kamenná římsa a kovový kříž. Proto bylo nutné zrestaurování a rekonstrukce pomníku s železným kovaným a kamenným soklem opatřený nerezovým čepem. Nutná byla taktéž úprava terénu okolí. 


Celý článek...
 

Rekonstrukce ulice Jana Nálepky

Email Tisk PDF

11.01.11

jana_nlepky_2.jpgRekonstrukce spočívala v odstranění stávající komunikace s živičným povrchem a stávajících konstrukčních vrstev, vybudování nových vjezdů a vstupů.  Odvodnění zpevněných ploch bylo pomocí příčných a podélných sklonů do nově navržených uličních vpustí.


Celý článek...
 

Modernizace komunikace II/357

Email Tisk PDF

01.11.10
pechod_ulice_prask_1.jpgV rámci modernizace komunikace II/35 Vysoké Mýto - Choceň byly vybudovány chodníky v části ulice Čelakovského, chodníky a vjezdy v ulici Choceňská v úseku od ulice Čelakovského po most přes řeku Loučnou, nový přechod v ulici Pražská a veřejné osvětlené v ulici U Stadionu.

Celý článek...
 

Úprava prostranství u máchadla Vysoké Mýto – Svařeň

Email Tisk PDF

25.10.10
svae_07.jpgPředmětem této akce bylo zpevnění prostranství u máchadla ve Vysokém Mýtě, místní část Svařeň v souvislosti s restaurováním a přemístěním sousoší Kalvárie. Akce dále zahrnovala zpevnění plochy mlatovou úpravou, obnova živičného krytu místní komunikace, úprava místní komunikace pro zachycení dešťových vod z ploch nad prostranstvím a dodávku mobiliáře.

Celý článek...
 

Úprava vstupu do DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě

Email Tisk PDF

25.10.10
ddm_3.jpgV roce 2010 byl v Domě dětí a mládeže vytvořen systém opěrných  betonových stěn,  jež odvedou srážkovou vodu přitékající po svahu  směrem k chodníku a následně na vozovku. Vytvoření jakéhosi částečného anglického dvorku před vstupem vyrovná výškový rozdíl mezi vstupním prostorem - kde vznikne prostor pro plastové nádoby na domovní odpad a odstavení  kočárku. Po obvodu monolitických opěrných stěn vzniknou ze dvou stran zpevněné plochy pro kola. Jedna opěrná stěna bude sloužit jako lavička. 
 

Celý článek...
 

Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem – 1.etapa

Email Tisk PDF

25.10.10
reg_1.jpgRegenerace se týkala prostranství mezi ulicemi V Peklovcích, Sladovnická a Pivovarská. Hlavní práce akce spočívaly v rekonstrukci stávajících chodníků jejich předlážděním a stávajících dětských hřišť, vyznačení parkovacích míst na stávajících parkovištích a doplnění zeleně a městského mobiliáře.

Celý článek...
 

Rekonstrukce Brandlovy ulice ve Vysokém Mýtě

Email Tisk PDF

19.10.10
b_ul_7.jpgMěsto dokončilo rekonstrukci Brandlovy ulice. Byla to největší investice do místních komunikací realizovaná v roce 2010. Rekonstruována byla vozovka i chodníky a bylo zde provedeno odvodnění do městské kanalizace. V ulici došlo i na rekonstrukci veřejného osvětlení. Stavební práce proběhly v letních měsících a dokončeny byly v září 2010. Celkové náklady nepřesáhly 4 mil. Kč.

Celý článek...
 

Zateplení budov ZŠ Jiráskova a Speciální základní školy

Email Tisk PDF

19.10.10
zjiraskova.jpgPo zateplení všech čtyř vysokomýtských mateřských škol v roce 2009 se město úspěšně ucházelo o dotaci EU na zateplení dvou budov Základní školy Jiráskova a budovy Speciální základní školy. Výměna oken, zateplení a nová fasáda budov ZŠ přišla na 16 055 892 Kč a na zateplení Speciální základní školy a vybudování výtahu bylo počítáno s částkou 10 224 639 Kč.

Celý článek...
 

Opravy ulic v roce 2009

Email Tisk PDF

21.09.09
drustevn_ul.1.jpgV roce 2009 město pokračovalo v úpravách a rekonstrukcích dalších ulic. Začaly v letních měsících a dokončeny byly na počátku podzimu. Dočkaly se ulice Svatopluka Čecha, Sladkovského ulice a Družstevní ulice. Výměny a doplnění osvětlení se kromě ulice Svatopluka Čecha a Sladkovského dočkala i Vladislavova ulice. V ulici Svatopluka Čecha byly rekonstruovány vozovka i chodníky a provedeno odvodnění do městské kanalizace.

Celý článek...
 

Úpravy autobusového nádraží

Email Tisk PDF

21.09.09

web_aut.ndr.1.jpg
V roce 2009 na autobusovém nádraží ve Vysokém Mýtě probíhaly stavební práce a s příchodem nového školního roku doznalo nádraží zásadní proměnu. Plocha určená pro potřeby autobusové dopravy se zmenšila a na uvolněné části vzniklo potřebné neplacené parkoviště pro šedesát osobních automobilů, z toho tři pro hendikepované občany.


Celý článek...
 

Nová parkovací místa v blízkosti náměstí

Email Tisk PDF

10.02.09
vladislav.ul.1.jpgKoncem roku 2008 proběhla úprava místních komunikací ve Vladislavově ulici a v ulici A. V. Šembery. Tímto krokem se zlepšila průjezdnost Vladislavovy ulice a zvýšil se počet parkovacích míst v historickém centru města. Součástí úprav byla rovněž oprava chodníků a osazení dopravních značek. Kromě parkovacích míst v režimu náměstí vzniklo i pět stání osazených parkovacími automaty v krátkodobém režimu jako před Šemberovým divadlem. Náklady ve výši 0,9 mil. Kč hradilo město ze svého rozpočtu.

Celý článek...
 

Rozšíření vjezdu z ulice Prokopa Velikého

Email Tisk PDF

10.02.09
prokopa_velikeho5.jpgZ ulice Prokopa Velikého byl v roce 2008 nákladem města Vysoké Mýto za více než 0,5 mil. Kč rozšířen vjezd na Masarykovo náměstí. Město zde rovněž nechalo vybudovat nový chodník ze zámkové dlažby a přechod pro chodce přes ulici Prokopa Velikého byl opatřen bezbariérovými prvky. Pro zvýšení bezpečnosti přechodu bylo osazeno i nové osvětlení.Celý článek...
 

Parkoviště v ulici V Peklovcích

Email Tisk PDF

10.02.09
parkoviste1.jpgObyvatelé ulice V Peklovcích získali v roce 2008 pro svoje automobily nové parkoviště. Před bytovými domy č.p. 501 – 510 je v uplynulých měsících za 2,5 mil. Kč vybudovalo město Vysoké Mýto. Celkem 49 šikmých parkovacích míst už plně slouží zdejším obyvatelům. Parkovací prostor je pokryt zámkovou dlažbou a v jeho sousedství byly náhradou za rušené popelnicové boxy vybudovány plochy pro umístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad.

Celý článek...
 

Přechod v Jeronýmově ulici

Email Tisk PDF

10.02.09
prechod.jpgOd nového školního roku 2008 - 2009 slouží vysokomýtským občanům a zejména dětem nový přechod v Jeronýmově ulici v blízkosti Základní umělecké školy a Domu s pečovatelskou službou. V místě přechodu byla pomocí nových obrubníků zúžena vozovka, vybudována kanalizační vpusť, osazeno nové osvětlení a přímo u přechodu byly položeny naváděcí prvky pro hendikepované občany. Do vybudování přechodu město investovalo téměř 0,5 mil. Kč.

Celý článek...
 

Optimalizace stanovišť sběrných nádob

Email Tisk PDF

10.02.09
kontejnery.jpgMěsto Vysoké Mýto realizovalo v 2. polovině roku 2008 projekt Optimalizace stanovišť sběrných nádob spolufinancovaného z Evropských fondů. Stavební práce zahrnovaly zejména rekonstrukci nebo vybudování nových zpevněných stanovišť sběrných nádob včetně zbourání stávajících přístřešků. V některých místech došlo ke zrušení přístřešků na popelové nádoby a vybudování nových zpevněných ploch. Plochy pro sběrné nádoby byly vybudovány tak, aby na nich stály pouze kontejnery o objemu 1100 l a nádoby na bioodpad.

Celý článek...
 

Regenerace panelového sídliště Družba – III. etapa

Email Tisk PDF

10.02.09
regeneraceps1.jpgV říjnu roku 2008 zahájilo město Vysoké Mýto třetí etapu regenerace panelového sídliště Družba. Během následujících osmi měsíců byly na sídlišti vybudovány a upraveny stávající chodníky, vybudováno 95 nových parkovacích míst a v ulici Ležáků byla opravena část vozovky. Rekonstruováno a rozšířeno bylo rovněž dětské hřiště na náměstí Naděje. V souvisosti se zemními pracemi v této lokalitě došlo i na ošetření zeleně. Regenerace panelového sídliště Družba bylo hrazena z čtyřmilionové dotace Ministerstva pro místní rozvoj a 2,3 mil. Kč z rozpočtu města.

Celý článek...
 

Modernizace sběrných dvorů

Email Tisk PDF

09.02.09
kpt._poplera_3.8.09_004.jpgV listopadu 2009 dokončilo město Vysoké Mýto modernizaci sběrných dvorů a tím završilo rozsáhlý projekt Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto, který v roce 2008 získal podporu Evropské unie v Operačním programu Životní prostředí. V rámci projektu byly modernizovány dva sběrné dvory v ulicích Průmyslová a Gen. Svatoně a vybudován nový sběrný dvůr v ulici Kpt. Poplera.

Celý článek...
 

Centrum sociálních služeb

Email Tisk PDF

09.02.09
panorama.jpgV ulici Plk. B. Kohouta vyrostla za finanční pomoci EU v letech 2009 - 2010 nová budova Centra sociálních služeb. Útočiště zde nalezly neziskové organizace s potřebnými a vzájemně provázanými sociálními službami. V budově působí občanské sdružení Berenika, které bude provozovat denní stacionář, chráněnou dílnu, chráněné bydlení a odlehčovací službu pro osoby s mentálním a tělesným postižením.

Celý článek...
 

Zateplení vysokomýtských mateřských škol

Email Tisk PDF

09.02.09

m_erotnova1.jpgMěsto Vysoké Mýto uspělo s žádostmi o dotaci EU na zateplení všech čtyř vysokomýtských mateřských škol v rámci Operačního programu Životní prostředí (Udržitelné využívaní zdrojů energie). Projekty byly zpracovány a předloženy samostatně pro každou mateřskou školu, celkové náklady na zateplení všech čtyř mateřských škol jsou vyčísleny na 23,1 mil. Kč. Město obdrželo na tyto investiční akce dotace z Fondu soudržnosti (EU) a Státního fondu životního prostředí v celkové výši 18,7 mil. Kč, což je 70% z celkových nákladů. Zbývající část uhradilo město Vysoké Mýto z vlastního rozpočtu.


Celý článek...
 

Výstavba Domova pro seniory

Email Tisk PDF

09.02.09
dd_21.jpgV roce 2008 získalo Vysoké Mýto na výstavbu domova pro seniory státní dotaci prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 100 mil. Kč. Dalších 50 mil. Kč bylo ivestováno z rozpočtu města. Tato investiční akce proběhla v letech 2009 - 2010. V září roku 2010 byl domov pro seniory dokončen a od 1. 1. 2011 uveden do provozu. Výstavba domova vyřešila naléhavý problém s nedostatkem resp. absencí tohoto typu sociálních zařízení ve Vysokém Mýtě.

Celý článek...
 

Integrovaný systém nakládání s bioodpady

Email Tisk PDF

09.02.09
fermentaka1.jpg19. září 2008 byla ve Vysokém Mýtě uvedena do provozu fermentační stanice. Stanice byla vybudována v rámci projektu Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, Státního fondu životního prostředí České republiky, Pardubického kraje a z vlastních prostředků města Vysokého Mýta. Tento projekt řeší sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Vysoké Mýto, sběr a svoz bioodpadů od podnikatelských subjektů a jejich zpracování v bioplynové stanici.

Celý článek...