Odbor školství, kultury a sportu

22.11.04

Sídlo odboru:
B. Smetany 92, Vysoké Mýto

 

 

   

 

klaudova

   Mgr. Jindřiška Klaudová

vedoucí odboru

Kontakty:

Odbor školství, kultury a sportu
Mgr. Klaudová Jindřiška vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 153
Benešová Renata školství Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 139
Fendrychová Radka školství, sport Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 138
Kotrbová Michaela kultura, cestovní ruch Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 113

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

1.   vykonává státní správu podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

2.   vede agendu povolování loterií a tombol podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,

3.   provádí vidimaci a legalizaci,

4.   vykonává státní správu na úseku evidence válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 16 č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

Školství

 

v oblasti v samostatné působnosti města

 

5.   zabezpečuje úkoly obce v samostatné působnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

6.   zabezpečuje povinnosti zřizovatele vůči základním školám, mateřským školám a školským zařízením,

7.   koordinuje zpracování návrhu rozpočtu města v oblasti školství na základě podkladů od školských příspěvkových organizací, provádí kontroly,

8.   provádí kontrolu účetních závěrek, kontrolu čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu, kontrolu rozborů hospodaření, metodickou činnost,

9.   eviduje a vyřizuje žádosti o poskytnutí programových i individuálních finančních dotací z rozpočtu města na školství a provádí kontrolu poskytnutých dotací,

10.   vytváří a zodpovídá za koncepci rozvoje škol, školních a předškolních zařízení města,

 

Oblast podpory kultury, sportu a cestovního ruchu

11. zajišťuje vytváření podmínek pro sport podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,

12. zajišťuje agendu komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro občanské záležitosti, kulturní komise a komise pro mládež a tělovýchovu,

13. eviduje a vyřizuje žádosti o poskytnutí programových i individuálních finančních dotací z rozpočtu města na kulturu a sport z rozpočtu města a provádí kontrolu poskytnutých dotací,

14. eviduje a vyřizuje žádosti o poskytnutí programových i individuálních finančních dotací z rozpočtu města na aktivity související s partnerskými městy, dále eviduje a vyřizuje žádosti o poskytnutí individuálních dotací rady města, a provádí kontrolu poskytnutých dotací,

15. zajišťuje spolupráci města se svazky obcí Královská věnná města, Českomoravské pomezí a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zastupuje město ve výkonném výboru svazku obcí Královská věnná města a ve výkonném výboru svazku obcí Českomoravské pomezí,

16. administruje členství města ve Svazu města a obcí,

17. ve spolupráci s VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o.p.s. vytváří a zajišťuje naplňování koncepce cestovního ruchu města Vysokého Mýta a širokého regionu,

18. zajišťuje pořizování propagačních tiskovin přímo souvisejících s cestovním ruchem,

18. zpracovává a aktualizuje celoroční přehled významných kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných ve Vysokém Mýtě.