Územní plán Dobříkov

20.08.10

up_dobrikov.pngDne 19.8.2010 byl Zastupitelstvem obce Dobříkov schválen Územního plán Dobříkov. Platnost nabytí účinnosti je od 6.9.2010. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Dobříkov a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů.


pdf Opatření obecné povahy 459.44 Kb
pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 835.66 Kb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 1.20 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 50 000) 4.12 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5 000) 467.88 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury - doprava, energetika 795.44 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 804.51 Kb
pdf Výkres záboru půdního fondu (1 : 5 000) 879.52 Kb
pdf Tabulka záborů půdního fondu 39.69 Kb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5 000) 468.13 Kb
pdf Úprava RBC 469 Loučná u Týnišťka 4.21 Mb