Územní plán Nasavrky změna č.1

09.11.12

Dne 31.10.2012 byla zastupitelstvem obce Nasavrky schválena změna č.1 územního plánu obce. Platnost nabytí účinnosti je od 21.11.2012. Změna č.1 územního plánu Nasavrky včetně právního stavu je uložena na odboru stavební úřad, úřad územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Choceň, obecním úřadě Nasavrky a odboru OSRKEU Krajského úřadu Pardubického kraje.

docNávrh změny197 KB

pdfHlavní výkres (1 : 5 000)641.42 KB

pdfVýkres technické infrastruktury (1 : 5 000)338.72 KB

pdfKoordinační výkres (1 : 5 000)766.3 KB

pdfVýkres širších vztahů (1 : 25 000)1.6 MB 

pdfVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5 000)580.17 KB

pdfVýkres základního členění území (1 : 5 000)578.2 KB

pdfPředpokládaný zábor půdního fondu (1 : 5 000)371.58 KB