Územní plán České Heřmanice

01.06.10

up_hermanice.pngDne 31.5.2010 byl Zastupitelstvem obce České Heřmanice schválen Územní plán České Heřmanice. Platnost nabytí účinnosti je od 16.6.2010. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci České Heřmanice a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů.

doc Opatření obecné povahy 1.18 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 2 880) 1.20 Mb
pdf Hlavní výkres (1 : 2 880) 1.03 Mb
pdf Technická infrastruktura (1 : 2 880) 1.37 Mb
pdf Veřejně prospěšné stavby (1 : 2 880) 1.17 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 2 880) 1.68 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 25 000) 7.36 Mb
pdf Předpokládaný zábor ZPF (1 : 2 880) 1.62 Mb