Územní plán Bošín

21.12.09

up_bosin.jpgDne 30.12.2009 byl Zastupitelstvem obce Bošín schválen Územní plán Bošín.
Platnost nabytí účinnosti je od 16.12.2009. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Bošín a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů.
doc Textová část 292.50 Kb
doc Odůvodnění 207.50 Kb
doc Opatření obecné povahy 531.50 Kb
pdf Výkres základního აlenᆰní území (1 : 2 880) 143.67 Kb
pdf Hlavní výkres (1 : 2 880) 288.29 Kb
pdf Technická infrastruktura (1 : 2 880) 191.89 Kb
pdf Koordinační výkres (1 : 2 880) 374.44 Kb
pdf Širší vztahy (1 : 2 880) 3.60 Mb
pdf Předpokládaný zábor ZPF (1 : 2 880) 247.33 Kb