Územní plán Kosořín

10.06.09

kosorin.jpgDne 21.5.2009 byl Zastupitelstvem obce Kosořín schválen Územní plán Kosořín.
Platnost nabytí účinnosti je od 5.6.2009. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Kosořín a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje.doc Čistopis 185.00 Kb
doc Odůvodnění 236.00 Kb
doc Opatření obecné povahy 436.50 Kb
pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 803.26 Kb
pdf Inženýrské sítě (1 : 5 000) 755.23 Kb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 960.39 Kb
pdf Širší vztahy (1 : 25 000) 1.94 Mb
pdf Výkres záklaního členění území (1 : 5 000) 634.49 Kb
pdf Zemědělský půdní fond (1 : 5 000) 699.64 Kb