Územní plán Choceň

16.07.08

Územní plán obce ChoceňDne 25.6.2008 byl Zastupitelstvem města Choceň schválen Územní plán Choceň.
Platnost nabytí účinnosti je od 14.7.2008. Územní plán je uložen na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Choceň a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje.pdf Hlavní výkres - Choceň (1: 5 000) 5.52 Mb
pdf Hlavní výkres - Plchůvky (1: 5 000) 1.74 Mb
pdf Hlavní výkres - Legenda 107.09 Kb
pdf Textová část 600.58 Kb
pdf Tabulková část - zábory 59.88 Kb
doc Opatření obecné povahy 896.50 Kb
pdf Výkres záborů - Choceň (1: 5 000) 5.83 Mb
pdf Výkres záborů - Plchůvky (1: 5 000) 778.38 Kb
pdf Výkres záborů - Legenda 72.59 Kb
pdf Výkres základního členění území - Choceň (1 : 5 000) 4.04 Mb
pdf Výkres základního členění území - Plchůvky (1 : 5 000) 1.72 Mb
pdf Výkres základního členění území - Legenda 92.98 Kb
pdf Koordinační výkres - Choceň (1 : 5 000) 14.62 Mb
pdf Koordinační výkres - Plchůvky (1 : 5 000) 1.63 Mb
pdf Kooridnační výkres - Legenda 848.56 Kb
pdf Širsí vztahy (1 : 25 000) 689.57 Kb
pdf Širsí vztahy - Legenda 359.88 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Elektro - Choceň (1 : 5 000) 701.61 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Elektro - Plchůvky (1 : 5 000) 135.92 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Elektro - Legenda 164.74 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Kanalizace - Choceň (1 : 5 000) 2.67 Mb
pdf Výkres technické infrastruktury Kanalizace - Plchůvky (1 : 5 000) 93.49 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Kanalizace - Legenda 162.11 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Plyn - Choceň (1 : 5 000) 497.23 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Plyn - Legenda 88.06 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Voda - Choceň (1 : 5 000) 463.37 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Voda - Plchůvky (1 : 5 000) 100.32 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury Voda - Legenda 121.27 Kb