Územní plán Zálší

13.05.08

Územní plán obce ZálšíDne 18.4.2008 byl Zastupitelstvem obce Zálší schválen Územní plán Zálší.
Platnost nabytí účinnosti je od 6.5.2008. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad MěÚ Vysoké Mýto, odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Vysoké Mýto, na odboru stavební úřad Městského úřadu Choceň a na Obecním úřadu Zálší.


doc Návrh územního plánu 278.00 Kb
doc Odůvodnění 328.00 Kb
doc Opatření obecné povahy 619.50 Kb
xls Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu 159.50 Kb
pdf Hlavní výkres (1:5 000) 1.12 Mb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - elektrorozvody, plyn (1:5 000) 635.37 Kb
pdf Koordinační výkres (1:5 000) 1.12 Mb
pdf Širší vztahy (1:25 000) 1.31 Mb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1:5 000) 576.09 Kb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1:5 000) 868.11 Kb
pdf Výkres základního členění území (1:5 000) 874.94 Kb
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1:5 000) 454.23 Kb

docZpráva o uplatňování územního plánu Zálší2.23 MB