Územní plán Kosořín - právní stav po Změně č. 1

08.02.10

kosorin.jpg

Dne 21.5.2009 byl vydán Zastupitelstvem obce Kosořín Územní plán Kosořín. Platnost nabytí účinnosti je od 5.6.2009. Dne 21.1. 2010 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č.1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 5.2.2010. Územní plán Kosořín včetně Změny č.1 je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Kosořín a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

 


PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP KOSOŘÍN


doc Textová část - čistopis územního plánu 565.50 Kb
doc Textová část - odůvodnění 202.50 Kb
pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 829.86 Kb
pdf Hlavní výkres - zastavěné území (1 : 2 880) 1.04 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 981.97 Kb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 25 000) 1.95 Mb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury (1 : 5 000) 779.98 Kb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5 000) 651.61 Kb
pdf Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu (1 : 5 000) 711.23 Kb

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

docZpráva o uplatňování ÚP Kosořín ze dne 22.4.20131.13 MB

pdfDruhá zpráva o uplatňování UP Kosořín1.13 MB

docxTřetí zpráva o uplatňování ÚP Kosořín1.41 MB


Platná verze územního plánu ze dne 5.6.2009
Změna č.1 ze dne 5.2.2010