Územní plán Kosořín - Změna č.2

08.02.10

kosorin.jpgDne 21.05.2009 byl vydán Zastupitelstvem obce Kosořín Územní plán Kosořín. Platnost nabytí účinnosti je od 05.06.2009. Dne 21.01. 2010 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 05.02.2010. Dne 09.08.2021 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 28.08.2021. Územní plán Kosořín včetně Změny č. 2 je uložen na odboru výstavby Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Kosořín a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 


pdfZměna č. 2 - Hlavní výkres (1 : 5000)938.05 KB

pdfZměna č.2 - Výkres základního členění území (1 : 5000)769.34 KB

pdfZměna č.2 - Koordinační výkres (1 : 5000)2.12 MB

pdfZměna č.2 - Výkres koncepce technické infrastruktury (1 : 5000)819.65 KB

pdfZměna č.2 - Výkres předpokládaných záborů ZPF (1 : 5000)2.03 MB

pdfZměna č.2 - Výkres věřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5000)760.44 KB

 

pdfZměna č.2 - Textová část2.01 MB