Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 28.11.2021

Nařízení č. 1/2003 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

16.01.03

 
Nařízení města Vysokého Mýta č. 1/2003
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 1. července 2003 usnesla vydat na základě § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

1) Městský úřad Vysoké Mýto jako orgán obce s rozšířenou působností a jako orgán státní správy lesů vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 odst.1 lesního zákona). Při zadání zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude postupováno dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu Vysoké Mýto 1, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí:

obec : katastrální území :
Běstovice Běstovice
Bošín Bošín
Vysoké Mýto Brteč
Bučina Bučina
České Heřmanice České Heřmanice
Dobříkov Dobříkov
Vysoké Mýto Domoradice
Choceň Dvořisko
Džbánov u Vys.Mýta Džbánov u Vys. Mýta
Choceň Hemže
Hrušová Hrušová
Choceň Choceň
České Heřmanice Chotěšiny
Zámrsk Janovičky
Libecina Javorníček
Javorník Javorník
Koldín Koldín
Kosořín Kosořín
Vysoké Mýto Lhůta
Libecina Libecina
Svatý Jiří Loučky
Mostek Mostek
Nasavrky Nasavrky
Zálší Nořín
Oucmanice Oucmanice
Plchovice Plchovice
Choceň Plchůvky
Pustina Pustina
Dobříkov Rzy
Vraclav Sedlec
Skořenice Skořenice
Slatina Slatina
Zádolí Střihanov
Sruby Sruby
Vysoké Mýto Svařeň
Svatý Jiří Svatý Jiří
Tisová Tisová
Újezd u Chocně Újezd u Chocně
Vysoké Mýto Vanice
Vraclav Vraclav
Vračovice -Orlov Vračovice-Orlov
Vysoké Mýto Vysoké Mýto
Zádolí Zádolí
Zámrsk Zámrsk
Zálší Zálší
Zářecká Lhota Zářecká Lhota
Radhošť Radhošť
Radhošť Sedlišťka
Týnišťko Týnišťko

Po dohodě s Městským úřadem Ústí nad Orlicí bude zadáno zpracování lesních hospodářských osnov i pro následující katastrální území obce nacházející v působnosti obce s rozšířenou působností – Ústí nad Orlicí:
obec: katastrální území:
Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí

3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2

1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu Vysoké Mýto písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.
2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31. července 2003.
4) V uvedeném termínu uvedou vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní každému do něj nahlédnout.

Článek 4

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Bohuslav Fencl, v.r.
starosta města Vysokého Mýta


Ing. Martin Krejza, v.r.
místostarosta města Vysokého Mýta