Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 28.11.2021

Vyhláška č. 5/2004, kterou se mění vyhláška 4/99 o fondu oprav

21.05.04

Město Vysoké Mýto

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004,
kterou se mění vyhláška č. 4/99
o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve znění vyhlášky č. 1/2003

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 15.12.2004 usnesením č. 193/04 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. I
Vyhláška č. 4/99 o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve znění vyhlášky č. 1/2003, se mění takto:

1. V článku 5 odst. 2 první věta zní:

„(2) Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města nebo společenství vlastníků jednotek 2.“

2. V článku 5 odst. 2 písm. b) zní:
„b. zřízení plynového nebo elektrického vytápění nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,“

3. V čl. 7 odst. 6 zní:

„(6) O konečném výběru žadatelů a výši poskytnutých úvěrů rozhodne svým usnesením zastupitelstvo města. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smlouvy o úvěru. Proti usnesení zastupitelstva města se není možno odvolat.“
Čl. II
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005.


Bohuslav Fencl
starosta města Vysokého MýtaIng. Martin Krejza
místostarosta města Vysokého Mýta